LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meher Baba

Praėjusių gyvenimų buvimas ir prisiminimas*

1 dalis iš 2

Buda Meher Baba (1894-1969)

Gimimo ir mirties įvykiai. Tie, kurie turi tiesioginį priėjimą prie viršjutiminių sielos gyvenimo ir jos reinkarnacijos tiesų, per savo aiškų suvokimą žino, kad vadinamasis gimimas yra tik individualios sielos įsikūnijimas materialioje sferoje.  Nepertraukiamas įsikūnijančios sielos gyvenimo tęstinumas yra pažymėtas gimimais ir mirtimis, kurie abu yra lyg vartai gyvenimo tėkmėje, kai siela evoliucionuoja iš vieno egzistencijos tipo į kitą. Abu yra vienodai reikalingi geresniam sielos gyvenimui, o intervalas tarp mirties ir gimimo yra toks pat reikalingas, kaip intervalas tarp gimimo ir mirties.

Intuicijos poreikiai. Tie, kurie mano, kad mirtis yra individualios egzistencijos pabaiga, kaip ir tie, kurie mano, kad kūno gimimas yra jos pradžia, iš tikrųjų susiduria su konfliktu tarp savo klaidingų prielaidų ir racionalizuotos intuicijos tvirtinimų. Iš individualaus teisingumo požiūrio atrodo, kad nelygus gėrio ir blogio pasiskirstymas materialioje laimėje ir gerovėje tikrai paneigia visą visatos racionalumo ir teisingumo schemą. Matyti doruosius kartais giliai kenčiančius ir bloguosius - turinčius patogius malonumus, - tai sukuria neįveikiamus sunkumus bet kam, kas linkęs žiūrėti į gyvenimą, lyg jis būtų skirtas išpildyti amžiną ir dievišką planą.

Tendencija priimti gilesnius paaiškinimus. Jei negauna gilesnio paaiškinimo, žmogaus protas sprendžia kankinančias dilemas, o tai turi polinkį apkartinti bendrą žmogaus požiūrį į gyvenimą ir skatina kietą cinizmą, kuris daugeliu atveju yra net blogiau nei giliausias asmeninis sielvartas, kurį gali sukelti mirtis. Bet nepaisant visų priešingų pasirodymų, žmogaus protas turi įgimtą polinkį bandyti savyje atstatyti gilų ir nepalaužiamą tikėjimą gyvenimo vidiniu sveikumu ir vertingumu. Išskyrus vietas, kur yra sukurti dirbtiniai pasipriešinimai, jam yra priimtini tie paaiškinimai, kurie susiderina su šiuo gilesniu dvasios dėsniu.

Smegenų pakeitimo poveikis. Tų, kurie turi tiesioginį priėjimą prie tiesos apie reinkarnaciją, yra netgi mažiau nei tų, kurie turi tiesioginį priėjimą prie tiesos apie individualios sielos nemirtingumą. Visų praėjusių gyvenimų prisiminimai yra saugomi individualios sielos proto-kūne, bet jie nėra prieinami eilinių žmonių sąmonei, nes ant jų yra užtrauktas šydas. Kai siela keičia fizinį kūną, ji gauna naujas smegenis, ir jos įprasta būdraujanti sąmonė funkcionuoja glaudžioje sąveikoje su smegenų procesais. Įprastinėmis aplinkybėmis sąmonėje gali pasirodyti tik šio gyvenimo prisiminimai, nes naujos smegenys veikia kaip barjeras ir nepraleidžia prisiminimų iš patirčių, sukauptų per kitas smegenis praėjusiuose gyvenimuose.

  

Praėjusių gyvenimų prisiminimas. Retais atvejais, nepaisant smegenų suteikiamo pasipriešinimo, kai kurie praėjusių gyvenimų prisiminimai nuteka į dabartinį gyvenimą  sapnų pavidalu, kurie yra visiškai nepaaiškinami dabartinio gyvenimo kontekste.  Žmogus sapnuose gali matyti asmenis, kurių jis niekada šiame gyvenime nematė. Dažnai atsitinka, kad sapnuose matyti asmenys yra asmenys, kuriuos jis buvo sutikęs praeituose gyvenimuose. Bet žinoma, tokie sapnai, kai jie yra įprasto tipo, negali būti laikomi praėjusių gyvenimų prisiminimais. Jie tiktai rodo, kad vaizduotė, kuri veikė sapnuose, buvo įtakota iš žmogaus praėjusių gyvenimų paimtos medžiagos.  Tikras praėjusių gyvenimų prisiminimas yra aiškus, pastovus ir toks pat tikras, kaip šio gyvenimo prisiminimas. Toks žmogus daugiau neturi jokios abejonės, kad jis gyveno ne vieną gyvenimą kartu su daugeliu kitų. Lygiai, kaip jis negali abejoti savo dabartinės inkarnacijos praėjusiu gyvenimu, taip jis negali abejoti ir savo praėjusiomis inkarnacijomis.  

Praėjusių gyvenimų prisiminimų atpalaidavimas. Yra labai nedaug žmonių, kurie prisimena praėjusius gyvenimus, palyginti su plačia dauguma, kurie yra taip visiškai apsiriboję materialia egzistencijos sfera, kad net neįtaria viršjutiminių realybių. Tokių prisiminimų atpalaidavimas yra stipriai sąlygotas smegenų apribojimų tol, kol sąmonė yra įsipainiojusi į fizinio kūno ir jo smegenų procesus. Kai sąmonė išsilaisvina iš smegenų palaikomų apribojimų, ji gali atgaivinti ir atstatyti praėjusių gyvenimų prisiminimus, kurie visi yra saugomi mentaliniame kūne. Tam reikia tam tikro atsitapatinimo ir supratimo laipsnio, kurį gali turėti tik dvasioje pažengę asmenys. Praėjusių gyvenimų prisiminimas gali ateiti su pilnu aiškumu ir tikrumu net tiems, kurie vis dar pereidinėja vidinius planus (lygmenis), nors dar netapo dvasiškai tobulais.

Praėjusių gyvenimų atminties praradimas nepaveikia progreso. Praėjusių gyvenimų prisiminimai nesugrįžta asmeniui, išskyrus anomalius ir retus atvejus, jei jis nėra pakankamai pažengęs dvasiškai. Ši gyvenimo dėsnių sukurta sąlyga saugo netrukdomą dvasinę individualios sielos evoliuciją. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad praėjusių gyvenimų atminties praradimas yra visiškas nuostolis, bet anaiptol taip visai nėra. Daugeliu atvejų, praėjusių gyvenimų žinojimas yra visiškai nereikalingas dvasinei evoliucijai tęsti. Dvasinė evoliucija susideda iš gyvenimo vedimo aukščiausių, per intuiciją patiriamų, vertybių šviesoje  ir neleidimo to apriboti praeičiai. Daugeliu atveju, netgi dabartinio gyvenimo prisiminimai veikia kaip trukdžiai tam tikriems susiderinimams, kurie yra reikalingi pagal besikeičiančių gyvenimo situacijų dvasinius poreikius. Išsilaisvinimo problema gali būti pavadinta problema - kaip apsaugoti laisvę nuo praeities, kuri, prisirišusiems prie gimimo ir mirties rato, negailestingai formuoja dabartinį gyvenimą.

Apsisaugojimas nuo komplikacijų. Gyvenimas būtų žymiai komplikuotesnis, jei kas nors, kuris nėra dvasiškai pažengęs, būtų apsunkintas sąmoningais nesuskaičiuojamų praėjusių gyvenimų prisiminimais. Jis būtų apstulbęs ir pasimetęs dėl fonų įvairovės, kuriuose asmenys jam atrodo praėjusių gyvenimų šviesoje. Tačiau jam nereikia susitikti su tokia painiava, nes jis yra apsaugotas nuo praėjusių gyvenimų prisiminimų atgaivinimo. Dalykai ir asmenys pas jį ateina ribotame ir apibrėžtame kontekste ir fone, dėl to jam lengva apibrėžti savo veiksmus ir atsakus dabartinio gyvenimo žinių šviesoje. Tai nereiškia, kad jo veiksmai ir atsakai yra visiškai apibrėžti to, ką jis žino iš dabartinio gyvenimo. Viskas, kas atsitiko praėjusiuose gyvenimuose, taip pat turi nesąmoningą, bet  veiksmingą dalį apibrėžiant jo veiksmus ir atsakus. Bet nepaisant tikros praėjusių gyvenimų įtakos, faktas yra toks, kad kadangi jis apsaugotas nuo sąmoningo atminties atgaivinimo, tai jo sąmonėje nėra painiavos, kuri atsitiktų, jei sąmoningi praėjusių gyvenimų prisiminimai būtų tarp tų duomenų, kuriuos jis peržiūri apibrėždamas savo veiksmus ir atsakus.


* Ištrauka iš Meher Baba. Discourses 6. Vol3. Reincarnation and Karma. Part III
 
Vertė Meditacijos centras Ojas, Ma Ahina

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos