LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Jūs nesate potyriai*

 

  

Reikia prisiminti vieną labai fundamentalų dalyką – ne tik jums, bet kiekvienam – kad ir ką jūs kelyje besutiktumėte, jūs nesate tai.

Jūs esate tas, kuris liudija tai – tai gali būti palaima ar tyla. Bet vieno dalyko negalima užmiršti – koks nuostabus ir užburiantis bebūtų potyris, jūs praeikite pro šalį, jūs tai nesate. Jūs esate tas, kuris patiria, ir jeigu jūs tai be galo tęsite, aukščiausias kelionės taškas bus ten, kur nelieka potyrio – nei tylos, nei palaimos, nei nebūties. Niekas jums nebus objektas, tik savo paties subjektyvumas.

Veidrodis yra tuščias. Jame nieko neatsispindi. Jis – tai jūs.

Net didingi vidinio pasaulio keliautojai įstringa nuostabiuose potyriuose, jie identifikuojasi su tais potyriais, manydami: „Aš radau save”. Jie sustojo nepasiekę galutinės pakopos, kurioje visi potyriai dingsta.

Prašvitimas nėra potyris. Tai absoliučios vienatvės būsena. Nėra ką pažinti. Nėra objekto, kad ir kokia nuostabi būtų dabartis. Tik tuo momentu jūsų sąmoningumas, jokių objektų nekliudomas, apsigręžia ir juda link šaltinio.

Tai savirealizacija. Tai tampa prašvitimu.

Aš turiu jums priminti žodį „objektas”. Kiekvienas objektas reiškia trukdymą. Pati žodžio prasmė yra trukdymas, kliūtis.

Todėl objektas gali būti išoriniame pasaulyje, materialiame pasaulyje; objektas gali būti jūsų viduje, psichologiniame pasaulyje, objektai taip pat gali būti jūsų širdyje, jausmuose, emocijose, nuomonėse, nuotaikose. Objektai taip pat gali būti dvasiniame pasaulyje. Jie gali būti tokie ekstatiški, kad net negalima įsivaizduoti, jog yra dar kas nors daugiau. Daugelis pasaulio mistikų įstrigo ekstazėje. Tai nuostabi vieta, graži vieta, bet jie dar negrįžo namo.

Kai jūs ateinate į tašką, kai nėra jokių potyrių, nėra jokių kliūčių, tuomet sąmoningumas be jokių kliūčių juda ratu – egzistencijoje nėra jokių kliūčių, viskas juda ratu – jis ateina iš to paties jūsų būties šaltinio ir sukasi aplink. Nerasdamas kliūčių – jokių potyrių, jokių objektų, – jis juda atgal. Tuomet subjektas pats savaime tampa objektu.

Štai tą D.Krišnamurti nuolat sako visą gyvenimą: kai stebimu tampa stebėtojas, žinokite, kad jūs atvykote. Iki tol pakeliui yra tūkstančiai dalykų. Kūnas sukelia savus potyrius, apie kuriuos buvo sužinota per kundalini centrų potyrių pergyvenimus; septyni centrai tapo septyniais lotoso žiedais. Kiekvienas vis didesnis negu praeitas ir aukštesnis, o jo aromatas jaudinantis. Protas jums suteikia didingas erdves, neribotas, begalines. Tačiau prisiminkite fundamentalų principą, kad namai dar nepasiekti.

Džiaukitės kelione, džiaukitės visais kelionės vaizdais – medžiais, kalnais, žiedais, upėmis, saule, mėnuliu ir žvaigždėmis, bet niekur nesustokite, kol jūsų pačių subjektyvumas netaps objektu. Kai stebimas stebėtojas, kai pažįstamas pažįstantis, kai matomas matantis, namai pasiekti.

Šis namas yra tikroji šventovė, kurios mes ieškojome gyvenimus, bet visuomet paklysdavome. Mes pasitenkindavome nuostabiais potyriais.

Drąsus ieškotojas turi palikti visus šiuos nuostabius potyrius ir tęsti kelionę. Kai visi potyriai išsemti ir lieki pats vienas savo vienatvėje... nėra aukštesnės ekstazės, palaimos, laimės ir tiesos, didesnės už tai. Jūs įėjote į tai, ką aš vadinu dieviškumu, jūs tapote dievu.

 

Senas žmogus atėjo pas gydytoją ir skundžiasi: „Aš turiu tuštinimosi problemų.”

„Gerai, pažiūrėkime. Kaip jūsų šlapimas?”

„Kiekvieną rytą septintą valandą kaip vaikas.”

„Gerai. O kaip jums su tuštinimusi?”

„Kiekvieną rytą aštuntą valandą kaip laikrodis.”

„Tai kokia problema?” – klausia gydytojas.

„Aš nepabundu iki devynių.”

 

Jūs miegate, o jau laikas pabusti.

Visi šie potyriai yra miegančio proto potyriai. Prašvitęs protas nepatiria visai nieko.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "MEDITACIJA – PIRMOJI IR GALUTINĖ LAISVĖ. Senovės ir šiuolaikinių meditacijų praktinis vadovas." galima rasti.  

 

Atnaujinta 2014-10-21

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos