LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Per meditaciją į atvirumą ir tiesą

(2 dalis iš 2)

„Tikra meditacija prasideda tada, kai viduje pasiekiama tiesa - lygybė visur ir visomis kryptimis. Nuo materijos, fizikos, chemijos iki biologijos ir gyvybės, ir iki socialinių mokslų bei dvasios.” Prembuda 
„Tikra meditacija prasideda tada, kai viduje pasiekiama tiesa - lygybė visur ir visomis kryptimis. Nuo materijos, fizikos, chemijos iki biologijos ir gyvybės, ir iki socialinių mokslų bei dvasios.” Prembuda 

– Meditacija turėtų būti reguliari ir kasdienė praktika?

– Meditacijoje ir sąmonėje nėra prievartos ir įsakymų. Jose yra matoma kaip bus geriau, darniau, augs, bus derlius, atsipalaidavimas ir pan. Taip, medituoti geriau yra kasdien, ypač jei gyvename tokioje įtemptoje atmosferoje ir sąlygose, kaip šiais laikais, kai viskas labai greitai keičiasi. Man pačiam patinka ir pakanka kasdienės valandinės Ošo dinaminės meditacijos. Jai reikia sąlygų, bet aš ją medituoju kasdien virš 10 metų ir to nesukliudė jokios kliūtys, tarp jų ir kelionės į tolimas pasaulio vietas.

Medituoti galima ir trumpiau, bet geriau kasdien bent po 10-15 min. Kiekvienas poelgis taip pat turėtų būti tik meditatyvus – lengvas, įžvalgus ir harmonizuojantis. Kartais meditatyvus momentas gali trukti tik akimirką. Pavyzdžiui, atsimenu, kaip kartą būdamas bene 26-erių važiavau troleibusu ir staiga susimąsčiau: „O kodėl aš nuolat galvoju? Ar tai normalu?” Ta akimirka truko trumpai, tačiau tas vaisingas pamatymas buvo mano sąmoningumo kelio ir meditacijos pradžia.

Jei atsiduriate sudėtingoje situacijoje, kai reikia priimti sprendimą, sustokite, maksimaliai atsipalaiduokite ir stebėkite, kaip į situaciją atsako jūsų kūnas, energijos, jausmai ir sąmonė. Jei galite išlikti bemintėje sąmonėje, tai atsakymas paprastai visuomet būna greitas ir akivaizdus. Jei nesugebate, siekite lygybės ir stebėkite kurie veiksmai giliai atpalaiduoja kūną ir vidų ir įkvepia. Juos ir darykite. Tai visuomet veikia, nors pradžioje gali pasitaikyti klaidų. Taip veikia įžvalgos meditacija.

Todėl, kai patiriate didelę įtampą, reikia griebtis ne alkoholio, agresijos, kovos ar kitų priemonių, kad pabėgtumėte iš situacijos, o atsipalaidavę priimkite visas kūne ir viduje sukilusias įtampas ir energijas ir suraskite balansą. Pasidalinsiu dar viena įkvepiančia asmenine istorija: kartą paruošiau mokslinį pranešimą, kurį jau kitą dieną turėjau pristatyti mokslinėje konferencijoje. Ir štai prieš dieną su kolega išsiaiškinome, kad tai, ką mes ketinome pristatyti, jau yra atrasta! Ką daryti? Pranešimo bendraautorius siūlė pranešimo neskaityti. Tai atsilikimas. Atsipalaidavau, radau naują įžvalgą, pradėjau rašyti formules, užprogramavau, vakare su kolega pasitikrinau jų teisingumą, namuose nupiešiau schemą, o kitą dieną važiuodamas į mokslinę konferenciją Kaune dar paprašiau kolegų, kad patikrintų ar nėra klaidų. Kalbėjau apie akių hiperjautrumą, kodėl jos yra jautresnės judesiui nei receptoriaus matmenys. Pranešimas buvo gerai priimtas, o vėliau jo pagrindu išsiunčiau tezes į Europos regimojo suvokimo konferenciją, kurioje jis buvo priimtas, o aš taip 1990 m., kaip jau minėjau, pirmą kartą išvažiavau į laisvą Paryžių. Nemokamai, nes jie teikė paramą! Jei tik būčiau likęs su įtampa, o ne atsipalaidavęs per įžvalgą, to nebūtų įvykę…

– Ar yra kokių paprastų meditacijos technikų, kurias žurnalo skaitytojas galėtų išbandyti be specialaus pasiruošimo?

– Gausybė. Viena paprasčiausių meditacijų – atsisėskite ir sąmoningai kvėpuodami per nosį atsipalaiduokite. Kvėpuojant kuriama energija. Ji pradės kilti. Nenukriskite į mintis, praeitį, emocijas ir pan. Likite ant bangos. Stebėkite savo kūną. Jei esate saugioje situacijoje ir aplinkoje, atpalaiduokite kojas ir rankas, jei ne – sukryžiuokite kojas ir sudėkite rankas vieną į kitą, užsimerkite ir atsisėskite tiesiai. Labai naudinga, jei būsite gražioje aplinkoje, pavyzdžiui, gamtoje, ramybėje, tyloje… Galite įsijungti ir meditatyvios muzikos. Padės lengvi rūbai, grynas oras, gaivus kvapas, įprastas laikas, patogi kėdė, meditatyvus partneris, meditatyvūs įrašo žodžiai, ne per energinga ir nepervargusi savijauta, pasiruošimas ieškoti ne pergalės, o tiesos ir pan.

Be to, atsiminkite, kad įžvalga yra giliau nei galvojimas, todėl visų pirma naudokitės įžvalgomis ir atsipalaidavimu. Priimkite klausimo ar problemos įtampą ir energijas į kūną, protą ir sąmonę, ir žiūrėkite kaip jas įkvepiančiai išreikšti ir atsipalaiduoti. Peržiūrėkite visas galimas mintis, emocijas ir veiksmus. Su lygybe ir nauda visiems. Jeigu jūs rasite atsakymą, tai didžiausia nauda ir atsipalaidavimas teks jums ir tiems kurie yra arti. Energetiškai meditacijos poveikis mažėja tolstant panašiai, kaip nuo šviesos šaltinio.

Kvėpavimas per nosį atidžiai ir tolygiai aktyvuos kūną ir pabudins jame esančias energijas. Jei jaučiate fizinę įtampą ar diskomfortą kurioje nors kūno vietoje, atpalaiduokite kvėpuodami, o jei nepavyksta, atsistokite ir šiek tiek pajudėkite, atpalaiduokite sąnarius, raumenis, įmanomai mintis ir emocijas. O tuomet vėl atsisėskite ir tęskite kvėpavimą tyloje, ramybėje ir juntant bent kūną. Vidinis augimas vyks panašiai, kaip sėklai įkritus į dirvą. Protas kaip ir lukštas priešinsis, bet meditacija, tiesa ir laisvė, prasideda anapus jo. Deja, be meditacijos meistro dauguma taip ir lieka šioje minčių pusėje. Net ir su meistru reikalingas minimalus inteligentiškumas ir nuoroda, kuria kryptimi judėti, į ką derintis.

Stebėkite kūną ir vidų, kur esate įsitempę, pajauskite, kokios yra šių įtampų priežastys ir jas pašalinkite. Kaip tai atrodo praktiškai? Pavyzdžiui, aptinkate savo kūne tam tikrą įtampą. Stebėkite ją, žiūrėkite, kokia jos priežastis. Jei atidžiai žvelgsite vidun, pamatysite, kad ji ateina iš proto, minčių rinkinio. Jei jums pavyks atpalaiduoti tas mintis, tuomet atsipalaiduos ir kūnas bei pavyks išspręsti problemą. Štai viena meditacijos kursų meditatorė žiūrėjo, kodėl jos pečiuose jau keli mėnesiai kaupiasi nemalonios įtampos. Per meditaciją pamatė, kad dalinai iš įpročio, dalinai iš noro būti gera, ji pasako klientui mažesnę paslaugos kainą dėl ko po to, kompensacijai skuba padaryti darbą per trumpesnį laiką. Tai ne tik sukelia įtampą, bet ir trukdo geriausiai atlikti darbą. Po to tai dar reikia įkūnyti darbe. Bet ir pasekmės – nuostabios ir ilgalaikės.

Jei atsakymas ir meditacija neateina, likite kiek įmanoma ramybėje ir atsipalaidavę. Nesistenkite protu, nes mintis visuomet įtempia ir traukia iš sąmonės ir meditacijos išorėn ir žemyn. Kartais pastangos iki nuovargio gali padėti, jei išliksite dėmesingi. Kuo didesnė problema ir įtampa, tuo greičiau galite nuvargti kūne ir prote, bet išlikti dėmesingu ir dėlto rasti atsakymą ir meditaciją. Nebėkite nuo didelių problemų, o nerkite į jas. Tai ir didelių atradimų bei meditacijos šansas. Vėliau būkite sąmoningesni gyvenimo situacijose, keiskite elgesį, spręskite senas situacijas ir be reikalo nekurkite naujų problemų. Bet kada įtampą galite atpalaiduoti ir per judesį bei katarsį.

Dažniausiai mūsų įtampos priežastys yra lokalūs norai, lūkesčiai, planai, prisirišimai, ambicijos, neįvykdyti ar net neįvykdomi pažadai ir pan. Jie sukuria nelygybes, po to įtampas ir taip ištraukia išorėn, žemyn. Ne visada lygybei reikia daryti ar nedaryti. Svarbiausia lygybė, kūrybiška, evoliucinė, visoms pusėms naudinga lygybė. Visose situacijose sukūrus lygybę išorėje ir viduje, gerovė, sveikata ir laisvė ją seka kaip šešėlis, kaip natūrali jos pasekmė. Tai gali trukti ne vieną mėnesį ar metus, bet to pasekmės irgi išlieka tol, kol išlieka ir lygybė. Kuo aukštesnė lygybė, tuo aukštesnės ir pasekmės. Lygybę ir meditaciją seka ne tik turtai, bet ir sveikata, džiaugsmas, laimė, laisvė…

  

Galite medituoti ir į situaciją: kodėl susibariau su mylimąja, kaimynu, kolega… Ir atrasti atsakymą bei balansą. Nelygybė ir konfliktai eina su uždarumu ir sienomis, lygybė ir darna – su atvirumu ir tiesa. Kaip šauki, taip ir ataidi. Kai medituodami „išlyginame” savo elgesį kito atžvilgiu, natūraliai taip pat pasielgia ir tas žmogus. Fizikoje veiksmas lygus atoveiksmiui. Tai lengviausias kelias. Dėl to savo gyvenime praktiškai niekada nesu supykęs, nes visuomet atsigręždavau vidun, ieškodavau ir visuomet rasdavau atsakymą daug naudingesnį visoms pusėms nei pyktis ar konfliktas.

– Ar tiesa, kad visos mūsų kančios kyla iš proto?

– Materijoje yra vienodas kiekis teigiamų ir neigiamų dalelių. Prote tiek pat yra teigiamų ir neigiamų minčių. Iš čia ir balansas. Vargą sukelia ne teigiamos ar neigiamos dalelės ar mintys, o jų disbalansas ar nelygybė. Mes linkę represuoti neigiamas mintis ir eiti su teigiamomis. Bet neigiamos mintys lieka pasąmonėje, kaip teršalai ir bakterijos dirvoje ar vandenyje ir iš ten veikia. Mintis nėra egzistencinis fenomenas. Tai tam tikrų psichologinių dalykų – norų, ambicijų, polinkių, prisirišimų ir pan. pasekmė. Protas – toks darinys, kurio ieškodamas nerasi. Kaip ir fizikoje dalelės. Kuo atidžiau žiūri, tuo mažiau yra. Kilus minčiai ji susisieja su kūnu ir lemia tam tikrus veiksmus ir pasekmes. Kaip programos komandos – rezultatą. Kadangi prote įmanomas tik kompromisas, o ne lygybė, tai protas visuomet yra mažesnių ar didesnių nelaimių pamatas. Faktiškai, ko reikia ir pakanka – atsitraukti nuo disbalansą ar nelygybę sukeliančių minčių ir veiksmų ir atstatyti balansą. Su evoliucija ir pažanga. Medituojantis žmogus yra lygus visų gyvųjų būtybių atžvilgiu. Judėkite nuo nelygybės į lygybę, o nuo jos į dar aukštesnę lygybę, ir rasite rojų dar šiame gyvenime.

– Šiandien, rodos, gyvename galvos „amžiuje”, daug kas yra praradę ryšį su savo vidumi…

– Nuolat būti prote – tai nuolat būti netiesoje, neatvirume, nemeditacijoje. Fundamentaliuose dalykuose materijoje ir prote yra lygybė. Materijoje yra tiek pat protonų ir elektronų, vyrų ir moterų, prote – teigiamų ir neigiamų minčių. Jei vyrai trumpiau gyvena, tai berniukų gimsta daugiau. Negali sukurti teigiamo krūvio be neigiamo ir teigiamos minties be neigiamos. Gyvenimas galva ir protu yra panašus į augalo gyvenimą vazone, ar gyvūno – narve. Tai greičiau kančia, nei gyvenimas.

Materijoje rojus yra ten, kur yra lygybė, balansas, laisvė, pusiausvyra, pulsuojanti pusiausvyra. Kaip širdies plakimas ar kvėpavimas. Viskas turi svyruoti, bet apie lygybę ir balansą. Tačiau reikalinga ir nelygybė. Ji yra įtampos ir energijos pamatas. Saulė nelygi Žemei. Ji daug karštesnė, turi daug daugiau energijos, bet dėl to ji ir maitina energija Žemę. Nelygybė yra ir elektros laiduose. Vidutiniškai 220 voltų. Problema yra ne 220 V nelygybė laiduose, o jos netinkamas patekimas į rankas, prietaisą ir pan. Tinkamas nelygybės panaudojimas yra gerovė ir laimė. Saulė šildo Žemę, elektra padaro beveik visus sunkiausius darbus. Kalnų aukščio nelygybė išjudina upes, oro slėgio ir greičio nelygybė – vėjo jėgaines… Mama nelygi vaikui, ji jį maitina, globoja, augina. Bet vėliau vaikas taps mama ar tėčiu ir atstatys lygybę pratęsdamas žmogaus ir meilės giją.

Praradę vienovę su savo vidumi nustojame jautriai justi, jausti ir kurti balansą ir lygybę. Protas tarp mūsų veiksmo ir vidaus visuomet įkiša mintį, vadinasi komandą, jėgą, lyg dyglį ar trukdį. Viskas pakeista, vientisumas sugriautas. Mintis yra varža vitališkumui. Tekės tik spaudžiant. Dings jautrumas, nuoširdumas, meilė. Kur yra mintis tarp vyro ir moters, ten nėra meilės ir jautrumo. Esant minčiai niekada nebus lygybės ir darnos. Arba – lygybė ir darna, arba mintis ir konfliktai. Arba mintis ir konfliktas tarp vidaus ir veiksmo, arba laidus energijos, dvasios ir meilės tekėjimas ir darna tarp vidaus ir veiksmo.

Taip galva ir mintys sukūrė konfliktą tarp vidaus ir veiksmo, bet mintis, kaip ir kompiuteris ar robotas gali atlikti darbą. Problema yra ne pagalys stovinčiuose ratuose, o pagalys važiuojančiuose ratuose. Problema yra ne galva ar mintis, o galva ir mintis ne vietoje. Atsakymas yra pamatyti pagalį ir mintį ir tinkamai juos naudoti. Tai įmanoma tik būnant sąmonėje. Medituotojas visuomet yra sąmonėje. Jis mato mintis ir tinkamai jas naudoja. Tuomet žmogus jau yra rojuje dabar, šiame pasaulyje.

– Kaip savyje užčiuopti šį lygybės jausmą?

– Štai, imkite į rankas rašiklį ir palaikykite. Ar malonu laikyti? Ar norite laikyti keletą valandų? Jei nepageidaujate laikyti, galite padėti ant stalo. Šiuo atveju jūs juntate įtampą rankoje, vadinasi esate sąmoninga kūno ir šio laikymo atžvilgiu, suprantate: „Kam man be reikalo laikyti daiktą?” Ir padedate jį atgal. Tačiau minčių atžvilgiu tokio sąmoningumo neturite. Jas laikote ir kenčiate. Kaip pagalius ratuose. Jei pamatytumėte, kad sąmonėje laikote mintį, galėtumėte kaipmat ją paleisti ir atsidurtumėte rojuje. Bet žmonės nėra sąmoningi savo prote ir nemato, kad jame nuolat laiko tam tikras mintis, todėl yra įsitempę ir kenčia. Medituokime ir ugdykimės sąmoningumą. Jei pamatysite savo mintis ir jas paleisite, 90 proc. konfliktų, įtampų, ligų, alkoholikų, narkomanų ir pan. tiesiog išnyks. Ko gero, dar daugiau. Jas pakeis darna, sveikata, turtas, meilė…

Atsakymas į šį klausimą yra paradoksalus. Mes negalime justi lygybės. Mes negalime ir užčiuopti lygybės. Bet mes galime justi ir užčiuopti nelygybę. To pakanka. Kai tik užčiuopiame nelygybę ją šalinkime ir judėkime nuo nelygybės į tam tikrą lygybę, o nuo tam tikros lygybės į dar aukštesnę lygybę ir balansą. Kai mūsų mašinos ratai nesubalansuoti, ji važiuojant vibruoja. Visos mašinos, visa technika neįmanomai vibruotų, keltų triukšmą ir gadintų sveikatą, jei jose nebūtų subalansuoti visi judesiai, visos jėgos. Tą balansą sukuria visų reikalingų mokslo lygybių panaudojimas. Per jas randame visas jėgas ir taip galime jas subalansuoti. Techniką ir išorinį gyvenimą. Jis tampa tobulas ir turtingas. Bet to neužtenka. Mes dar norime meilės ir laisvės.

Gaudydami kamuolį ar krintantį daiktą, mes turime tiksliai suderinti savo rankos judesį su lekiančiu kamuoliu ar krintančiu daiktu ir taip atlikti naudingą ir darnų darbą. Mums reikia liesti kūdikį ir mylimą lygiai tokiu judesiu ir jėga, koks reikalingas jiems. Tą lygybę mes turime justi subjektyviai. Lygybės atveju juntamas rezonansas, sinchronizmas, vienovė. Vienovė su gamta, mylimuoju, su visa egzistencija. Tuo metu esame visiškai atsipalaidavę ir dėlto jautrūs, centruoti. Tai meditacija.  Atsipalaidavimas yra geriausias mūsų laimės ir laisvės indikatorius. Bet jis gimsta tik su lygybe, atvirumu ir tiesa. Jei negali atsipalaiduoti ir būti jautriu, mylinčiu, negali nurimti ir užmigti, pirmiausia reikia atstatyti lygybę ir balansą visose savo gyvenimo srityse. Taip susitinka objektyvus pasaulis su subjektyviu, išorė su vidumi, rankos su akimis. Su lygybe atsipalaidavę įeiname į širdį. Taip subjektyviai jaučiame ir kiek lotosui reikia medžiagų ir energijos, kad jis augtų ir žydėtų. Taip su lygybe ir balansu koncentracija virsta meditacija, o pragaras – rojumi.

Nereikia stengtis atsipalaiduoti – pakanka rasti lygybę, o atsipalaidavimas bus jos pasekmė ir šešėlis.

Adrė Zakrauskaitė

 

Atnaujinta 2018-09-17


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos