LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Religijos okultinės misterijos (III dalis)*

Trečiasis arba astralinis kūnas yra dar subtilesnis. Jis yra subtiliausias tarp subtiliausių. Jei mes suskaidysime eterį į atomus, o tai atrodo visiškai neįtikėtina, nes mes tik visai neseniai suskaidėme fizinį atomą, tai eterio tyrinėjimai užims daug laiko. Kai aptiksime eterio atomus, mes sužinosime, kad juos sudaro kito kūno - būtent astralinio kūno - dalelės. Kai suskaidėme fizinį atomą, buvo aptikta, kad jo subtiliausios dalelės yra eterinės. Panašiai suskaidžius eterinį atomą į subtiliausias daleles, bus aptiktas astralinis kūnas. Taigi tokiu būdu galima aptikti ryšį tarp jų. Šie trys kūnai akivaizdžiai yra susiję vienas su kitu ir dėl šios priežasties buvo nufotografuotos dvasios.

Dvasia neturi fizinio kūno. Jos apsidengimas prasideda nuo eterinio kūno. Dvasias įmanoma fotografuoti, nes labai jautrus fotoaparatas gali pagauti atspindžius nuo kondensuoto eterinio kūno. Kitas eterinio kūno požymis yra tas, jog jis yra toks subtilus, kad jam lengvai gali daryti įtaką siela. Jei mirusio asmens dvasia nori pasirodyti, ji gali kondensuotis savo forma taip, jog išsisklaidę jos atomai gali suartėti ir sudaryti kontūrą. Tai ir gali nufotografuoti fotoaparatas.

  

Tuo būdu mūsų antrajam arba eteriniam kūnui žymiai lengviau daro įtaką protas negu fizinis kūnas. Pastarąjį taip pat veikia protas, bet ne tokiu mastu. Kuo subtilesnis kūnas, kuo arčiau proto jis yra, tuo labiau protas jam daro įtaką. Astralinį kūną protas veikia dar labiau. Štai kodėl įmanoma astralinė kelionė. Žmogus gali miegoti šioje patalpoje, bet tuo pat metu astraliniu kūnu jis gali pasiekti kitą pasaulio dalį. Jūs tikriausiai esate girdėję istorijas apie žmones, kurie vienu metu yra buvę dviejose ar trijose vietose. Tai įmanoma. Žmogaus kūnas bus vienoje vietoje, o jo astralinis kūnas kitoje. Tai galima padaryti, tik reikalinga nedidelė praktika.

Proto galios auga ir auga, kai mes einame vidun, ir jos mažėja, kai einame išorėn. Ėjimas išorėn yra panašus į degančios lempos liepsnos uždengimą vis naujais tamsinančiais stiklais. Uždėjus vieną stiklą, liepsna bus nelabai aiški. Po to uždedame kitą ir dar kitą. Tokiu būdu mes uždedame septynis sluoksnius virš liepsnos. Uždėjus septintą sluoksnį, liepsnos šviesa bus mažiausia ir blausi, nes ji turi pereiti per septynis sluoksnius.

Dėl to ir mūsų gyvenimo energija tampa labai blausia tuo metu, kai ji pasiekia fizinį kūną. Štai kodėl mums neatrodo, kad mes galime valdyti fizinį kūną. Bet jeigu kažkas pradeda judėti vidun, fizinio kūno valdymas tampa vis gilesniu ir gilesniu ir tiksliai ta proporcija, kuri atitinka judėjimą gilyn. Subtilesnė fizinio kūno forma yra eterinis kūnas. Dar subtilesnis negu eterinis yra astralinis kūnas. Po to prieiname ketvirtąjį kūną - mentalinį kūną.

Iki šiol mes manėme, kad protas yra vienas dalykas, o materija kitas. Mes manėme, kad protas ir materija - du skirtingi dalykai. Iš tikrųjų nėra būdo juos apibrėžti. Jeigu mes klausiame, kas yra protas, turėtume sakyti: „Tai ne materija“ ir atvirkščiai. Jei mes klaustume, kas yra materija, tuomet nėra kitokio apibrėžimo. Apie juos mes visada galvojome, kad jie yra skirtingi ir atskirti. Kaip ten bebūtų, bet dabar žinome, kad protas irgi yra subtilesnė materijos forma. Mes galime sakyti ir atvirkščiai, kad materija yra kondensuota proto forma.

Kai astralinio kūno atomai išardomi, jie tampa minčių bangomis. Tarp kvanto ir minties bangų yra didelis artumas, tai nebuvo įskaitoma. Iki šiol nebuvo manoma, kad mintys turi ir fizinį pamatą, bet faktiškai, jeigu jūs galvojate atitinkamos rūšies mintimis, tai aplink jus atitinkamai keičiasi ir vibracijos. Įdomu pažymėti, kad ne tik mintys, bet ir žodžiai turi savo vidinę vibraciją. Jei jūs užpilsite smėlio dulkeles ant stiklo ir garsiai giedosite garsą aum, ant stiklo susidarys šio garso vibracijų ornamentas, kuris bus visiškai kitoks, kai jūs giedosite žodį Rama. Jei jūs ištarsite keiksmažodį, tuomet ornamentas pasikeis.

Jūs nustebsite sužinoję, kad kuo bjauresnis įžeidimas, tuo bjauresnis susidaro ornamentas ir kuo nuostabesni žodžiai, tuo gražesnis vibracijų ornamentas. Įprastinis tarimas sudarys chaotišką ornamentą, tuo tarpu nuostabūs žodžiai sudarys gražiai subalansuotas linijas.

Tūkstantmečiais buvo atliekami tyrinėjimai, kad būtų surasti žodžiai, kurie sukuria nuostabias vibracijas, ir išsiaiškinti, ar jų intensyvumas yra pakankamas, kad paliestų širdį. Žodžiai yra išreikštos mintys. Kaip ten bebūtų, bet ir nepasakyti žodžiai taip pat rezonuoja ir iššaukia mintis. Kai galvojate apie ką nors, aplink jus susikuria atitinkamos rūšies rezonansas, ir atitinkamos rūšies vibracijos apgaubia jus. Štai kodėl jūs galite aptikti, kad kai prieinate prie atitinkamo asmens, jūs be priežasties jaučiate liūdnumą. Gal būt asmuo neištaria nė vieno žodžio, gal būt jis netgi su juoku arba šypsena sutinka jus. Bet liūdnumas apima jus viduje. Iš kitos pusės, kito asmens draugijoje jūs galite staiga pasijausti linksmai.

Jūs įeinate į kambarį ir netikėtai pajaučiate pasikeitimą viduje. Kažkas švento ar bjauraus pagauna jus. Kai kuriais momentais jus supa taika ir tyla, o kitais momentais nerimas. Jūs negalite suprasti ir stebitės: „Aš taip puikiai jaučiausi. Kodėl staiga mano prote atsirado nerimas?“ Aplink jus yra įvairių minčių bangos ir jos visas dvidešimt keturias valandas veržiasi jūsų vidun.

Neseniai prancūzų mokslininkai sukūrė instrumentą, kuris sėkmingai pagauna minčių bangas. Kai tik žmogus prieina prie šio instrumento, šis rodo, kokios mintys yra žmogaus prote. Instrumentas pradeda pagauti minties bangas. Jei prie jo prieina idiotas, jis rodo, kad yra nedaug bangų, kadangi toks žmogus nedaug galvoja. Jei prieš jį atsistoja intelektualus žmogus, instrumentas rodo visų minčių vibracijas.

Mes žinome, kad protas yra subtilesnė astralo forma. Kai mes judame vis giliau ir giliau vidun, sluoksniai tampa vis subtilesniais ir subtilesniais. Mokslas pasiekė eterinį kūną, bet net ir dabar jis primygtinai vadina jį atominiu planu arba atominės energijos planu. Mokslas nuėjo ir už antrojo materijos kūno. Neprireiks daug laiko, kad būtų pasiektas trečiasis planas, kadangi tai jau tapo būtina.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą „Stebuklo beieškant“II tomas galima rasti.

 

Atnaujinta 2019-09-23


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos