LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacija yra mirtis ir prisikėlimas*

Kitas draugas klausia: "Kai mes pasodiname sėklą, reikalingas laikas jai išdygti. Jūs sakote, kad žmogus yra sėkla, dieviškumo sėkla, bet ji gali išdygti į dieviškumą per momentą, akimirksniu. Ar negalėtumėte paaiškinti šio akivaizdaus prieštaravimo?"

  

Iš tikrųjų aš taip sakau. Kai mes pasodiname sėklą, būtinas laikas jai tapti želmeniu. Bet nereikia laiko dygimo virsmui, reikalingas laikas disintegruotis ir ištirpti kaip sėklai. Pratrūkimas atsitinka akimirksniu; sėkla pavirsta daigu. Visam procesui, kad sėkla disintegruotųsi ir iširtų kaip sėkla, suprantama, reikalingas laikas. Taigi aš nesakau, kad nereikalingas laikas disintegruotis ego, bet aš sakau, kad Dievui ateiti nereikia laiko, jis ateina akimirksniu. Pavyzdžiui, verdant vandenį, reikalingas laikas užvirti, pasiekti šimto laipsnių temperatūrą. Bet jei vanduo pasiekė virimo temperatūrą, jis tampa garu iš karto. Tai šuolis: tuo pat metu, kai vanduo pasiekė virimo tašką, atsitinka šuolis – jis dingsta kaip vanduo ir gimsta kaip garas. Nėra taip, kad vanduo turi tapti garu palaipsniui, žingsnelis po žingsnelio; ne, jis tampa garu staigiai. Žinoma, vandeniui reikia laiko pasiekti virimo temperatūrą. Jis yra vanduo tol, kol pasiekia virimo temperatūrą – šimtą laipsnių. Netgi būdamas devyniasdešimt devynių laipsnių jis lieka vandeniu.

Dievas yra pratrūkimas – šuolis. Jis yra pratrūkimo taškas. Kol jūs pasiekiate šį tašką, jūs liekate žmogus, netgi jeigu jūsų pastangomis panašiai kaip vandeniui pasiekta devyniasdešimt devyni laipsniai. Kai jūs pasiekiate virimo tašką, jūs tampate Dievu. Ten, kur jūs baigiatės, prasideda Dievas.

Taigi aš sakau, kad tai gali atsitikti jau šį momentą. Ką aš turiu omeny, sakydamas "šį momentą"? Tai reiškia, kad jei mes esame pasiruošę prieiti virimo tašką, tai gali atsitikti šiuo momentu. Ar nepakankamai ilgai mes buvome katile? Gyvenimų gyvenimus mes bandėme įkaisti iki dieviškumo, bet mums nepasisekdavo pasiekti šimto laipsnių. Kam mums reikia daugiau laiko? Ar mes neturėjome pakankamai laiko? Ne, mes jau praleidome pakankamai laiko; bet mes nežinome meno įkaisti ir pasiekti virimo temperatūrai. Netgi tuomet, kai pasiekiame devyniasdešimt devynis laipsnius, mes tuoj pat pasisukame atgal ir pradedame vėsti, nes bijome šimto laipsnių. Aš pažymėjau tai meditacijos metu, kad daug jūsų pasuko atgal po to, kai pasiekė devyniasdešimt devynis laipsnius.

Keista, kaip netinkamai jūs pasielgiate pasisukdami atgal. Atrodo, kad jūs ketinote pasisukti atgal. Tai panašu į žmogų, kuris įsėdo į traukinį tam, kad nuvyktų į Bombėjų, ir, radęs du asmenis garsiai besikalbančius tarp savęs, nutraukia kelionę ir grįžta atgal į namus, argumentuodamas tuo, kad tie du žmonės sutrukdė jam nuvykti į Bombėjų. Akivaizdu, kad šis žmogus nenorėjo patekti į Bombėjų, jei toks trukdymas kaip šis yra pakankamas kelionei nutraukti. Jei kas nors turi atvykti į Bombėjų, jis atvyksta nepaisant nežymių trukdymų, jis niekada nenutrauks kelionės. Kliūtys kelyje tik paskatins jį judėti greičiau, ir nesiklausyti nereikšmingų plepėjimų.

Bet kažkas baigia meditaciją dėl labai trivialių priežasčių. Jis baigia todėl, kad kažkas jį truputį stumtelėjo ar palietė jo kūną, kažkas nukrito ant žemės ir pradėjo verkti. Atrodo, lyg jis norėjo mesti ir laukė preteksto sumažinti savo entuziazmą. Netgi mažytis šūksmas jam tampa reikšmingu pretekstu nutraukti meditaciją. Ką gi šūksmas gali padaryti? Ir jis nežino, ką praranda, ką jis užmoka už šiuos menkaverčius pretekstus. Jis taip pat nežino, apie ką jis šneka. <...>

Tai mūsų nelaimė, kad kiekvieną kartą kartojame tas pačias klaidas. <...>

Sadhana ar dvasinis užsiėmimas yra didelės drąsos reikalas. Mes turime atidengti save sluoksnis po sluoksnio, taip, lyg valytume svogūną. Giliausia prasme sadhana yra susitikimas su vidiniu nuogumu.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Stebuklo beieškant" (I tomas) galima skaityti


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos