LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Tikėjimas yra tiems, kurie nežino

III dalis

Mylimasis Ošo, meditacijų pabaigoje kartais prieinu tylią, besiplečiančią erdvę savyje. Tai panašu į platybės pajautimą ir tai mane labai atpalaiduoja. Po kažkurio laiko įsitempiu, pradedu bijoti ir tuomet platybė pasiekia kliūtį ir dingsta. Kaskart tyla per šį patyrimą turi savyje kažką nepakeliamo. Mylimasis Ošo, kas yra ta kliūtis, su kuria susiduriu?

<...>

Nauja vyrų grupė ką tik atvyko į dangų. Į juos pažvelgė pasitinkantis angelas ir pasakė:

- Visi tie, kurie žemėje buvote po žmonos padu, atsistokite kairėje. Visi tie, kurie buvote namų šeimininkai, prašau atsistokite dešinėje.

Eilė sparčiai išaugo kairėje pusėje. Tik vienas vyras, Chaimis Goldbergas atsistojo dešinėje. Matydamas, kad Chaimis atrodo panašesnis į pelę, o ne į liūtą, angelas paklausė:

 - Kodėl galvoji, kad tavo vieta dešinėje?

- Na, - cyptelėjo Chaimis, mano žmona man liepė čia atsistoti.

 

  

Visą gyvenimą įpratęs klausytis žmonos. Netgi po mirties, kai šalia jos nėra. Tarpas nesujungiamas – žmona yra pasaulyje, o jis - danguje. Bet senas įprotis. Žmona jam netgi nurodė: "Nestovėk minioje". Visi stovėjo kairėje, todėl suprantama, kad jis turėjo atsistoti dešinėje.

Įpročiai miršta sunkiai. Jūs turite tiek daug žemiškų įpročių, kad tuomet, kai įžengsite į šventumo pasaulį, jausite, kad iš jūsų viską atėmė. Bet prisiminkite, kad viskas, ką tik iš jūsų atėmė, buvo netikra. Nesikabinkite į tai, tai taps kliūtimi. Paleiskite. Tai, kas yra jūsų, visuomet bus jūsų. Nėra kaip tai atimti.

Vyras maudėsi turkiškoje pirtyje, kai pakėlęs akis pamatė, kaip kažkas vagia jo rūbus. Jis pasileido bėgti paskui tą vyrą, savo skrybėle prisidengęs privačias kūno dalis. Pasukęs už kampo, jis susidūrė su dviem merginom, kurios į jį pažvelgusios prapliupo juoktis.

- Jeigu būtumėte damos, - jis sušuko, - nesijuoktumėte iš vyro mano situacijoje.

- Jeigu būtum džentelmenas,- atsakė viena mergina,- pakeltum skrybėlę.

Tai mums pažįstamas pasaulis, damos ir džentelmenai. Kai įžengi į nežinomybę, nesi nei vyras, nei moteris, nei protas, nei širdis. Esi kažkas, ką tegalima pavadinti "X". Geriau tam nesuteikti jokio vardo, nes bet koks vardas bus iš žodyno to, ką pažįstate. Tegul tai lieka nepažįstama, paslaptinga. Nepergyvenkite, nebijokite. Ir tai sakau, ne todėl, kad taip parašyta šventraščiuose.

Sakau tai, nes perėjau tas pačias problemas, tą pačią baimę, tą patį troškimą pasukti atgal, tą pačią kliūtį, kuri galiausiai tapo tiltu. Tai, ką jums sakau, sakau besiremdamas savo patirties autoritetu. Nesakau, kad manimi tikėtumėte. Sakau tik tam, kad eksperimentuotumėte. Tegul mano žodžiai būna tik hipotetiniai. Galbūt jūsų eksperimentas patvirtins, ar jie yra teisingi, ar ne. Netikėkite jais iš anksto. Likite atviri.

Galiu leisti jums likti atviriems. Nė viena religija nepalieka jūsų atvirų. Jie sako: "Tikėkite". Priežastis ta, kad tie žmonės, kurie patyrė, mirė prieš dvidešimt amžių. Dabar tie, kurie juos atstovauja, neturi savo patirties. Jie bijo, kad jeigu netikėsite, jie patys nėra tikri, kad tai, ką jie sako yra tikra, ar ne. Jie tiki, taigi reikalauja, kad ir jūs tikėtumėte. Aš netikiu. Aš žinau. Taigi, reikalauju: "Eksperimentuokite be jokio tikėjimo ir jūs žinosite".

Kartą kažkas paklausė Ramano Maharishi:

- Ar tiki Dievu?

Jis atsakė:

- Ne.

Vyras buvo sukrėstas. Jis atvyko iš labai toli. Jis buvo girdėjęs, kad Ramanas Maharishi yra prašvitusi būtybė, jis pagalvojo, kad arba jį neteisingai suprato, arba jis neteisingai suprato. Jis pakartojo klausimą.

Raman Maharishi pasakė:

- Aš teisingai išgirdau ir tu teisingai išgirdai, nereikia kartoti. Aš netikiu į Dievą, nes žinau.

 

Tikėjimas tiems, kurie nežino. Aš nesistengiu jums duoti tikėjimo sistemų, bet pateikiu  hipotetines idėjas, kad eksperimentuotumėte. Esu tikras, kad prieisite prie tos pačios išvados. Nėra kitos galimybės.

 

 

Ištrauka iš: Ošo "Naujoji aušra", 18 skyrius "Saugokitės proto. Jis yra aklas.", 1987 m. birželio 27 d. (OSHO. The New Dawn. Chapter 18 "Beware of the mind: it is blind", 27 June 1987)

 

 

Atnaujinta 2021-07-26


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos