LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meher Baba

Praėjusių gyvenimų buvimas ir prisiminimas*

2 dalis iš 2

Saugumo sąlyga atpalaiduojant atmintį. Praėjusių gyvenimų atminties atgaivinimas gali būti sutiktas be painiavos ar balanso praradimo tik jei asmuo nebeturi norų bei visiškai prarado jautimus „mano“ ir „tavo“. Dėl asmenų, į kuriuos jis kadaise žiūrėjo kaip į jam priklausančius,  gali paaiškėti, kad dabartiniame gyvenime jie priklauso kitiems, ir jei jis laikytųsi savo prisirišimų bei reikalavimų, jis sukurtų nenusakomų komplikacijų, vargo ir painiavos sau ir kitiems. Visų rūšių savininkiškumas turi būti išvalytas iš proto, kad aspirantas dvasiškai pasiruoštų atsilaikyti prieš nerimą keliančią praėjusių gyvenimų prisiminimų įtaką.

Geshe Lama Konchok (dešinėje) su savo mokiniu  Geshe Tenzin Zopa
Geshe Lamos Konchok  nauja inkarnacija - Tenzin Puntsok Rinpoche (kairėje) su savo mokiniu iš praėjusio gyvenimo - Geshe Tenzin Zopa , 2013 m.

Dvasinis pasiruošimas. Kai žmogus yra dvasiškai pasiruošęs, jis visiškai nebeturi norų ir yra pilnas neasmeniškos meilės. Visi asmeninio ego įsipainiojimai yra dingę iš jo proto. Jis gali žiūrėti į savo senus draugus ir priešus su ta pačia lygybe. Jis yra taip pakilęs virš savo ribotumų, kad jis elgiasi vienodai su giminaičiais ir ne-giminaičiais iš savo praėjusių ir dabartinių gyvenimų. Jis yra laisvas nuo idėjos reikalauti, spausti iš savo pusės kitus, ar kitiems jį, nes jis suprato gilesnę tiesą apie visos gyvybės vienovę ir kasdienių įvykių iliuziškumą.

Išmintingas atgaivintos atminties naudojimas. Tik jei asmuo yra taip dvasiškai pasiruošęs, jis yra neveikiamas atgaivintos praėjusių gyvenimų atminties. Tik tada yra jam verta turėti priėjimą prie jos, nes jis gali vertinti ramiai ir tiksliai, bei tyrai, nepaperkamai mylėti. Tai įgalina jį teisingai ir išmintingai naudotis naujomis žiniomis, gautomis atgaivinus praėjusių gyvenimų prisiminimus. Šis žinojimas jam atveria didžiulį kiekį informacijos apie jo paties ir su juo praėjusiuose gyvenimuose susijusių žmonių inkarnacijas. Tai ne tik leidžia jam toliau evoliucionuoti sąmoningų karminių suderinimų kelyje, bet ir padėti kitiems kelyje nukreipiant juos jų praėjusių  gyvenimų šviesoje.

Atgaivintos atminties privalumai. Dvasinės evoliucijos greitis yra didesnis po natūralaus praėjusių inkarnacijų atminties atgaivinimo. Išsipainiojimas iš kasdienių dalykų yra lengvesnis, kai sąmoningai žinoma istorija, kaip tokie įsipainiojimai buvo sukurti. Evoliucija, kuri buvo labiausiai nesąmoninga dėl ribojančios praeities, dabar tampa sąmoninga. Kliuviniai, kaip ir palengvinimai, sukurti praeityje, dabar yra prieinami sąmonei, ir todėl su jais galima elgtis inteligentiškai ir rūpestingai. Neartikuliuota, neaiški intuicija dabar yra papildyta racionalių duomenų. Todėl veiksmai turi mažesnę klaidos tikimybę ir tampa veiksmingesni sukuriant pageidaujamą rezultatą.

Buda Meher Baba (1894-1969)

Trumpiausias kelias per praėjusių gyvenimų žinias. Išminties Meistrai, tapę dvasiškai tobulais, neturi specialaus intereso praėjusioms inkarnacijoms. Jos yra tarp daugelio kitų nesvarbių faktų apie kasdienę egzistenciją. Jei jie ir pasinaudoja žiniomis apie asmens praėjusius gyvenimus, tai tik tam, kad jam padėtų kelionėje link amžinos Tiesos. Jų žinios apie praeitį suteikia jiems specialią poziciją, kad galėtų vesti aspirantą, kaip jam yra reikalinga.  Kelio detalės dažnai yra apsprendžiamos (i) praeities įvykių, (ii) būdo, kuriuo aspirantas siekė aukščiausios Tiesos praėjusiuose gyvenimuose, ir (iii) kliuvinių bei palengvinimų, kuriuos jis susikūrė per savo praeities veiksmus. Visi šie dalykai, kurie yra nematomi aspirantui, yra atviri tyram Meistro suvokimui, kuris naudoja savo žinias, kad pagreitintų dvasinį Tiesos ieškotojo progresą. Meistras aspirantą veda nuo vietos, kurioje jis atsidūrė per savo eksperimentavimus ir ieškojimus keliuose gyvenimuose. Dvasiniuose dalykuose, kaip ir kasdieniuose dalykuose, gausesnės ir tikslesnės žinios reiškia energijos ir laiko ekonomiją.

 

 


* Ištrauka iš Meher Baba. Discourses 6. Vol3. Reincarnation and Karma. Part III
 
Vertė Meditacijos centras Ojas, Ma Ahina

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos