LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Pyktis*

Nesuvaldomo charakterio vienuolis

Kitą kartą, kai jausite pyktį, apibėkite septynis kartus aplink namą, o po to atsisėskite po medžiu ir stebėkite, kur išėjo pyktis. Jūs jo nerepresavote, nekontroliavote, neužmetėte ant ko nors kito...

Pyktis tiesiog yra mentalinis vėmalas. Taigi, jo nereikia ant ko nors išmesti. Truputėlį pabėgiokite, paimkite pagalvę ir ją daužykite tol, kol atsipalaiduos rankos ir dantys.

Transformacijoje jūs nieko nekontroliuojate, tiesiog tampate truputį sąmoningesni. Pyktis yra nuostabus fenomenas, panašus į debesų elektriškumą – hepenin­gas.

Zen studentas atėjo pas Bankėją (Bankei) ir paklausė: „Meistre, mano charakteris nesuvaldomas. Kaip aš galėčiau jį išgydyti?“ „Tai skamba žavingai,– sako Bankėjas. – Parodyk man šį charakterį.“ „Dabar aš jo neturiu,– sako studentas,– taigi aš negaliu jo parodyti jums.“

„Tuomet gerai,– tarė Bankėjas,– atnešk jį, kai turėsi.“

„Bet aš negaliu jo atnešti, kai jis atsitinka,– protestavo studentas. – Jis pasirodo netikėtai ir aš tikrai jį prarasiu iki tol, kol atnešiu jį jums.“

 „Tokiu atveju, – tarė Bankėjas,– tai negali būti tavo tikros prigimties dalis. Jeigu taip būtų, tai tu galėtumei parodyti man bet kuriuo metu. Kai tu gimei, tu jo neturėjai. Todėl, matyt, jis atsiranda tavyje iš išorės. Aš tau siūlau, kad kai tik jis atsiras tavyje, mušti save lazda tol, kol pyk­tis neišlaikys ir pabėgs.“

Net tuo metu, kai pyktis kyla, jei jūs staiga tapsite sąmoningi, jis dingsta. Pabandykite tai. Tiesiog pykčio įkarštyje, kai beveik norite ką nors užmušti, staiga tapkite sąmoningi, ir jūs pajausite, kad kažkas pasikeitė, – viduje galite pajausti virsmą, jūsų vidinė būtis atsipalaiduos. Gali praeiti kiek laiko, kol jūsų išorinis sluoksnis atsipalaiduos, bet vidinė būtis jau bus atsipalaidavusi. Parama baigėsi... dabar jūs nesiidentifikuojate.

Kūnui atvėsti reikės šiek tiek laiko, bet giliai viduje bus viskas ramu.

Reikalingas ne smerkimas, o sąmoningumas, ir per sąmoningumą transformacija įvyksta spontaniškai. Jei įsisąmoninsite pyktį – persmelks supratimas. Tik stebint, neteisiant, nesakant „Gerai“, nesakant „Blogai“, tik stebint vidinį dangų. Pratrūksta žaibas, pyktis, jūs įsikarščiuojate, visa nervų sistema kratosi, virpa ir jūs visame kūne jaučiate drebulį – nuostabus momentas, nes kai energija veikia, jūs galite ją lengvai stebėti; kai ji neveikia, negalite stebėti.

  

Užsimerkite ir į tai medituokite. Nekovokite, tik žiūrėkite, kas vyksta, – visas dangus pilnas elektriškumo, tiek daug žaibų, tiek daug grožio, – atsigulkite ant žemės ir žiūrėkite į dangų, stebėkite. Po to tą patį darykite viduje.

Kažkas jus įžeidė, kažkas iš jūsų pasijuokė, kažkas pasakė tą ar kitą dalyką... daug debesų, tamsių debesų vidiniame danguje ir daug žaibų. Stebėkite! Nuostabi scena ir baisi, nes jūs nesuprantate. Ji misteriška, o nesu­prantama misterija tampa baisi, jūs jos bijote. O tuomet, kai misterija yra suprasta, ji tampa grožiu, dovana, nes jūs turite raktus, o turėdami raktus jūs esate šeimininkas.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

Atnaujinta 2015-02-05


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos