LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Religijos okultinės misterijos (II dalis)*

Už eterinio kūno yra astralinis kūnas. Tai subtilesnė eterio forma. Mokslas dar neatėjo iki jos, bet jis jau padarė išvadą, kad dalijant materiją toliau, galiausiai lieka tik energija. Ši energija gali būti vadinama eteriu. Jei eteris bus toliau skaidomas į dar subtilesnius komponentus, tai, kas liks, bus astralas - tai yra subtiliau negu subtilu.

Mokslas dar nepasiekė astralinio kūno, bet jis pasieks. Iki šiol mokslas priėmė tik materiją ir neigė atomo egzistavimą. Dar tik vakar jis sakė, kad medžiaga yra kieta. Šiandien jis sako, kad nėra jokios kietos substancijos, viskas yra nekieta. Dabar jis įrodinėja, kad netgi siena, kuri atrodo kieta, nėra tokia kieta. Ji yra akyta ir daiktai gali pereiti per jos skyles. Mes galime būti linkę sakyti, kad tai, kas supa skylutes, turi būti kieta, bet tai taip pat nėra kieta, kiekvienas atomas yra akytas.

  

Jei mes padidinsime atomą iki Žemės dydžio, aptiksime, kad tarp dviejų atomų komponentų yra toks didelis atstumas, kaip tarp Žemės ir Mėnulio ar kaip tarp Saulės ir žvaigždžių. Tuomet mes galime sakyti, kad komponentai, esantys galuose, turi būti kieti - bet mokslas sako, kad pastarieji taip pat nėra kieti, jie yra elektrinės dalelės. Dabar mokslas nėra pasiruošęs tvirtinti, kad tai dalelės, kadangi tai susiję su materijos koncepcija. Dalelės reiškia, kad tai yra materijos porcijos - bet atomo komponentai nėra materija, kadangi materija yra kieta ir išlaiko savo kontūrus, tuo tarpu komponentai nuolat keičia savo kontūrus. Jie elgiasi panašiai kaip bangos, ne kaip dalelės. Kai vandenyje pakyla banga, nespėjus dar pasakyti, kad tai yra banga, ji jau pasikeičia, kadangi banga yra tai, kas pastoviai ateina ir nueina.

Tačiau banga taip pat yra materialus hepeningas, todėl mokslininkas neseniai, maždaug prieš trisdešimt metų, sudarė naują žodį. Tas žodis yra kvantas. Sunku rasti hindi kalboje šio žodžio ekvivalentą, taip pat kaip ir daugelis hindi kalbos žodžių neturi ekvivalentų anglų kalboje: pavyzdžiui, žodis Brahmanas - kosminė realybė. Žodžiai yra sudaromi tuomet, kai yra būtinybė patyrusiems išreikšti patyrimą. Kai Brahmanas yra patiriamas, tuomet būtina sudaryti žodį tai išreikšti, taigi Rytuose buvo sudarytas žodis brahmanas. Vakarai dar nepasiekė šio lygio, būtent todėl jie neturi ekvivalentiško žodžio, nes jis dar nebuvo reikalingas.

Dėl to daug religijos terminų dar neturi ekvivalentų anglų kalboje. Pavyzdžiui, žodis aum - šis žodis negali būti išverstas į jokią kitą pasaulio kalbą. Tai gilaus dvasinio potyrio išraiška. Vakarai neturi atitinkančio žodžio, kuriuo būtų galima išreikšti šį patyrimą. Tuo pat būdu žodis kvantas sudarytas tam, kad išreikštų aukščiausią mokslo viršūnę, jis neturi atitikmens kitose kalbose. Jeigu pabandysime suvokti kvanto prasmę, tai jis tuo pat metu reiškia dalelę ir bangą. Kaip ten bebūtų, bet tai sunku suvokti. Tai kažkas, kas kartais elgiasi kaip dalelė, o kartais kaip banga. Šis elgesys yra visiškai nenumatomas.

Iki šiol materija buvo labiausiai patikima, materija buvo labai pasitikima. Bet aukščiausia materijos dalis atominė energija, kuri jau atrasta, yra labai nemateriali. Jos elgesys negali būti numatytas. Anksčiau mokslas buvo visiškai materijos pusėje. Jis sakė, kad viskas yra tikslu ir apibrėžta. Šiandien mokslininkai šito neakcentuoja, nes žino, kad ten, kur yra mokslas, šiandien toks tikrumas yra labai paviršutiniškas. Viduje yra gilus netikrumas. Būtų įdomu sužinoti, ką reiškia šis netikrumas.

Ten, kur yra netikrumas, tai susiję su sąmoningumu; kitaip neapibrėžtumo negali būti. Neapibrėžtumas yra sąmoningumo dalis, apibrėžtumas yra materijos dalis. Jei mes patalpoje paliekame kėdę tam tikroje vietoje, tiksliai žinome, kad grįžę rasime ją toje pat vietoje, bet jei mes paliekame kambaryje vaiką, niekad nerasime jo ten, kur palikome. Mumyse visuomet bus abejonės, netikrumas, kur jis gali būti ir ką daro. Mes galime būti tikri materijos atžvilgiu, bet niekad negalime būti užtikrinti sąmoningumo atžvilgiu. Todėl kai mokslas priėmė giliausios materijos dalies atomo poelgio neapibrėžtumą, jis taip pat priėmė, kad tokioje mažiausioje materijos dalyje gali būti sąmoningumas.

Neapibrėžtumas yra sąmoningumo požymis, bet materija negali būti neapibrėžta. Negali būti, kad ugnis gali pasirinkti, degti ar nedegti. Vanduo negali pasirinkti, kuria kryptimi tekėti ar kokiai temperatūrai esant jis pageidautų virti. Materijos funkcijos yra apibrėžtos, bet kai mes judame materijos vidun, aptinkame, kad mažiausioje jos dalyje yra neapibrėžtumas.

Mes galime žvilgtelėti ir kitaip: jei norime sužinoti, kiek žmonių miršta Bombėjuje, tai įmanoma. Jei Bombėjuje yra apie dešimt milijonų žmonių, mes žinome mirčių skaičių per metus ir galime rasti, kiek apytikriai jų miršta per dieną. Šis skaičius bus beveik tikslus. Jei mes tuo pačiu būdu apskaičiuosime šios šalies, kurioje yra devyni šimtai milijonų žmonių, mirtingumo koeficientą, skaičius bus dar tikslesnis. Jei mes apskaičiuosime mirtingumo procentą visam pasauliui, jo tikslumas bus dar didesnis. Bet jeigu jūs norite išsiaiškinti, kada mirs konkretus žmogus, tai bus labai neapibrėžta.

Kuo didesnė minia, tuo dalykai tampa materialesniais. Kuo individualesnis fenomenas, tuo jis sąmoningesnis. Iš tikrųjų kiekvienas medžiagos gabalas yra milijonų atomų minia; todėl mes galime apie jį daug ką išpranašauti. Bet jeigu įsiskverbsime į atomą ir pagausime elektroną, mes nustatysime, kad jis individualus: tuomet mes negalėsime apie jį determinuotai ką nors pasakyti. Atrodo, kad jis pats apsprendžia savo poelgius. Todėl kietos uolos atžvilgiu mes galime būti tikri: mes ją randame tam tikroje vietoje. Bet individualių atomų struktūra jos viduje nebus ta pati. Tuo metu, kai mes vėl grįšime prie uolos, visi atomai jos viduje bus pakeitę savo vietas, jie keliauja iš vienos vietos į kitą.

Neapibrėžtumas prasideda judant materijos vidun. Štai kodėl mokslas pakeitė savo kalbą nuo apibrėžtumo į tikimybiškumą. Jis nebetvirtina: „Dabar yra taip ir bus taip.“ Greičiau jis sakys: „Šis kelias yra labiau tikimybiškas, negu tas.“ Mokslininkai pabrėžtinai nebesako: „Tai yra tai.“ Praeityje jų pareiškimai buvo labai pasitikintys: ką jie sakė, taip ir turi būti. Bet kai mokslo ieškojimai nuėjo gilyn, visos jų ankstesnės koncepcijos pradėjo trūkinėti. To priežastis yra tai, kad jie nesąmoningai žengė iš fizinės erdvės į eterinę, apie kurią neturi jokio supratimo. Iki tol, kol jie nepriims to fakto, kad žengė iš fizinio plano į eterinį, jie negalės ką nors suprasti. Jie pasiekė antrąją materijos dimensiją, eterinę dimensiją ir tai turi dvi galimybes. Tarp pirmojo ir antrojo kūnų nėra tarpo.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą „Stebuklo beieškant“II tomas galima rasti.

 

Atnaujinta 2019-09-16


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos