LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Pataikavimas seksui, jo represija ir tantrinė patirtis (arba vidurio transcendencija)

Klausimas: Atrodo, kad Vakarai yra apsėsti seksu. Žmonės yra prikimšti nesibaigiančių technikų ir porno vaizdų. Kodėl visą tą laiką žmonės vis dar yra įstrigę ir negali judėti į tantrinę sekso, meilės ir gyvenimo patirtį?* (2 dalis iš 2)

Vieną dieną Višnu ir Brahma nuėjo aplankyti Šivos. Jie yra Hindu trejybė: Brahma, Višnu ir Šiva. Brahma yra dievas kūrėjas, Višnu – palaikantis dievas, o Šiva – griovimo dievas. Kad pasaulis suktųsi, reikia visų trijų. Vienas kuria, kitas palaiko, o trečias griauna. Po to vėl – vienas kuria, antras palaiko, o kitas griauna. Pasaulis išlieka tekėjime.

  

Brahma ir Višnu atėjo aplankyti Šivos. Taip atsitiko, kad sargybinis greitai užmigo ir jie įėjo nepaprašę leidimo, o Šiva mylėjosi su savo žmona Parvati. Jis buvo taip aistringai paniręs ir apsvaigęs. Jis tikriausiai buvo pavartojęs narkotikų, nes gerai žinoma, kad jis juos vartojo. Jis naudojo marihuaną, hašišą ir opiumą.

Jis vis mylėjosi, o tie du dievai stovėjo ir stebėjo. Didingi dievai. Jie negalėjo netgi pasakyti „Atsiprašom“ ir išeiti. Jie mėgavosi reginiu, gyva pornografija. Jie mylėjosi šešias valandas, o tie du dievai šešias valandas stebėjo. Ilgas pornografinis filmas, nieko daugiau tik mylėjimasis. Jokių kitų įvykių, nieko... tik Šiva mylisi su savo žmona. Jie tapo pikti.

Kai Šiva baigė, jie jam pasakė: „Mes laukėme šešias valandas, o tu mūsų netgi nepastebėjai. Mes labai supykome ir tave prakeikiame, kad per amžių amžius būtum prisimenamas dėl savo seksualinių organų“. Šai kodėl Šiva šventykloje jūs matote falo simbolį. Šiva yra prisimenamas dėl savo seksualinio organo.

Dabar hindu turėtų būti labai pataikaujantys, nes jų dievai taip pat buvo labai pataikaujantys. Tačiau po to įvyko reakcija, švytuoklė apsivertė. Budizmas ir džainizmas maištavo prieš tokį pataikavimą ir sukūrė labai represyvų pasaulį, represyvią moralę.

Indija vis dar gyvena represijos įtakoje, tačiau labai lėtai juda vėl link pataikavimo. Ją veikia Vakarai – vakarietiški filmai, vakarietiški romanai. Vakarus veikia Buda, Zen, Patandžali, joga, meditacija, o Rytus – pleibojus. Žmonės skaito pleibojų, slepia jį savo Gitose.

Prem Karin, tu sakai, kad „Atrodo, jog Vakarai yra apsėsti seksu“. Tai nėra tik tiesa apie Vakarus. Visa žmonija iki šiol išliko apsėsta seksu, ir tokia liks, nebent mes pakeisime visą geštaltą (patyrimo būdą). Iki šiol geštaltas buvo represija - pataikavimas, pataikavimas – represija, ir svyruojantis tarp abiejų. Mums reikia sustoti tiksliai viduryje. Ar kada nors mėginote sustabdyti laikrodžio švytuoklę viduryje? Kas atsitinka? Laikrodis sustoja. Laikas sustoja. Tokios yra mano pastangos.

Aš nenoriu, kad jūs pataikautumėte ir aš nenoriu, kad jūs represuotumėte. Aš noriu, kad būtumėte subalansuoti, tiesiog viduryje. Viduryje įmanoma transcendencija ir būtent viduryje mes galime sukurti žmoniją, kuri nėra nei rytietiška, nei vakarietiška. To nepaprastai reikia, skubiai reikia, kad į žemę ateitų žmogus, kuris nėra nei rytietis, nei vakarietis, naujos rūšies žmogus su nauja vizija, išlaisvintas nuo visų praeities gniaužtų.

  

Tu klausi: „Kodėl visą tą laiką, žmonės vis dar yra įstrigę ir negali pajudėti link tantrinės sekso, meilės ir gyvenimo patirties?“ Tantrinė patirtis reiškia nebūti nei pataikaujančiu, nei represyviu. Tantrinė patirtis galima tik tada, kai judate giliai į meditaciją, kitaip ne. Kai jūs tampate labai labai ramūs, tylūs, sąmoningi, budrūs, tik tuomet įmanoma, kad jūs pažinsite kažkiek tantros. Priešingu atveju, tantra taip pat gali tapti pasiteisinimu pataikavimui – naujas pavadinimas, religinis pavadinimas. Ir jūs galite judėti į pataikavimą prisidengę tantros vardu. Pavadinimai daug nekeičia, jūsų būtis turi pasikeisti.

Zelda, žydė zebrė, ėjo kaimo keliuku, kažkur Pensilvanijos užkampyje. Netrukus ji priėjo avių bandą.
- Yoo-hoo, ar galiu su jumis pakalbėti, prašau?, - ji subliovė.
Viena avis priėjo prie tvoros:
- Apie ką tu nori pakalbėti?
- Aš atstovauju Pietų Afrikos Hadaš zebrų asociaciją. Ar tu esi žydė?
- O taip, mes visos čia esame žydės.
- Aš atlieku faktinį tyrimą. Mūsų zebrai nori sužinoti, kaip gyvūnai žydai užsidirba pragyvenimui Amerikoje. Gal galėtum papasakoti kokį darbą dirbi?
- Ką aš darau? – sušuko avis. - Kas tai per klausimas. Aš duodu vilną, ką dar? Kiekvienais metais, jie ją nupeša, o kitą sezoną vėl daro tą patį. Ar Pietų Afrikoje yra kitaip?
- Ne, taip pat. Man metas eiti. Nuoširdžiai ačiū.
Zelda toliau tęsė faktų aiškinimosi misiją kol sutiko karvę.
- Atsiprašau, ponia, aš esu iš Pietų Afrikos Hadaš zebrų asociacijos. Aš apklausiu žydus-amerikiečius naminius gyvūnus. Būk maloni ir papasakok apie savo darbą.
- Su malonumu, - burbtelėjo karvė. - Mane įdarbino griežtai košerinė pieninė, aš pati, žinoma, esu ortodoksė. Klausi koks mano darbas? Aš esu grynaveislė melžiama karvė ir duodu A klasės pieną. Aš gyvenu ten, tame gražiame baltame klojime. Atleisk, negaliu tavęs pakviesti vidun, mes nelaukėme svečių, o ir vieta netvarkinga.
- Viskas gerai. Ačiū už informaciją. Tu prisidėjai labiausiai. Toodle-oo.
Po kiek laiko Zelda pamatė eržilą ganykloje ir nebuvo įmanoma suklysti, kad jis yra žydas. Jis ją pamatė maždaug tuo pačiu momentu. Jis nuskuodė prie tvoros, pričiuoždamas persisvėrė per tvorą prie jos prikišdamas savo šnopuojančias šnerves.
- O ką jūs darote, pone?, - nedrąsiai paklausė zebrė.
- Brangioji, tiesiog nusimesk tą neįprastą dryžuotą pižamą, - jis pasakė, - Ir aš tau parodysiu, ką darau!

Visa žmonija kenčia nuo apsėdimo arba per pataikavimą, arba represiją. Visa žmonija rūpinasi seksu 24 val. per parą. Psichologai nustatė, kad kiekvienas vyras pagalvoja apie moterį mažiausiai vieną kartą per 3 minutes, o kiekviena moteris pagalvoja apie vyrą ne mažau kaip kartą per 6 minutes. Šis skirtumas gali sukelti pakankamai problemų. Jis gali būti visa bėda tarp vyrų ir moterų.

Tantrinis seksas visai nėra seksas, tai yra meditacija.

Meditacija turėtų pasklisti po visą jūsų gyvenimą. Kad ir ką bedarytumėte, darykite tai meditatyviai. Vaikščiokite meditatyviai, valgykite meditatyviai. Jeigu mylitės, mylėkitės meditatyviai. Meditacija turi tapti jūsų gyvenimu 24 val. per dieną, tik tuomet įvyks transformacija. Kai einate anapus sekso, einate anapus kūno, anapus proto. Ir pirmą kartą įsisąmoninate dieviškumą, ekstazę, palaimą, tiesą ir išsilaisvinimą.

*Citata iš Ošo video diskurso „Dhamapada – Budos kelias“ (Osho. Dhammapada -The Way of the Budhha Vol-10). Ištrauką vertė Meditacijos centras Ojas.

 

Atnaujinta 2017-05-17

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos