LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Įžvalgos iš budalauko

OJO ATVIRŲ DURŲ IR ŠIRDŽIŲ DIENA

Ojas – rojaus sodas žemėje. Iš tikrųjų, ką sodini ir augini, tas žemėje ir širdyje ir auga.

Ar gali būti geresnė dovana nei meilė ir atvirumas? Traukia ir galima, pa­jaus­ti ir pa­žiū­rė­ti bei pa­lies­ti taip, kad šir­dis ir sie­la užsipildytų, dingtų troš­ku­lys ir jos nu­rim­tų.


2014 –ųjų liepos 13 d. meditacijos centro Ojo durys ir čia medituojančiųjų širdys buvo atviros dalijimuisi su kiekvienu ieškančiu meilės, tiesos, gilių ir tikrų atsakymų keliaujant iš nesąmoningumo į sąmoningumą, iš gyvenimo į gyvenimą ir susitinkant dabartyje.

Čia pristatėme ir meditavome pagrindines meditacijas, kurios labai tinka šiuolaikiniam užsiteršusiam, įsitempusiam ir skubančiam žmogui. Tai Ošo dinaminė ir kundalini meditacijos. Ir vaikams jos patinka. Dešimtmetis Lukas pats pasiprašė į Atvirų durų ir širdžių dieną ir į meditacijas.

Per jas susijungia siela su protu ir kūnu, at­si­ve­ria dva­si­nis pa­sau­lis, jo dės­niai, die­viš­ka žmo­gaus po­ten­ci­ja. Meditacija yra metodas ar technika ir būsena. Kaip ir auginimo metodas ar technika ir augimas. Metodas ne­ga­ran­tuo­ja me­di­ta­ci­jos, o tik su­ku­ria jai prie­lai­das. Tai - lyg tram­ply­nas šuoliui. Ar žmo­gus šoks į gelmę, pri­klau­so ne nuo tram­ply­no, o nuo jo pa­ties.

Video filmo apie Oją metu svečiai susipažino su meditacijos centru, Oje nuo 1997–ųjų veikiančia Meditacijos mokykla (MM) bei nuo 2000-ųjų Meditacijos akademija (MA).

 

Grafikas    rodo, kad per 8 metų laikotarpį keliasdešimties meditatorių ligadienių kiekis    vidutiniškai sumažėjo nuo 12 iki 1 per metus – 12 kartų! 
Grafikas rodo, kad per 8 metų laikotarpį keliasdešimties meditatorių ligadienių kiekis vidutiniškai sumažėjo nuo 12 iki 1 per metus – 12 kartų! 

Dalijomės įžvalgomis apie meditacinį negalių šalinimą ir sveikatinimą .

Meditacijoje atsiveria vidinės ligų ir nelaimių priežastys bei jų pašalinimo būdai. Tikėjimas, kad tai atsitiks savaime, kad sveikatą reikia užkariauti ar užtenka prašyti, tik pakenks. Vaismedis ne tik pats tiesiai ir vertikaliai auga link šviesos, maisto ir vandens, bet jį dar reikia ir auginti. Meditatorius taip pat pats turi augti link kūno, dvasios ir tiesos, ir labai jautriai ir centruotai panaudoti visus meditacijos raktus, kas pradžioje įmanoma tik specialioje aplinkoje ir su meditacijos meistru ar mokytoju.

 

Meditatorė Šaida pristatė video filmą apie sėkmingą mamos inksto transplantaciją į jos kūną bei meditacijos poveikį šioje istorijoje. Bene labiausiai tai nulėmė kasdienės jos meditacijos nuo 1994 m.

 

 

Besidžiaugiantis labai pagerėjusia sveikata meditatorius Kundan dalijosi: 2001 metų gegužės mėn. apsilankius 2,5 dienos trukmės Prembudos vedamuose meditaciniuose kursuose, pajutau, kad man meditacija tinka. Tai buvo tarsi gyvybės eliksyras nualintam vidui.  Po kursų prašviesėjo tiek viduje, tiek išorėje, jaučiausi gaiviai, gyvai.  Jaučiau būseną, panašią į skrydį.  Iki meditacijų sirgdavau vidutiniškai 10-12 dienų per metus, dažniausiai peršalimo ligomis. 2010 metais sirgau vidutiniškai 2-3 dienas per metus, o 2012 m. rudenį atvykau gyventi į ašramą ir nuo to laiko nesirgau nė karto.

  

 

Dar didesnė ligonė, visą jaunystę tėvų nuoroda praktikavusi katalikybę Šantam, medituojanti Oje nuo 1997–ųjų, sako: Nuo vaikystės turėjau daug sveikatos problemų – bronchinė astma, plaučių uždegimai 1-2 kartus per metus. Iš viso plaučių uždegimu esu sirgusi 24 kartus po maždaug 21 dieną per metus. Medituojant ir gyvenant meditatyviai, kūnas pradėjo sveikti, transformuoti įvairiausias įtampas, susigalvojimus ir tikėjimus, kurie anksčiau man atrodė tokie savi, bet sukeldavo man ligas. Tikėjau, kad tai ką sako tėvai, mokytojai ir medikai yra gryna tiesa. Atrodė, kad kitaip ir būti negali. O išaiškėjo, kad tai klaida, tik gražiais žodžiais, viltimis ir tikėjimu padengtas brangus klystkelis.

Jau penkiolika metų neteko kreiptis pas medikus dėl anksčiau mane varginančių ligų. Jeigu kūne atsiranda ligos simptomai, tai per meditaciją jaučiu kaip kūnas atsistatinėja ir liga neturi galimybės susiformuoti.

Atvirų durų ir širdžių dieną tyrinėjome baimės ir kaltės kilimo ir transformacijos dėsnius. Prembuda sako: „Pamatyti baimių ir kaltės pasekmes – įtampas ir jų sukeliamas kančias, galima tiek kūne, tiek ir prote. Nuo jų išsilaisvinti - tai jas atpalaiduoti. Reikia suprasti, kad visų pirma už jas esame atsakingi mes patys, taigi ir atpalaiduoti jas galime tik mes patys. Kaip ir sulenkti ar ištiesinti ranką, pagalvoti ar būti bemintėje tyloje. Nes siela yra atskirai nuo kūno, tegul ir arti. Svarbiausia – prisiimti atsakomybę ir atlikti atitinkamus veiksmus. Viduje ir išorėje.

Žmogus pats turi pajusti ir iš vidaus pamatyti įtemptą ar užblokuotą - energijai nelaidžią kūno ar psichikos vietą, ir ją atpalaiduoti, pertvarkyti. Kai kada užtenka atlikti tik tikslų vidinį veiksmą, kai kada reikia ir tam tikrų išorinių veiksmų. Sąmoningam žmogui išorinė pagalba nėra reikalinga. Prisiėmus atsakomybę tai  panašu į perėjimą nuo žiūrėjimo plika akimi į žiūrėjimą per mikroskopą ar teleskopą. Kitas gali tik prisidėti.

  

Rodyti Jėzų ar Gautamą Budą ir nepasakyti, kad kiekvienam prieinama dangaus karalystė žemėje, kiekvieno gelmėje jau yra atsakymas, nes kiekvienas viduje yra buda, kaip sėkla – medis ar medis - miškas, būtų patyčios ar bent jau nemokšiškumas. Jei medis nesąmoningai randa vertikalumą ir tiesumą ir pats juda link maisto, šviesos ir energijos, tai sąmoningas žmogus juo labiau gali rasti savo budiškumą ir tiesą. Tuo labiau, kad tiesa, kaip ir saulės spinduliai eina link žmogaus.“

Savo profesine ir meditacine patirtimi, Meditacija ir meditatoriai pasaulyje: nuo kūno ir dantų iki akių ir sąmonės Prembuda dalijosi, kad sąmone palietus kūną, jis išsitiesina nuo dantų iki akių ir sielos. Tai juntama stubure, juo tekant energijai. Taip yra kūne ir mūsų energetikoje. Tiesa tiesina žmogų nuo kūno iki sielos. Tai patirti – nuostabu, įkvepia.

Dar neseniai odontologai tikėjo, kad dantis ištiesinti galima tik vaikams. Odontologė ir meditatorė Šaida  pasidalijo apie naują greitą estetinę ortodontiją, kurioje, kaip rodo naujausi moksliniai tyrimai ir praktika, visi dantys gana greitai juda ir tiesinasi, o apatiniai dantys patys juda link viršutinių ir atvirkščiai. Dar daugiau – krito ir kiti odontologiniai tikėjimai. Dabar ortodontai ne tik ištiesina dantis suaugusiems, bet ir tai padaro greitai - per šešis mėn. Gimė net naujas metodas – Greita estetinė suaugusiųjų ortodontija (GESO). Ją pirmieji Lietuvoje ir Pabaltijyje pradėjo taikyti meditatoriai Estetinės odontologijos centre VivaDens, kuriame įvairias odontologijos sritis veda odontologė ir meditatorė Šaida, o technologiją, vadybą ir teisę – t.dr ir meditacijos meistras Prembuda. Rezultatai pranoksta lūkesčius, faktai – svajones. Tiesa – gyvesnė ir saldesnė, nei gražiausios pasakos.

Mokslininkas ir meditatorius Prembuda pratęsė įžvalgą, kad sąmoningėjant galime ištiesinti ne tik dantis, bet ir akis. Anksčiau oftalmologai ir ortoptistai tikėjo, kad ištiesinti akis galima tik vaikams iki 12 metų. Pasaulyje kai kurie iš jų tuo tiki ir dabar. Bet naujausi moksliniai tyrimai ir praktika rodo, kad akys taip pat ieško viena kitos ir gali būti ištiesintos ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Ir vis greičiau. Akys radusios viena kitą atsipalaiduoja ir geriau mato – stereooptiškai.

Viskas kas evoliucionuoja gali būti paveikta ir ištreniruota. Kadangi viskas, kas gyva evoliucionuoja - bunda ir tobulėja iš vidaus, tai išmintingai veikiant iš išorės darnoje su vidumi viskas, kas reikalinga, gali būti ištiesinta, atgaivinta ir ištreniruota. Bendras dėsnis - geriau tiesinti, kol medis ir kūnas – jaunas. Bet šį dėsnį pranoksta dar bendresnis dėsnis, kad dar lengviau tiesinti ir treniruoti, jei tai palaikoma sąmoningumu iš vidaus, iš brandesnės, prabudusios ar pabudusios sielos.

Dantys yra toliausiai nuo sielos, akys – arčiausiai.  Žmogus yra tarp dantų ir sielos, tarp išorės ir vidaus. Prote. Kuo žmogus yra arčiau sielos, tuo didesnis meditatoriaus pranašumas medžio ar nemeditatoriaus atžvilgiu.  Prembuda sukūrė naujo tipo stereometrą - kompiuterinę stereoregos ir stereoveikos sistemą VISUS4D, su kuria galima pagreitinti žvairuojančių akių ištiesinimą ir ištreniruoti erdvinį ar stereo-matymą visiems asmenims, ką bene sėkmingiausiai pasaulyje Rusijoje daro prof. Igoris Rabičevas su binarimetru. Profesorius entuziastingai bendradarbiauja su Prembuda ir sako, kad meditacija ir VISUS4D gali labai padėti akių ištiesinimui ir stereomatymo treniruotėms. VISUS4D dalinai jau taikomas Lietuvoje ir turi dar daug didesnes perspektyvas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Numatomas ir prof. I.Rabičevo vizitas į Lietuvą.

Dar nuostabiau, kad stereometras VISUS4D  sąmoningo žmogaus rankose leidžia įvertinti ne tik stereomatymą,  bei proto ir minčių trukdžius matymui, bet ir leidžia įvertinti proto ir įžvalgos sąveiką ir ją treniruoti. Tai naujas žingsnis kūno ir dvasios bei mokslo ir sąmonės evoliucijoje ir jų vienovėje.

Renginio metu buvo atlikta  galvojimo, matymo ir įžvalgos sąveikos demonstracija ir testavimas. Prembuda pakomentavo demo metu testuotos moters ir anksčiau testuotos Astos rezultatus. Demo ir testai rodo, kad mintys visuomet trukdo matymui ir  gali sukelti klaidą, nelaimę ar net avariją. Mat akys visuomet geriau mato atpalaiduotos, o mintys visuomet sukelia įtampą.

Asta sako: „Man šis testas davė labai daug. Per jį supratau, kad nesenai vairuodama mašiną avarinėje situacijoje gerai nemačiau. Tada ir susimąsčiau, kodėl taip yra, nes sau atrodau ganėtinai pastabi ir sąmoninga.

  

Testo rezultatai parodė, kad maždaug kas pusę minutės mano dėmesys susilpnėja kelioms sekundėms, per kurias nuvažiuoju iki keliasdešimties metrų. Be to, testas parodė, kad mano pastangos gerai matyti penkias minutes sukelia didžiules įtampas kūne ir labai vargina. Pasimatė, kad būti dėmesinga kiekvieną minutę ir kiekvieną momentą man sudėtinga ir reikia toliau medituoti ir relaksuoti. Bet sužinojus ir įskaičius šiuos faktus jau išsaugojau tegul ir nedidelį, bet mielą gyvūną. Taip sužinant savo stereomatymo, stereoveikos ir sąmoningumo lygmenį ir įskaitant juos gyvenime, galima išvengti nelaimių ir avarijų.

Ezoteriniame centre AUM jau yra puiki galimybė atlikti šį individualų testą ir jo rezultatus įskaityti vairuojant, profesijoje ir gyvenime.

Meditatoriai džiaugiasi, šypsosi, šoka ir dainuoja. Energinio judesio ir balso ugdymo ir dainavimo metu kartu ieškojome ne gerklinio, tik balsinio, tuščio dainavimo, o - savo balso, sujungto su energija ir transformacija. Dainuojant su energija kyla ūpas, gimsta džiaugsmas, įkvėpimas, užsipildo širdis ir nurimsta siela.

Medituokime, atgaivinkime ir nuraminkime protą ir sielą, ir dalinkimės vidiniu aromatu, vaisiais ir žiedais.

Iki naujų žavingų susitikimų!

 

2014-07-26

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos