LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Nuo nelygybės ir kančių į superrojų - lygybę, meilę ir meditaciją (3/4)

Nuo nesąmoningos patirties į sąmoningą. Kadangi gimęs žmogus gyvena kūne ir prote, tai jie jį veikia. Kai nesąmoningas prote individas reaguoja į žinią, jis nemato ir nežino, kad ta žinia – jos energija ir informacija – praeina per prote esančią priimančią mintį ar vaizdinį. Panašiai, kaip programos komanda - pro kompiuterio atmintį ir procesorių. Ta mintis veikia žmogaus reakciją ir atsakymą. Ji daugybę kartų padidina arba sumažina ar net visiškai pakeičia žinios įtaką, priklausomai nuo to kaip ji rezonuoja su žmogaus patyrimu ir kaip ji veikia jo artimuosius, kaimynus ir priešus. Dėl šio milžiniško pokyčio individo veiksmai visuomet yra neadekvatūs situacijai ir sukelia dar didesnę painiavą ir galvojimą, pyktį ir kovą. Taip šiuo metu yra Lietuvoje ir pasaulyje. Sąmoninga patirtis gimsta tik tuomet, kai sąmoningumo ieškome ir jį randame. Anapus proto ir minčių.

Mano žiniomis ir matymu, proto įsisąmoninimo patirties Lietuvoje nėra, nes nėra sąmoningų individų. Tai matosi iš žmonių žodžių, veiksmų ir būsenų. Sąmoningas individas netiki ir negalvoja. Jis mato ir junta situaciją ir tekėjimą ir žino. Tai natūrali ir normali individo būsena. Nuolatinis galvojimas ir tikėjimas rodo, kad žmogus nėra sąmoningas ir atsakingas. Sąmoningas ir atsakingas individas žinią priima ne per mintį ir jos atmainas - planą, lūkesčius, įsivaizdavimą, požiūrį ar tikėjimą, o tiesiai sąmone. Tuomet jis mato ir žino. Visų pirma apie save ir savo situaciją, praeitį, dabartį ir ateitį. Įsigilinęs ir apie kitus.

Nesąmoningumo ir nelygybės požymiai ir problemos. Paprastai žmonės yra šiek tiek sąmoningi kūne ir materijoje. Nesąmoningumą liudija kančios, nelaimės, priklausomybės ir tikėjimai. Su kūnu individai gali judėti paprastai norima kryptimi ir gali kurį laiką nejudėti. Jie daug geriau gali atkartoti judesius, garsus, vaizdus ir prasmę nei gyvūnai. Bet žmonės nežino, kaip mintys ir energijos gimsta, auga, transformuojasi, kaip paveiks juos skirtingose situacijose ir kada jų poveikis baigsis. Nuo netikėtos ir skaudžios žinios jie numiršta, nusižudo ir nužudo. Nors kartais tai pasirodo yra ne faktas, o tik mintis ir klaida. Jie nežino, iš kur ateina seksualinė ir kitos energijos ir kaip jos veikia, nors visa tai galima ir natūralu matyti bei žinoti - įsisąmoninti. Tik po to mūsų pažadai įgauna pamatą ir darną.

Žmogaus nesąmoningumą prote ir mintyse rodo nuolatinis jo galvojimas – apsėdimas mintimis, planais, lūkesčiais, nuomonėmis, tikėjimais, pranašystėmis, radiju, televizija, spauda, internetu, politikais ir pan. Padėtis yra tuo blogesnė, kuo žmogus intensyviau galvoja ir kabinasi į mintis, kurių neįsisąmonina. Tai kaip intensyvus irklavimas ant sielio be vairo ir žemėlapio okeane. Blaškymasis išsekina. Nesąmoningas žmogus prote visą laiką galvoja, faktiškai blaškosi prote ir mintyse. Iš čia ir begalė neigiamų emocijų bei negalių. Tarp jų ir depresija, alkoholizmas, narkotikai, pykčiai, neapykantos, plėšikavimai, teroras ir karai. Nesąmoningas individas tiki, elgiasi pagal įpročius, planus, stilius, modelius, nes nežino, kas yra tikra ir kas suderina individą su visuma ir detalėmis. Dėl to jo ir jo aplinkos padėtis yra bloga ir toliau blogėja. Taip jis ir toliau teršia savo protą ir per jį kūną. Taip jis teršia ir aplinką bei keičia klimatą. Taip išnyko 99,9 proc. visų gamtos evoliucijos rūšių, tautų ir šalių ir toliau nyksta.

Minties ir nelygybės sąsajos. Už nesąmoningų žmonių nelaimių visuomet glūdi prisirišimas prie nelygybės savo ir saviškių naudai. Tarp jų ir prisirišimas mylėk save ir artimą, nors tikra meilė neturi ribų ir prisirišimų. Tikra meilė niekuomet neliks tik su artimu. Ji tekės ir iki tolimų. Nesąmoningiems žmonėms neįmanoma, o faktiškai ir nereikia padėti, kol jie nepasikeičia, nes jie pagalbą panaudoja nelygybės ir nelaimių palaikymui ir kūrimui. Faktiškai kiekviena mintis gimsta iš nelygybės. Kiekviena mintis yra duobė sąmonės erdvėje, į kurią ir įkrenta pats kasėjas. Tai nuostabu. Jis iškasa duobę kitam tik dėka minties, kuri po to lieka prote ir veikia. Bet jos jis nemato. Dėl to po to pats ir įkrenta. Taip įsikūnija lygybė ir teisingumas sąmonėje ir gyvenime.

Laimė ir sąmoningumas auga einant su lygybe. Tai efektyviausia taktika ir strategija. Tai geriausiai veikia šeimoje, su draugais, kaimynais, kolegom ir visomis kryptimis. Tai labai paprastai galite patikrinti ir pajusti. Bet kurios diskusijos, sutarties derinimo ar ginčo metu pasiekus lygybę jų dalyviai pajunta relaksaciją, atgaivą ir santykinį bemintiškumą. Įžvalgą. Einant su lygybe palaipsniui atsipalaiduojame, pradedame matyti pasekmes ir priežastis, ir taip paprastai galime pakeisti savo ir kitų likimus kiekvieno ir visumos labui.

Visi, kurie spaudžia einančius su lygybe, senka ir išnyksta, o visi kurie eina su lygybe yra maitinami spaudžiančiųjų ir transformuodami jų energiją į darną auga, dauginasi ir laimingėja. Todėl tikėjimai, diktatoriai ir diktatūros išnyksta netgi be kovos, tiesiog kaip nedarnaus elgesio pasekmė. Kita vertus, žemė ir daugelis jos vietų yra tiesiog laipteliai nelaimių ir laimių, kovų ir kooperacijos šlaite ir kiekvienas gali įsitraukti į kovą ir kooperaciją kaip karavanas praeidamas pro šunis ir plėšikus. Jis, žino kur eina ir palaiko einančius.

Sąmoningumo požymiai ir atsakymai. Sąmoningas individas mato, kas vyksta jo sąmonėje, mato gimstančias ir praeinančias mintis ir į jas nereaguoja, o jei reikia - sąmoningai atsako. Mintys per jo sąmonę praeina, kaip vėjas per medį ar sodą. Jo sąmonė tuščia, kaip ir erdvė prieš akis ir jis užsiima tuo, kas faktiškai reikalinga sąmoningam individui. Jis išlieka sąmonėje bemintis, kaip medis – vertikalus ar žuvis - natūraliame savo gylyje. Jis nepalinksta nei į vieną pusę ir dėl to viskas laikosi savaime, o jis yra atsipalaidavęs, mato, kas yra, ir veda savo kūną bei protą, kurie jį seka. Jie jį maitina, kaip šaknys šakas ir kamieną.

Vesti savo kūną ir protą yra lengviau ir ekstaziškiau, nei vesti geriausią mašiną ar laivą, nes kūnas ir protas yra arčiau mūsų ir daug geriau prisitaikę prie vidaus. Labiau nei šuo ar žirgas prie šeimininko. Sąmoningas individas atsipalaiduoja sieloje ir viduje, ir natūraliai pasiekia pamatą – kūną bei viršūnę - dvasią ir nuolat yra tekėjime, džiaugsme ir laimėje. Šis atsipalaidavimas ir kūno bei dvasios palietimas yra būtina turtingo, sveiko ir laimingo gyvenimo žemėja sąlyga. Kartais individas būna arčiau kūno, kartais – arčiau dvasios. Jaunystėje ir gyvenimo viduryje arčiau kūno, vaikystėje ir amžiuje – arčiau dvasios. Kadangi tarp jo ir kūno bei dvasios nėra minties, tai per jį nuolat teka energija, meilė ir sąmonė. Tai yra juntama iš vidaus ir iš išorės. Sąmonė visuomet eina su lygybe. Nelygybei reikia minties. Sąmonėje nei skubama, nei vėluojama, nei spaudžiama, nei traukiama. Čia visuomet ramu ir tylu. Ir tai auga. Dėl sąmonės augimo ir budimo žemėje ir esame. Tai patiria ir kaupia tik individas ir su tuo pereina per mirtį.

Šalys, kurių konstitucijose, kaip Lietuvos, Graikijos, Turkijos, Sirijos, Saudo Arabijos, Zambijos ir pan, yra įrašyta, kad visuomenės ir valstybės pamatas yra šeima, yra labiau tikinčios ir mažiau sąmoningos, nei šalys, kuriose jų pamatu yra individas. Nes tik individas gali būti pakankamai sąmoningas sukaupti išmintį per gyvenimą ir pernešti ją per mirtį. Individualumas yra pabrėžtas Suomijos, Švedijos, Čekijos, Šveicarijos, Olandijos, Japonijos ir kitose pažangesnių šalių konstitucijose. Nors daugelyje šalių laimei vis dar trukdo įvairiausi buitiniai, politiniai, darbinei ir kitokie tikėjimai.

Individo ir būrio sąmoningumas. Kvailiai klauso minios, išminčiai – individų. Žinia, poros bei minios sąmoningumą sudaro jos individų sąmoningumas, o ne atvirkščiai. Kvailiai labiausiai dauginasi, didėja, stiprėja ir kovoja, bet vis tiek kenčia ir galiausiai išnyksta. Taip buvo su dinozaurais ir kitais didžiaisiais bei stipriaisiais gyvūnais ir žmonėm ir su visom diktatūrom. Taip vyksta ir dabar. Ilgalaikius turtus, džiaugsmą ir laimę kuria tik ėjimas su jautrumu ir inteligentiškumu, o jų pamatas – lygybė ir laisvė. Laisvas einantis su nelygybe, dydžiu ir jėga, palaipsniui laisvę praranda, o nelaisvas eidamas su lygybe, jautrumu ir inteligentiškumu palaipsniui išsilaisvina.

Nesąmoningose visuomenėse pora ir būrys yra svarbiau nei individas; sąmoningose – individas. Per šeimą ir būrį, tarp jų ir per šauktinę armiją ekonominė, politinė ir dvasinė valdžia bando užprogramuoti ir išnaudoti individą. Šauktinė ir nelaisva armija gali būti tik nesąmoningų ir amoralių šalių dalis. Kol kas, išskyrus išimtinus karo atvejus, tai tik bailių politikų ir šventikų reakcija į savo rėksmingumą. Lietuvoje atnaujintas jaunuolių šaukimas į armiją. Tai tik padidins Lietuvos nelaimingumą ir emigraciją. Tik laisvanoriška armija gali būti morali ir efektyvi. Karių funkciją žmogaus kūne atlieka imuninės sistemos ląstelės ir visos jos yra tik laisvanoriškos. Jos kūne atlieka daug daugiau nei kariai, karininkai ir generolai kartu sudėjus. Kai žmonės nežino, kaip reikėtų elgtis, galima pažiūrėti ir pamatyti, kaip yra Visatoje, gamtoje ir žmogaus kūne. Nors tokiam pamatymui irgi reikalingas nemažas sąmoningumas.

Tiesa randama tik individualiai; ne balsuojant. Balsavimas naudingas, kai norime sužinoti visuomenės polinkį, o ne tiesą. Tą nuolat patvirtina individualus ir bendruomeninis gyvenimas ir tai įrodė evoliucija per milijardus metų. Kartais labai naudinga pažiūrėti toli į dangų ir praeitį. Tuomet galima labai lengvai pamatyti kas yra ir išlieka, kaip atėjo ir kokia kryptimi reikia eiti. Išminčiai visų pirma klauso ir žiūri ir po to veikia pagal faktus, išvadas ir įžvalgas. Ir ne tik išlieka, bet ir laimingėja.

Buką ir kvailą žmogaus ir valdžios veiklą seka vis daugiau įsakymų ir įstatymų, griežtumas ir baudos. Išmintį ir lygybę kasmet seka vis mažiau įsakymų ir įstatymų, mažiau baudų, kančių ir nelaimių. Juos keičia sveikata ir laimė, darna ir laisvė.

Gyvenimas žemėje tėra mūsų sąmoningumo augimo ir budimo fazė, todėl nėra jokio reikalo čia ką nors nugalėti ar laimėti. Gyvenimas žemėje tėra būties paviršius, todėl nėra jokios priežasties čia kankintis bandant per jėgą purvą transformuoti į lotosą, žmoną į mylimąją ar priešą į draugą. Čia kiekvienas ir tik iš vidaus gali virsti lotosu, draugišku ir mylinčiu. Sąmonė visuomet yra lygybėje visur ir visomis kryptimis, o sąmoningas individas dėl to – sveikas, draugiškas ir laimingas. Rojus yra ne vieta, o mūsų elgesio pasekmių sukurta situacija ir būsena.

 

 

Prembuda, 2017-01-14, Ojas meditacijos centras

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos