LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kaip yra matomas Dievas?*

Šis žodis „matyti” yra klaidinantis. Jis sudaro įspūdį, kad Dievas yra asmuo, kuris bus matomas. Panašiai žodis „Dievas” irgi sudaro asmens, asmenybės iliuziją. Nėra Dievo, yra tik dieviškumas. Dievas nėra asmuo, o tik energija. Dievas yra beribis energijos okeanas, beribis sąmonės okeanas, kuris pasireiškia visomis formomis. Dievas nėra atskiras kaip koks nors kūrėjas, o tai yra kūrimas, tai yra kūrybiškumas, tai yra gyvenimas.

Apsupti ego, mes sukuriame iliuziją, kad esame atskirai nuo šito gyvenimo. Tai yra mūsų atsistūmimas, mūsų atsiskyrimas nuo dieviškumo. Realybėje nėra atstumo ar atskyrimo. Atstumas yra „aš” sukurta iliuzija. Šis atstumas yra nemokšiškumas. Faktiškai nėra jokio atstumo, o atstumas yra pats nemokšiškumas.

Kartą išnykus „aš ”, yra realizuojama begalinė, beribė, kūrybiška gyvenimo jėga ir tai yra Dievas. Potyris, kuris atsitinka numirus „aš”, yra Dievo matymas. Jūs matote tai, kad niekur nėra „aš“ ir kad tas, kuris yra jūsų viduje, yra ir vandenyno bangose; jūsų viduje yra ir tas, kuris yra šviežiame pavasario daige; jūsų viduje yra ir tas, kuris yra krentančiuose rudens lapuose. Jūs niekur nesate pertrauktas ir atskirtas nuo universalios esaties, jūs esate joje, jūs ja esate. Šis potyris yra vadinamas „Dievo matymu”.

Pranašas pasakė: „Tattvamasi svetaketu“ – Tai esi tu. Tą dieną, kai jūs pajausite ir patirsite tai, jūs realizuosite Dievą. Visa, kas mažiau nei tai, kitoks negu tai, tėra tik vaizduotė.

Foto:  Meditacijos kursai Oje, 2015©

Kokį Dievo pasirodymą jūs galite patirti? Pats turi tapti pačiu Dievu. Kokią okeano viziją gali turėti rasos lašas? Bet jis gali prarasti savo identiškumą ir pats tapti vandenynu. Tol, kol jis tėra rasos lašas, tarp jo ir vandenyno yra milžiniškas tarpas, bet kai tik jis praranda identiškumą ir išnyksta vandenyne, jis pats yra vandenynas.

Ar jūs ieškote Dievo? Ieškokite, kaip tapti Dievu. Tokio ieškojimo kelias yra toks pat kaip ir rasos lašo, ieškančio vandenyno. <...>

 

Kartą žmogus paklausė mistiko apie kelią pasiekti Dievą. Mistikas pažiūrėjo jam į akis ir pamatė troškulį. Mistikas buvo pakeliui prie upės, tad jis paprašė žmogaus jį palydėti ir pažadėjo išsimaudžius parodyti jam Dievo pasiekimo kelią.

Jie atėjo prie upės, ir vos tik žmogus pasinėrė į vandenį, mistikas sugriebė jo galvą ir su didele jėga panardino gilyn į vandenį. Žmogus pradėjo grumtis, kad išsilaisvintų iš mistiko gniaužtų. Jo gyvenimas buvo pavojuje. Jis buvo gerokai silpnesnis už mistiką, bet jo nematoma jėga palaipsniui pradėjo išsijudinti ir netrukus mistikas negalėjo jo išlaikyti. Žmogus pratrūko iki ribos ir galų gale sugebėjo išnirti į paviršių. Jis buvo sukrėstas. Jis beveik negalėjo suprasti keisto mistiko elgesio: gal mistikas yra pamišėlis? O mistikas garsiai juokėsi.

Po to, kai žmogus atgavo kvapą, mistikas jo paklausė: „Drauge, kai tu buvai po vandeniu, kokie troškimai buvo tavo prote?” Žmogus atsakė: „Troškimai! Nebuvo jokių troškimų, buvo tik vienas troškimas – įkvėpti oro.” Mistikas pasakė: „Tai ir yra Dievo pasiekimo paslaptis. Tai ir yra valia. Tavo valia pažadino visas nematomas galias.”

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

Atnaujinta 2015-08-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos