LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Straipsnis paruoštas žurnalistės Adrės Zakrauskaitės ir žurnalo “Raktas” iniciatyva.  Straipsnis yra atspausdintas žurnalo “Raktas” 2018 rugsėjo numeryje. Interviu ėmė žurnalistė.

Žurnale “Raktas” straipsnis buvo šiek tiek sutrumpintas ir pakeistas pagal žurnalo ir jo skaitytojų interesus bei poreikius. Čia pateikiame visą interviu tekstą.

Per meditaciją į atvirumą ir tiesą

(1 dalis iš 2)

„Tikra meditacija prasideda tada, kai viduje pasiekiama tiesa - lygybė visur ir visomis kryptimis. Nuo materijos, fizikos, chemijos iki biologijos ir gyvybės, ir iki socialinių mokslų bei dvasios”, – teigia pirmojo meditacijos centro („Ojas“) Lietuvoje įkūrėjas, į Lietuvą atvežęs Ošo meditacijas ir technikos mokslų daktaras Mečislovas VRUBLIAUSKAS-Prembuda. Jau ne vieną dešimtmetį medituojantis vyras pasakoja, kodėl vertinga medituoti, bei dalinasi įžvalgomis, kaip meditacija gali padėti atrasti atvirumą ir tiesą savo gyvenime.

– Aktyviai medituojate jau beveik trisdešimt metų. Kas Jus paskatino susidomėti meditacija dar sovietiniais laikais?

– Gimiau Raseinių rajone, keturių vaikų šeimoje. Jau nuo mažumės man kildavo neįprastų klausimų. Pavyzdžiui, būdamas gal penkerių prisiminiau praėjusį savo gyvenimą ir paklausiau brolio, ar ir jis turi panašių prisiminimų. Jis nesuprato klausimo ir pažiūrėjo keistai (šypsosi). Šią gebą atsinešiau iš praėjusių gyvenimų. Vaikai juos dar prisimena, gilūs dalykai pereina per mirtį. Baigiau technikos mokslus Kauno politechnikos institute, studijuojant traukė gyvenimo prasmės, kiti egzistenciniai dalykai. Visuomet buvau už laisvą žodį ir religinę laisvę. Vėliau dirbau dėstytoju Vilniaus politechnikume, teko nerti į mokslus…

Kartą vakare studijų metais man grasino peiliu. Nors tuo metu treniravau savo kūną, po šio įvykio supratau, kad išorinės jėgos nepakanka, reikia dirbti su baimėmis viduje. Po kurio laiko panaši situacija pasikartojo ir joje radau dalinį atsakymą. Tuo metu Kaune pasitaikydavo konfliktų tarp miestiečių ir studentų. Einant nuo autobusų link studentų bendrabučių ant kelio pamačiau keliolikos vaikinų grupę, kurie akivaizdžiai tik ir laukė progos muštis. Aš maksimaliai atsipalaidavau ir nusiraminau ir praėjau per jų vidurį. Nei vienas jų manęs nepuolė, tik praėjus išgirdau: „Ei, kodėl tu nemušei?” Tada supratau, kad metodas „kaip šauki, taip atsiliepia” veikia. Ir Jėzus sakė, kad romieji paveldės žemę. Tam tikrą gebą atsipalaiduoti ir nusiraminti irgi atsinešiau gimdamas. Tai meditacijos pradžia ir pamatas. Bet gyvenimas turi savo slėnius, vingius ir viršūnes.

Baigus institutą 1971 m. Lietuvoje jutosi neviltis ir atgimimas, 1972 m. susidegino R.Kalanta. Tarybinė valdžia aktyvumo nuslopinimui nusprendė daugiau jaunų žmonių paimti į armiją, tarp jų ir mane. Dvejus metus tarnavau šauktiniu leitenantu. Aplinkui zujo saugumiečiai. Dėl mano kalbų armijos pabaigoje saugumas išsikvietė pagrasinti, kad taip nekalbėčiau. Po dienos ar dviejų vienas leitenantas, irgi šauktinis, atėjo atsiprašyti, kad jis saugumui prašant mane įskundė. Nepykau, nes žinojau, kad už laisvę reikia mokėti ir tuo pačiu supratau kaip dirba saugumai. Vėliau jau dirbant Vilniaus politechnikume už pergalę studentų statybinių būrių tarpe gavau kelialapį į Tunisą. Partija išleido, saugumas ne. Supratau, beveik visos durys uždarytos. Dėlto labai neliūdėjau. Laimę pradėjau jausti iš vidaus. Tai skatino tolesnes dvasines paieškas. Vėliau išleido į Vengriją. Tiesa, kad visos visuomenės į laisvinimąsi ir dvasinius ieškotojus žiūri atsargiai.

Anuo metu atviras liko tik mokslo kelias. 1987 m. apsigyniau technikos daktaro disertaciją, ir Vilniaus universitete pradėjau tyrinėti man visiškai naują sritį, žmogaus regimąjį suvokimą – po kelių metų sukūriau unikalų kompiuterinį stereoregos ir stereoveikos diagnozės ir treniravimo prietaisą - stereometrą VISUS-4D, kurį iki šiol toliau tobulinu. Lietuvoje nuo pat pradžios jį naudoja Klaipėdos regos ugdymo centras. Jį pristačiau mokslo pasauliui JAV, Europoje ir Rusijoje. Rusijoje su juo labai sėkmingai šalina žvairumą ir treniruoja stereoregą prof. Igoris Rabičevas. Jis teigia, kad VISUS-4D ir šiuo metu yra geriausias pasaulyje. Stereometru galima tyrinėti ir sąmonės bei pasąmonės veiką ir tikslumą.

Šalia vaikystės ir jaunystės potyrių regimojo suvokimo tyrimo rezultatai aiškiai rodė, kad jei evoliucionuoja ir galima lavinti žmogaus akis, kurios yra sielos veidrodis, tai reiškia, evoliucionuoja ir galima lavinti ir sielą…

Jau nuo 1981 m. skaičiau originalias ir įkvepiančias Ošo knygas, kurias gauti tais laikais buvo nelengva. Pora įvykių parodė, kas yra esmingiau. 1990-aisiais nuvykau į Kijeve vykusius psichoenergetinius užsiėmimus, o po to kelių savaičių pirmą kartą išvykau į laisvą užsienį – į Prancūzijoje vykusią Europos regimojo suvokimo mokslinę konferenciją. Labiau patiko vidinis ieškojimas. 1990 m. pradėjau vesti psichoenergetikos kursus ir toliau dirbau Vilniaus universitete mokslo darbuotoju - ieškojau materijoje ir dvasioje.

1992 m. Kijeve pirmą kartą sutikau vieną iš Ošo meditacijos mokytojų. Per pirmą jo vedamą Ošo dinaminę meditaciją patyriau lengvumą ir ekstaziškumą. Supratau, kad, jei tai tęstųsi visą laiką, gyvenimas būtų nuostabus. Jį pakviečiau į Lietuvą ir nuo 1992 m. pradėjau vesti ir meditacinius praktikumus. 1993 m. palikau Vilniaus universitetą ir visiškai atsidaviau dvasinei-meditacijos veiklai. Na, o 1994-aisiais galiausiai išsiruošiau į Puną Indijoje, apie kurią tiek daug girdėjau – norėjau pats savo akimis pamatyti tarptautinį Ošo meditacijos centrą. Ten užregistravau ir pirmąjį tikrą meditacijos centrą Lietuvoje „Ojas”, nes meditacijos centras gali gimti tik iš meditacijos centro, kaip ir žmogus tik iš žmogaus.

Prembuda – tai dvasinis mano vardas, kurio reikšmė: „Meilė ir sąmoningumas”. Pamažu aplink mane pradėjo burtis vis daugiau medituojančiųjų, o 1996 m. įkūrėme ir „Ojas“ meditacijos ašramą. Čia nuolat gyvena keliolika individų. Kiekvienas turi po kambarį. Kasdien po valandą medituoja. Kai kurie gyvena poromis. Pamatas tam – meilė ir atsakingumas. Tikras dvasingumas gimsta einant per gyvenimą. Čia nėra jokių įsakymų. Iš pradžių nuomavomės butus, o vėliau 2005 m. užregistravę Ojas meditacijos centrą kaip religinę bendruomenę, įsikūrėme Vilniuje ir gamtos aplinkoje Ojas Resorte. Oje svarbiausia yra meditacija, o po to įvairių budų - Gautama Budos, Ošo, Krišnamurti ir kitų dvasiniai ir meditaciniai mokymai.

Iš daugybės išbandytų meditacijų man pačiam ir daugeliui vakariečių, efektyviausia yra Ošo dinaminė meditacija, nes čia gyvename ir dirbame dideliu tempu ir aukšta psichologine įtampa. Gerai ir Ošo kundalini meditacija. Ošo dinaminė turi 5 fazes.  Pirma - chaotiškas kvėpavimas, antra – kūno, proto ir sielos valymasis ir katarsis, trečia – energijos žadinimas šokinėjant ir tariant garsą hu-hu-hu, ketvirta – meditacijos fazė, stop, jokio judesio ir penkta - šokis. Būtent ši meditacija, padeda atsipalaiduoti bemintiškai nuo kūno iki dvasios ir tai sukuria nuostabią energijos tėkmę bei kelia sąmoningumą, todėl visus ašramo gyventojus pakviečiau ją medituoti kasdien.

Ojas medituotojų sergamumas apie 10 kartų mažesnis, nei iki meditacijų ir nei Lietuvos vidurkis, trumpiau nei pusdienis per metus, nėra alkoholikų, narkomanų, priekabiautojų, iškrypėlių... Aš pats medituoju jau 26 metus, ir per tą laiką gyvenime nieko nepraleidau dėl ligos. Praktikuojant dinaminę meditaciją siela, protas ir kūnas valosi, kiekviena ląstelė tampa taki ir laidi. Kadangi meditacijos metu atsipalaiduojame ir sąmonė liečia tiek kūną, tiek ir dvasią, tai užplūsta energija ir pasiekiamas natūralus takumas, lengvumas ir ekstaziškumas.

Šiek tiek apie meditacijos priėmimą Lietuvoje. Nepaisant visokeriopos jos naudos, ją Lietuva priėmė labai įtariai. Iki įstojimo į Europos Sąjungą ne tik Ojas meditacijos centro neregistravo dėl įvairiausių priekabių, bet ir kūrė įvairiausias kliūtis. 2000-iais Oje meditavo Ingrida Meilutienė, Rūtos Meilutytės mama. Ji skyrėsi su vyru Sauliumi Meilučiu, kuris apskundė mane Generalinei prokuratūrai dėl galimo pavojaus Lietuvai. Beveik visi gilesni medituotojai buvo paprastai ir kryžmiškai apklausinėjami. Bet nieko negali rasti, kai nieko nėra. Apie tai kalbu, nes meditacija duoda takumą, kurį turėjo Rūtos mama, o dukrai jo trūksta. Tai labai prastina jos rezultatus. Ingridą Meilutienę neaiškiomis aplinkybėmis pervažiavo automobilis, kurio numerį pastebėjo atsitiktinis liudininkas.

Vėliau pradėjus paskutinę Ojas meditacijos centro registraciją 2003 m. Lietuvos valdžia remiama katalikų pradėjo persekioti medituotojas moteris. Siuntė čia saugumiečius. Apie juos rašė ir spauda. Siūlė siųsti naujus. Dėl meditacijų Neringą Mockutę per melą ir prievartą 52 dienoms uždarė į psichiatrinę. Lietuva nepripažino, kad tai dėl religijos. Bet 2018 vasario 27 d. Europos žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė kaltinamąjį sprendimą prieš Lietuvą ir skyrė baudą. Dėl meditacijų iš Ilonos Gineitienės, dabar į JAV pabėgusi teisėja Neringa Venckienė, atėmė dvi dukras. Tik suaugusiomis jos sugebėjo grįžti pas mamą. Jaunesnioji dukra Aistė labai džiaugiasi atstatytu artumu. Šiemet EŽTT nubaudė Lietuvą, kad ši 2003 m. pradėjo projektuoti ir prezidento Valdo Adamkaus laikais pastatė CŽA kalėjimą ir jame kankino kitatikius. Labiausiai dvasinę situaciją Lietuvoje pagerino Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą 2004 m. Šiandien meditacija Lietuvoje vis giliau įleidžia šaknis ir duoda nuostabius žiedus ir vaisius.

– Kaip apibūdintumėte, kas yra meditacija?

– Meditacija yra lygybės, laisvės ir tiesos radimo metodas ir būsena. Dar Gautama Buda sakydavo, kad meditacija yra vidurio kelias. Pagrindiniai 10 meditacijos raktų yra – natūralumas, vitališkumas, atvirumas, atsipalaidavimas, matymas, neteisimas, neįvaizdinimas, nuoširdumas, totalumas ir liudijimas. Apskritai, meditacija, atvirumas, atsipalaidavimas ir tiesa yra beveik sinonimai, nes meditacijos ir tiesos pamatu yra lygybė, visos lygybės. Logikos pamatu irgi yra lygybė. Išorėje lygybė yra patiriama, išmatuojama ir išprotaujama, o viduje, subjektyviai ją parodo atsipalaidavimas ir palaima. Rytuose tai vadina sat-čit-ananda – tiesa, sąmoningumas ir palaima.

Pateiksiu objektyvios ir subjektyvios lygybės pavyzdį. Cheminės reakcijos metu materijos ir energijos kiekis iki jos ir po jos yra lygūs, nors jos elementai ir komponentai iki ir po labai skiriasi. Tai iki prancūzų mokslininko Antuano Lavuazjė eksperimentų nebuvo akivaizdu. Matematika, fizika ir visi kiti mokslai veikia tik todėl, kad jų pamatu yra lygybės. Tūkstančiai lygybių. Alchemijos ar vidinės transformacijos pamatu irgi yra lygybė. Kai nevienodai pasielgiame su vienu iš vaikų, draugų ar tėvų, iš karto juntame įtampą. Tai nemigos ir nelaimių pradžia. Moksliniai eksperimentai rodo, kad jau beždžionės labai jautriai reaguoja į nelygybę. Už tą patį veiksmą vietoj vynuogės pasiūlius agurką, beždžionės labai supyksta, reaguoja agresyviai. Taip yra ir tarp žmonių. Tai juntame visu kūnu ir visa būtimi.

Visas buitines ir mokslo lygybes reikia perkelti į protą ir sielą. Tuomet nebus jokio pataikavimo vienam ar kitam ir jokio žeminimo ar kėlimo. Su artimuoju elgiuosi taip pat kaip su tolimu žmogumi. Su ašramiečiu – taip pat kaip ir su miestiečiu. Esu balanse ir lygybėje visur ir visomis kryptimis. Tai puikiai atsispindi kūne. Dėlto jis labai atpalaiduotas ir sveikas. Iš čia ir natūrali bemintė bei jautri sąmonės būsena.

Jei atsistotumėte tiesiai ir justumėte kūną, pamatytumėte, kad kūnas yra palinkęs į vieną ar kitą pusę. Taip kompensuojamos proto ir kitos vidinės įtampos. Radus vertikalumą kūnas maksimaliai atsipalaiduoja ir toks išlieka nieko nelaikant. Kūne, prote ir sieloje. Ta centruota lygybė ir nelaikymas pradžioje kūne, po to prote ir galiausiai sieloje ir yra giliausio atsipalaidavimo, judėjimo vidun, darnos ir meditacijos pamatas.

Kiekvienu savo veiksmu kuriant lygybę ir einant į vis aukštesnę lygybę kūne, prote ir sieloje, mūsų energija teka takiai ir laisvai, o mes jaučiamės harmoningai ir lengvai. Išorėje lygybė yra matoma ir apskaičiuojama logiškai ir faktiškai, o viduje subjektyviai per lengvumą ir atsipalaidavimą, nes nieko nereikia nei kelti nei spausti.

Todėl meditacija – tai sąmoningas visų nelygybių išlyginimas ir įsicentravimas. Žvelgiame ir einame vidun, sąmoningai ieškome nelygybių ir įtampų, kurias atpalaidavę pasiekiame širdį. Natūraliai ir lengvai. Jeigu sugebame išlikti lygybėje, ji ir meditacija toliau mus atves į sielą ir galutinę laisvę bei tiesą - prašvitimą.

– Ar kalbate apie konkrečią meditacijos techniką?

– Gal ir neatsitiktinai, bet meditacijos moksle yra žinoma 112 bazinių meditacijos metodų, kaip chemijoje - 112 elementų. Matyt, alchemija ir chemija gimė kartu. Rytų mitologijoje aprašoma istorija, kaip deivė Parvatė kartą pasiteiravo savo vyro Šivos (vienas iš induizmo Dievų Trejybės dievų, atsakingas už visatos naikinimą), kokie yra meditacijos metodai, ir Šiva juos išvardino. Jie yra įvairūs: pavyzdžiui, sąmoningas kvėpavimas, sąmoningas tam tikros emocijos sukėlimas ir išėjimas iš jos, sąmoningas judėjimas, stop’as ir pan. Ošo dinaminė meditacija, kurią jau minėjau, yra sudaryta iš keliolikos skirtingų bazinių metodų. Pavyzdžiui, atliekant šią meditaciją po intensyvaus šokinėjimo staiga sustojame, o energija toliau neša vidun į širdį ir sielą. Kuris meditacijos metodas, kaip ir maistas, tinka jums – turite atrasti patys.

– Ir visgi kaip atrasti sau tinkantį metodą?

– Tai yra tas pats, kaip atrasti sėklai tinkančią dirvą ir auginimo metodą. Tai matoma, juntama. Jei sėkla dygsta ir auga, vėliau žydi ir veda derlių, reiškia, dirva tinka (šypsosi). Jei meditacija mums tinka, visi 10 meditacijos raktai rakina mūsų vidų. Per visus septynis mūsų kūnus pradeda judėti ir tekėti medžiagos ir energija. Energija – žemyn, materija - aukštyn. Ką bedarytumėme, mūsų kūnas, protas ir sąmonė jaučia – energija teka, ar ne, man tinka, ar ne… tam reikalingas pradinis minimalus inteligentiškumas. Kaip ir muzikoje, sporte, moksle ir kitur.

– Ar meditacijos praktikoje būtinas vedlys?

– Taip, kaip kūdikiui, vaikui ar jaunuoliui reikalingi tėvai, mokiniui – mokytojas, o šokėjui ir sportininkui – treneris. Tai priklauso nuo brandumo ir praktikos. Pradžioje mokytojas yra reikalingas. Mano nuo 1997 m. vedamoje Ojas meditacijos mokykloje pastebėjome, kad po vienerių metų meditacijos žmogus pradeda pakankamai gerai jausti savo fizinį kūną, po dviejų – energijas ir emocijas, po trejų – protą, ir po ketverių – gana patikimai patenka į savo širdį. Tai meditacijos prieangis. Bendru atveju meditacijos praktikai vedlys reikalingas, o atskirais atvejais, jei, pavyzdžiui, vaikas meditavo su tėvais, jis turi šansų eiti ir vienas.

– Ar meditacija padeda pažinti vidinę savo tiesą?

– Toks dalykas kaip vidinė „mano” tiesa neegzistuoja. Visas mokslas patvirtina, kad materijos ir energijų pasaulyje asmeninės tiesos nėra. Yra mokslo atrasti dėsniai ir jie nepriklauso nei nuo autoriaus, nei nuo laiko ar vietos. Jie vienodai veikia dievus ir žmones. Bet, kaip danguje, taip ir ant žemės. Proto ir dvasios pasaulyje taip pat veikia dėsniai ir jie taip pat nepriklauso nuo autoriaus, vietos ir laiko. Svarbiausia išmokti juos pažinti ir tinkamai naudotis. Kai kada jų visumą vadina teisingumu, karma ar atpildu. Einančiam su jais nereikia melstis ar prašyti atleidimo. Iš sąmonės kylantis poelgis visuomet yra suderintas su lygybe ir visais dėsniais. Sąmonėje nėra mano ar tavo, tai tik sąvokos atsirandančios proto sferoje dėl jo ribotumų.

Į šį pasaulį ateiname nuogi ir nieko neišsinešame. Niekas čia nėra mūsų, bet daug ką gauname auginti, prižiūrėti, vesti ir pan. Jei tai suprantame, tuomet šis pasaulis yra rojus, jei ne, tai – pragaras. Daiktą ar mintį laikyti „mano” galime, bet tuomet juos reikia laikyti ir dėl to vargstame prote ir sąmonėje, kaip ir laikant daiktą rankoje ar ant pečių.  Sąmonė minties nelaiko. Natūraliai ji – tuščia ir bemintė. Kaip gimus. Laikant mintį sąmonėje – sunku, vargstame. Išaugintas vaisius lieka man ne dėl „laikymo”, o dėl lygybės ir priežasties pasekmės dėsnio. Jei kažką laikote „mano”, net, pavyzdžiui žmoną, galima matyti, kaip iš karto susitraukiate ir įsitempiate prote, vaizduotėje ir sąmonėje, ir kaip pasekmė - kūne. Taip prarandamas atvirumas ir gimsta siena.

Medituojantis žmogus yra kaip atomas: visur atviras, bet kada gali įsijungti į bet kurį junginį ir išeiti iš jo. Jei išmanote fiziką, žinote: niekada nenuspėsi, kaip elgsis atomas. Panašiai yra ir su medituojančiaisiais. Toks žmogus visame kame vadovausis lygybe ir tiesa, nes tik neišskirdamas nė vienos krypties jis bus visiškai atsipalaidavęs ir dėl to sąmonėje – ne prote. Bemintėje sąmonėje. Dėl to ir jo veiksmai bus sąmoningi, laisvi ir harmonizuojantys. Tam, kad atsipalaiduotumėme, turime paleisti savo „tiesą” ir būti su tiesa.

Tą lygybės principą taikau kasdieniame savo gyvenime. Tai lengviausia ir efektyviausia. Pavyzdžiui, dirbu odontologijos klinikoje. Iš ten ateina mano lėšos. Tai man leidžia ir  pažinti žmogų nuo dantų iki akių, beveik nuo materijos iki sielos. Aš niekada nepalaikau nei savininkės, nei kliento, nei gydytojo odontologo pusės. Visuomet einu su lygybe, atvirumu ir tiesa, o meditacija padeda sujungti visas šias puses. Išorėje – objektyviai, faktais, žiniomis ir logika, viduje – subjektyviai, jutimais, atsipalaidavimu ir sąmone. Net lankydamasis turguje produktus perku tik iš tų žmonių, kurie kainą pasako visiškai atsipalaidavę, takiai: tai rodo, kad jie yra teisingi.

Meditacijos kursuose mokome būtent būti natūraliu ir atsipalaiduoti, bet tai įmanoma išorėje ir viduje einant tik su lygybe. Taip darniai susijungia išorinis ir vidinis pasauliai. Mokome žmogų išlyginti balansą tarp to, ką duoda, ir ką gauna, nes tik tuomet jis gali atsipalaiduoti ir dėlto pasiekti širdį, o prie to pridėjus sąmoningumą gimsta ir meditacija. (tęsinys kitoje dalyje)

 

Atnaujinta 2018-09-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos