LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kaip būtų galima aiškiau apibūdinti terminą "čia ir dabar", kokia jo reikšmė?*

 

  

Terminas „čia ir dabar“ yra labai gilus, be galo reikšmingas ir į jį reikėtų žvilgtelėti keliais aspektais: gyvenimišku, moksliniu ir dvasiniu. Pagreitėjusiame gyvenime jau ir buityje tapo aiški vietos ir momento svarba. Akivaizdu, kad norint bent normaliai vairuoti automobilį, sportuoti, išvengti autoavarijos, griūvančio medžio pasekmių, norint sumedžioti žvėrį ar apsaugoti krintantį iš vežimėlio kūdikį – būtina būti „čia ir dabar“, matyti situaciją ir būti momente. Kitaip akimirksninis užsižiopsojimas ar užsigalvojimas užsibaigs nesėkme, nelaime ar žūtimi. Giliau žiūrint, tai liečia ne tik fizinį pasaulį, bet ir mūsų emocijas, jausmus ir mintis, nors čia supratimo dar aiškiai trūksta.

Toliau į „čia ir dabar“ žvigtelėkime moksliniu ir technologiniu aspektu. Tai šiek tiek sudėtingiau, bet vis dėlto šiuolaikiniam pralavinusiam protą žmogui įmanoma. Štai kompiuteris, radijo aparatas, televizorius ar bet kuri kita technika tinkamai veikia tik todėl, kad juose visi signalai – paprastai elektromagnetiniai – yra tarpusavyje suderinti pagal vietą ir laiką – „čia ir dabar“. Juose visi signalai ir judesiai „čia ir dabar“ yra sinchronizuoti. Tai tapo įmanoma matematikoje septynioliktame amžiuje atsiradus diferencialiniam ir integraliniam skaičiavimui, kuriuose įvertinamos ne tik vietos ir laiko koordinatės, slėgio, jėgos ir pan. dydžiai, bet ir jų pokyčiai. Mokslas, kuris moko apskaičiuoti šiuos dydžius bei jų itin mažus pokyčius, vadinamas aukštąja matematika. Po to per kelis šimtmečius mokslas įžengė į neišmatuojamas aukštybes, tikslumus; šiandien – į nanosekundines, pikosekundines ir dar subtilesnes technologijas bei biotechnologijas. Tai leido įvertinti ne tik tiesinius procesus, bet ir realius dinamiškus procesus, vykstančius visuose trijuose fiziniuose pasauliuose: įprastiniame, mikro- ir makropasaulyje. Analogiškai aukštajai matematikai, šiuolaikinį sinchronizuotą „čia ir dabar“ mokslą ir studijas vadiname aukštuoju mokslu, o analogiškas technologijas – aukštosiomis.

Dabar žvilgtelėkime į „čia ir dabar“ fenomeną dvasiniu ar religiniu aspektu. Tai šiek tiek sudėtingiau, nes dvasiniai ir religiniai dalykai visuomet susiję su gyvais individais, o norint nors šiek tiek pažinti ne daiktą ar techniką, o gyvą individą, neužtenka proto, o būtina sąmonė. Protui pažįstama tik negyva gamta, technika. Jis negali pažinti ir patirti vitalinių energijų, jų tekėjimo, astralinio ir mentalinio kūnų, meilės ir pan. Tam tinka tik pati bemintė ir beturinė sąmonė. Deja, Vakarai netyrinėjo sąmonės ir „čia ir dabar“ fenomeno, o Rytai – pasaulio ir aukštųjų mokslų. Dabar atėjo metas juos sujungti, atėjo metas „aukštajai religijai“. Tokia yra meditacinė religija, o jos metodas – meditacija įgalina matyti ne vien fizinį, o ir kitus aukštesnius kūnus, energijas ir jų pokyčius: pojūčius, emocijas, mintis, tikėjimus, įsivaizdavimus, įvaizdžius, įsivaizdinimus ir pan., bei jų pokyčius. Be to, individas išlieka absoliučiai laisvas nuo praeities, dogmų, mesijų bei dievų ir dėl to gali rasti išmintingą judesį, poelgį. Iki šiol Rytai neįskaitė kūno ir pasaulio, Vakarai – sąmonės ir dvasios. Tikėjimai, kuriuose tėra tiesinės dogmos ir įsakymai, realiam gyvenimui visiškai netinka, nes juose neaprėpiama nei „čia ir dabar“ situacija, nei jos pokytis. Dar blogiau, juose nėra sąmoningumo, kuris ir yra individo centras.

Vakarus su Rytais ir dvasią su kūnu „čia ir dabar“ sujungia tik bemintė sąmonė ir meditacija. Ošo pabrėžia, kad žodžiuose „čia ir dabar“ yra visa religija, visa jos esmė. Iš tikrųjų, bemintė sąmonė meditacijoje teka nuo dvasios iki fizinio kūno ir darniai visus juos sujungia. Praeityje koncentracija buvo kokybinis sąmonės šuolis nuo kūno į protą, meditacija yra kokybinis sąmonės šuolis nuo proto į pačią sąmonę. Taip yra įskaitomas ne tik didingas Vakarų mokslo ir technologijų potencialas, bet ir beribis Rytų išminties ir dvasios potencialas. Bemintė ir beturinė sąmonė aprėpia ne tik situaciją „čia ir dabar“, bet ir visumą. Toks nuostabus pasaulis ir gyvenimas. <...>

 

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos