LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Medicina ir Meditacija*

karing4u.blogspot.com 
karing4u.blogspot.com 

Žmogus yra liga. Žmogus suserga, bet jis pats irgi yra liga. Tai jo problema ir tai taip pat yra jo unikalumas. Tai jo laimė ir nelaimė. Joks kitas gyvas padaras Žemėje neturi tokių problemų – nerimo, įtampos, ligų, negalių, kaip žmogus. Tuo pat metu visos šios problemos suteikė žmogui ir augimo, evoliucijos galimybes, nes šios „negalios“ reiškia, kad jis negali būti laimingas toks, koks yra; negali priimti to, kas jis yra. Šios negalios pačios savaime pažadino žmogaus dinamiškumą, nenustygstamumą, bet tuo pat metu tai jo nelaimė, nes jis krutinamas, nelaimingas ir kenčiantis.

Joks kitas gyvas padaras, išskyrus žmogų, negali tapti pamišusiu. Nebent pats žmogus išvaro jį iš proto, padaro jį neurotišką; pats savaime jis neišprotėja. Gyvūnai neišprotėja džiunglėse, jie pakvaišta  cirke. Džiunglėse gyvūnų elgesys neiškrypsta, iškrypėliais jie tampa zoologijos soduose. Joks gyvūnas nesižudo, tik žmogus gali nusižudyti.

Buvo išbandyti du metodai suprasti ligai, vadinamai žmogumi. Vienas yra medicina, kitas – meditacija. Tai du tos pačios ligos gydymo metodai. Naudinga suprasti, kad medicina tyrinėja žmogų ir ligą atskirai – dalių analizės nuostata. Meditacijoje priimama, kad paties žmogaus asmenybė yra liga. Medicinoje laikoma, kad žmogaus ligos gali prasidėti ir gali dingti, kad jos svetimos žmogui. Tačiau palaipsniui šis skirtumas mažėjo, ir medicinos mokslas taip pat pradėjo sakyti: „Negydykite ligos, gydykite pacientą.“

OJAS©
 OJAS©

Tai labai reikšmingas teiginys, nes jis reiškia, kad liga yra ne kas kita, o paciento gyvenimo būdas. Skirtingi pacientai suserga skirtingai. Ligos taip pat turi savo individualybę, savo asmenybę. Jei aš sergu tuberkulioze ir jūs sergate tuberkulioze, tai nereiškia, kad mes esame tos pačios rūšies pacientai. Netgi mūsų tuberkuliozės pasireikš dviem formomis, nes mes esame dvi skirtingos individualybės. Gali atsitikti taip, kad tai, kas gydo mano tuberkuliozę, negydys jūsiškės. Taigi giliai dugne ne liga, o pacientas remiasi į savo šaknis.

Medicina gydo ligas labai paviršutiniškai. Meditacija veda vidun labai giliai. Kitais žodžiais tariant, medicina stengiasi palaikyti žmogaus sveikatą išoriškai, meditacija bandoma palaikyti sveika vidinę žmogaus būtį. Kadangi žmogus yra abu: kūnas ir siela, tai nei meditacijos mokslas gali būti pakankamas be medicinos, nei medicinos mokslas – be meditacijos. Iš tikrųjų laikyti žmogų jais abiem yra lingvistinė klaida.

Tūkstantmečiais buvo manyta, kad asmens kūnas ir siela yra dvi atskiros esybės. Toks mąstymas davė dvi labai pavojingas pasekmes. Viena pasekmė buvo ta, kad kai kurie žmonės priėmė, jog žmogus yra tik siela ir neigė kūną. Tie žmonės rūpinosi meditacijos, bet ne medicinos, ugdymu – jiems medicina negalėjo tapti mokslu; kūnas buvo visiškai ignoruojamas. Kiti žmonės darė priešingai – jie teigė, kad žmogus yra tik kūnas, ir neigė sielą. Jie atliko daugybę medicinos mokslo tyrimų, bet nežengė nė žingsnio link meditacijos.

Žmogus tuo pat metu yra abu. Aš taip pat sakau, kad tai lingvistinė klaida, nes kai sakome: „tuo pat metu yra abu“ , tai daro įspūdį, jog kalbama apie du dalykus, kurie tarpusavyje susiję. Ne, iš tikrųjų žmogaus kūnas ir siela yra du to paties poliaus galai. Jei matoma teisinga perspektyva, tai negalėsime pasakyti, kad žmogus yra kūnas plius siela – taip nėra. Žmogus yra psichosomatiškas arba somatopsichiškas. Žmogus yra protas-kūnas arba kūnas-protas.

Pagal mane, ta žmogaus dalis, kurią suvokiame pojūčiais, yra kūnas, o ta žmogaus dalis, kuri yra anapus pojūčių, yra siela. Nematoma žmogaus kūno dalis yra siela, matoma žmogaus sielos dalis yra kūnas. Tai ne du skirtingi dalykai, tai nėra skirtingos esybės: tai dvi skirtingos tos pačios esybės virpesių būsenos.

 

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Nuo medicinos į meditaciją" galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos