LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Nuo nelygybės ir kančių į superrojų - lygybę, meilę ir meditaciją (5 dalis)

Sveikatos pamatas – holistinė higiena. Žmonės bereikalingai vargsta ir serga, nes gyvena pakaitalų pasaulyje. Jie visuomet neima piniginės iš kišenės, kurioje ji yra, o lando po visas kitas kišenes ir dejuoja, kad jose nėra piniginės. Jie neina tiesiai prie kūno ir dvasios ir juos sujungia, o bando pasiekti dugną ir dangų per mintis ir tikėjimus. Tai ir sargdina, ir liūdina, piktina, ir vargina, ir pan. Pirmiausia, atrodo, žmogui reikia sveikatos. Nešvaisčiau saviškės nuo mažumės, bet ne per daug ir rūpinausi. Sirguliuodavau po porą kartų per metus gal 2-3 sav. gripu ir kitais panašiais kvėpavimo takų uždegimais ir ieškojau, kaip čia lengviausiai būti sveiku ir laimingu. Keistai, nors ir natūraliai bei geriausiu būdu atėjo sveikata į mano gyvenimą.

Dar tarybiniais laikais apie 1980 metus skaičiau "sam-izdatu" (rusiškai – savilaida) išleistas Ošo knygas. Tiesa ir įkvėpimas jautėsi kiekviename žodyje. Jis keitė ne tik protą, bet ir sielą. Pačią sąmoningą būtį. To daugumai buvo per daug. Suprantama. Dėl to jo bijojo katalikai, kiti tikėjimai ir komunistai. Iš laisvės ir lygybės kylantys žodžiai vėrė naujus langus, vartus ir duris. Viena iš nuostabiausių jo knygų "Aš - vartai" (angl. I am the Gate. Osho), kvietė anapus jų. Būdamas aspirantūroje tuomet organizavau ezoterinių praktikų kursus "Ugninė gėlelė". Pakeliui ten sutikau metų geriausią Tarybų Sąjungoje aktorę Nijolę Oželytę. Vėliau tai prisiminusi ji buliaus rolėje puolė mane ir Ošo vienoje LNK laidoje. Apie 15 proc. laidos žiūrovų balsavo už mus, netradicinius dvasios ieškotojus. Dar vėliau dalinai dėl to N.Oželytė atsiprašė ir pakvietė į kitą LRT laidą.

  

Pirmą kartą tik 1992 metais Kijeve meditavau Ošo ašrame paruošto grup-lyderio Florian Svargo vedamą Ošo dinaminę meditaciją. Gili įžvalga nušvietė sąmonę; laisvė, laimė ir meilė buvo joje. Matėsi, jeigu taip būtų visada, to būtų gana. Vėliau paaiškėjo, kad taip susijungia siela su kūnu, materija su dvasia, taip gimsta tekėjimas, o su juo ir turtai, sveikata bei laimė. Nuo 1992 metų pradėjau organizuoti ir vesti meditacijas ir meditacinius kursus Lietuvoje. Šalia kilo ir inkvizicijos bei retrogradijos šmėkla.

Ošo dinaminė stebuklingu būdu veikia ir žmogaus kūną bei sveikatą. Čia pateikiu grafiką,  kuris parodo, kaip keičiasi meditatorių sveikata pradėjus medituoti dinaminę ir vėliau studijuoti Meditacijos mokykloje. Teisingai, t.y. sąmoningai medituojant Ošo dinaminę beveik kasdien, ligadienių kiekis per metus per 6-8 metus sumažėja nuo beveik 12 dienų keliolika kartų iki vienos dienos per metus. Ir toliau mažėja. Mažėja, nes išsivalo ir atsipalaiduoja protas, o su juo ir kūnas. Išsivalo, nes dinaminė veda ir prie kūno, proto ir sielos  higienos - holistinės higienos. Paprasčiau ir būti negali. Juk ir katė supranta, kas yra higiena ir kaip jos laikytis. Giliau žvelgiant holistinės higienos ir gyvos lygybės pamatu yra horizontali ir vertikali lygybė. Mokslas kol kas rado tik materijos virsmo į energiją ir atvirkščiai lygybę (E=mc2). Kitos lygybės dar laukia savo eilės, nors subjektyviai yra juntamos kaip relaksacija, laimė, meilė ir laisvė.

Šalių ir tikėjimų teisės ir sąžinės. Žvilgtelėkime, kaip šalys ir tikėjimai, jų teisės ir sąžinės veda sveikatos, gerovės ir laimės keliais. Taip galėtų būti, jei jų pamatu būtų lygybė. Subjektyvi ir objektyvi. Daug juntame, galime išprotauti ir įžvelgti. Nuostabiausia, kad gili subjektyvi ir objektyvi tiesos susiderina. Kuo gilesnės tiesos, tuo geriau susiderina. Su visiška relaksacija ir laisve. Ar kada nors tikintieji susiderino? Iki šiol niekada. Tik anksčiau kovojo ir terorizavo dėl buitinių ir socialinių tikėjimų, o dabar – ir dėl dvasinių. Dabar tai akivaizdu. Štai visi tradiciniai tikėjimai yra pedofiliniai, nes juose visuose buvo įteisintos ne tik prievartinės vaikų vedybos, bet ir suaugusių pedofilinės vedybos su vaikais. Dažniausiai su mergaitėmis. Nuo aštuonių metų ir dar jaunesnių. Ir tai atitiko induizmo, judaizmo, krikščionybės ir islamo tikėjimus, jų  sąžinę ir teisę. Nenuoširdumą ir melą.

2008 liepos žurnalas GEO apie tradicinių tikėjimų aukas straipsnyje Nepilnametės nuotakos (psl. 121) rašo: "Tokiuose kaimuose kaip Vonberma nuo senų laikų remiamasi bibliniu pasakojimu: archangelas Gabrielius mergelei Marijai pasakė, kad jai gims Dievo sūnus, kai ji tebuvo penkiolikos metų. "Kodėl ankstyvas nėštumas gali būti blogai, - klausia kaimiečiai, - jei net Marija tapo mama tokia jauna?" Amharoje, Etiopijos koptų lopšyje, Bažnyčia vis dar visagalė." Pagal straipsnį islamiškame Afganistane ir krikščioniškoje Etiopijoje 57 proc. mergaičių ištekinamos nepilnametės. 74 procentams moterų Etiopijoje apipjausto klitorį, kad nejustų malonumo ir orgazmo. Ten pat įdėta aštuonmetės afganistanietės Roshan nuotrauka su 55 metų sužadėtiniu Saidu Mohammedu. Induistiniame Nepale 63 proc. mergaičių ištekinamos nepilnametės. Lotyniškas žodis filija nurodo į pomėgį, o pedofilija nurodo į vaikų pomėgį. Taigi, visų tradicinių tikėjimų tikintieji, jų teisės, sąžinės ir dievai – pedofiliniai. Kokia pradžia, toks ir gyvenimas. Visur prievartinis ir pedofilinis. Lietuvoje irgi. Čia irgi po nelaimės neieško darnos ir subalansuoto atsakymo, o vis griežčiau baudžia. Tai tik didina nelaimės ir yra absoliuti aklavietė. Todėl reikia eiti ne su tikėjimu, valdžia, sąžine ir teise, o su tekėjimu, gyvenimu, sąmone ir tiesa – lygybe visur ir visomis kryptimis. Be jokios prievartos ir nelygybės. Esant vaiko ir suaugusio lygybei, pedofilija neįmanoma.

Lygybė turi būti horizontaliai ir vertikaliai ir einant nuo mažiausio link didžiausio, nuo nesąmoningo link sąmoningiausio, ir einant nuo materijos ir dvasios link sąmonės. Absoliučia tiesa yra tai, kad materijos fotonai ir atomai, mūsų kūnas, nuo atomų iki ląstelių ir organų, ir protas bei siela iki sąmonės neina ir neis nei su Lietuvos teise, nei su Seimu, nei su biblijomis, dievais ir tikėjimais. Kas neina su egzistencija ir inteligentiškumu, kaip didžiausi dinozaurai ir kiti dideli stiprūs gyvūnai ir galiūnai, tie vėliau kenčia ir išnyksta. Bet yra ir kitas kelias. Kelias be ego, nelygybės ir apsėdimų. Lygybės, jautrumo ir sąmoningumo kelias.

Nuo nelygybės ir kančių į superrojų. Mes atėjome į žemę ne sirgti, kankintis ir mirti, o mokytis, džiaugtis ir laisvintis. Pati gamta parodo, kaip ji turtingėja ir išlieka sveika. Nuo seno ir paprasčiausio iki naujo ir sudėtingiausio. Nuo beveik negyvų chemijos ir viruso - iki žmogaus. Tai vyko kiekvieną momentą milijardus metų. Kodėl mums iš to nepasimokyti? Tuo tarpu mums iš visų pusių siūlo treniruotis, sveikai maitintis, vartoti visus įmanomus vaistus, vitaminus ir papildus, ugdyti imuninę sistemą, tikėti ir sekti stebuklais. Po to reikia siekti kitų tikslų, turtų, vaikų, pasaulietinės garbės, valdžios ir tikinčiųjų sukurto rojaus bei Dievo.  Nors gamta, Visata ir egzistencija viso to nedarė ir, matosi, kad nedarys.

Įžvalgiai žiūrint matosi, kad visi tie pasiūlymai tėra intereso, biznio ir reklamos triukai. Mano įžvalga gamta visų pirma buvo, yra ir bus sveika dėl holistinės higienos nuo koralų iki bakterijų ir nuo daugialąsčių organizmų iki žmogaus. Katė nuolat prausiasi, visi savaip valosi ir žino, ko ir kiek jiems reikia. Pagal poreikį ir jutimus, pagal protą ir įžvalgas. O tai įmanoma tik nieko nelaikant, net minties, jau nekalbant apie tikėjimus ir sąžines, kurie visuomet yra gausybės nelygybių ir konfliktų kratinys.

Nesunku įžvelgti, kaip gamtoje susibalansuoja plėšrūnų ir aukų kiekis. Pagal takumą. Išlieka takesnis. Jis ir greitesnis, ir ištvermingesnis, ir sąmoningesnis. Takesnis mažiau arba visai nepavargsta bėgdamas. Kaip Ošo dinaminėje per hu fazę. Labai greitai šokinėjant, naudojama energija, o ji ne tik nemažėja, o gausėja ir gaivina nuo kūno iki sielos ir kuria viduje superrojų. Be ego ir kančių. Nelaikant iki kūno ir dvasios jokios minties, aukštesniuose kūnuose kuriama vis aukštesnė lygybė ir kaip pasekmė - jautrumas ir relaksacija. Meditacija ir prašvitimas. Tik laikantis holistinės higienos, visi parazitai neturi sąlygų maitintis, daugintis ir augti ir dėl to ne tik nesidaugina, o ir išnyksta. Be įsakymų, prievartos ir žudymų. Tarp jų ir valdiški bei dvasiški. Taip vyksta ir žmonių bei šalių evoliucija.

Nuostabiausia, kad lygybės ir holistinės higienos laikymasis duoda ne tik sveikatą, bet ir džiaugsmą bei laimę. Be to, laikytis lygybės ir holistinės higienos yra ne tik lengva, bet ir lengviausia, nes tam pakanka meditacijos – elgimosi iš vidaus, kas ir nuveda individą ne tik į rojų – meditaciją, bet ir į superrojų – prašvitimą. Labai paprasta. Bet efektyviausia. Tokia yra ir Žemės bei individo buvimo joje prasmė. Nuostabi prigimtis ir laimingiausia prasmė.

 

 

Prembuda, 2017-02-21, Ojas meditacijos centras

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos