LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Nuo nelygybės ir kančių į superrojų - lygybę, meilę ir meditaciją (4 dalis)

Išminties gimimas ir veikimas. Žemėje yra vis dar daug nemokšiškumo ir nelaimių. Jie proporcingi mūsų išminčiai ir sąmoningumui. Tai galima pakeisti, nes pastarieji gimsta, auga ir evoliucionuoja. Žmonės maždaug žino, kas yra išmintis, o apie sąmoningumą gali, deja, tik kalbėti, nes absoliuti jų dauguma neturi patyrimo. Aišku ir tai, kad keisti ir keistis reikia tiems, kurie yra nelaimingi, ir tiems, kurie ūpija būti dar turtingesni, sveikesni ir laimingesni. Žinia, nei dinozaurai, nei neandertaliečiai, nei tikintieji fanatikai, nei nykstanti Lietuva bei dažniausiai ir kiti išnykstantieji nesiruošė ir nesiruošia keistis ir evoliucionuoti. Visi egoistai, stiprūs ir dideli to nenori. Tai ne jiems. Užtenka žinoti, kad mūsų laimė yra tik mūsų rankose ir įžvelgti, kokiu keliu eina išliekantieji ir laimė. Visų pirma – lygybės keliu, horizontalios ir vertikalios lygybės keliu. Tai lengva ir pastebėti subjektyviai ir objektyviai.

Išnykstantieji neturi gebos pasikeisti, bet ir neturi gebos pridaryti daug žalos, o tikintieji fanatikai gali pridaryti daug daugiau žalos, bet ir gali lengviau bei greičiau pasikeisti. Tai Budos laikų Angulimalo istorija ir Jėzaus laikų Pauliaus istorija ir kitos. Tokių istorijų žinoma nemažai, nors dažniau gyvybė prisitaiko, o žmonės tik išverčia kailį. Perbėga į kitą partiją, tikėjimą, firmą ir pan. Nuo banditų ir sukčių iki prezidentų. Bet tai laimės neatneša, nes nepakeičia šaknų ir jų nesuderina su vidumi ir visuma. Tame pasireiškia lygybės išmintis ir veikimas. Gyvos lygybės nėra mintyje, tik išmintyje. Anapus minties. Mintis gimdo tik negyvą lygybę, techniką; kaip ir atvirkščiai. Išmintis gimdo gyvą lygybę, gyvybę; kaip ir atvirkščiai. Lygybė, išmintis ir gyvybė gimsta ir laikosi savaime. Tai gali patirti kiekvienas. Gyvybė, gerovė, laimė, meilė ir meditacija gimsta peršokant nuo didesnės nelygybės į mažesnę, nuo nelygybės į lygybę. Norint atsipalaiduoti, jaustis gerai, sveikai, ilgai ir laimingai gyventi ir pan., reikia eiti su lygybe. Tai dėsnis.

190 000 tūkstančių sušaudytų saviškių žydų guli ant lietuvių ir Lietuvos sielos

Foto: Žydai prekybininkai, obuolių pardavėjai Vabalninko turguje apie 1930 m. (Lietuvos centrinis valstybės archyvas) www.voruta.lt

Išminties gimimas ir veikimas yra proporcingas mūsų indėliui į juos. Jų gimimui ir veikimui yra absoliučiai reikalinga lygybė, jos jutimas, jautimas ir įsisąmoninimas. Tai lengva ir įkvepia. Kaip šauki, taip atsiliepia ir ką sėji, tą ir pjauni. O kiek pjauni, priklauso nuo to, kaip augini. Žemėje viskas auga: gėris ir blogis, lygybė ir nelygybė. Sėjant ir auginant dauginasi ir auga ne tik augalai ir gyvūnai, bet ir dėmesys, išmintis bei sąmonė. Iš akimirkos į akimirką, iš metų į metus ir iš gyvenimo į gyvenimą. Išmintis ir sąmonė pereina per mirtį. Faktiškai perėjimo per mirtį požymis ir parodo, ar jis gilus ir tikras, ar ne. Nuostabu yra žiūrėti į šuns ar vaiko akis ir matyti, kad jie kartais beveik absoliučiai nuoširdžiai nesupranta. Bet tame nuoširdume galima pamatyti tekėjimą, judesį, gyvybę, emociją, mintį, dėmesį ir net sąmonę. Tikėjimas yra paviršinis, tekėjimas – giluminis. Giliausia yra, jei teka vertikaliai – nuo kūno iki sielos ir sąmonės. Tuomet suprasti ir pakeisti galima daugiausiai. Už visų gilių dalykų visuomet yra energijos tekėjimas. Tekėjimas visuomet lygina. Užtenka atsiverti ir juntame nelygybę ir tekėjimą, ir žinome, kuria kryptimi eiti ir veikti. Mintis gimsta iš uždarumo ir nelygybės. Ir korupcija bei nelaimės. Kai laimė ranka pasiekiama, dauguma pasirenka nelygybę. Save ir saviškius. Ego. Ir randa nelaimę. 190 000 tūkstančių sušaudytų saviškių žydų guli ant lietuvių ir Lietuvos sielos. Leido ir atleido saviškė valdžia, katalikai ir jų Dievas. Mintis ir žudymai gimsta iš uždarumo ir nelygybės. Iš čia ir noras valdyti ar bėgti. Išmintis ir gyvybė gimsta iš atvirumo ir lygybės. Iš čia ir laimė bei rojus.

Individuali išmintis ir meilės tekėjimas. Kiekvieno patirtis ir išmintis visų pirma yra vidinė ir individuali, ir tik po to remiasi į kolektyvinę, pasaulinę praktiką, mokslą, meną ir meditaciją. Pigmėjo ir šuns veiksmai neateina iš žmonijos kultūros. Suprasti galime tik tai, kam esame pasiruošę. Kam šuo ar vaikas nepasiruošę, to ir nesupranta. Kaip ir visi kiti. Mintis ir sąžinė nepereina per mirtį, o išmintis ir sąmonė pereina. Pereina, nes savaime laikosi. Mirtis mažina ir naikina nelygybę ir ego. Visi, kurie laikosi nelygybės ir ego, vėl ir vėl gimsta nemokšom, mankurtais ir nelaimėliais ir ieško bei randa laimę tik pasakose ir tikėjimuose. Ne realybėje. Jie laisvi žengti pirmą nelygybės žingsnį, o kitą jau veikia pirmojo nelygybės žingsnio pasekmės. Jo jėgos ir ryšiai. Realybėje laimę ir rojų, ir net superrojų randa tik tie, kurie eina su lygybe. Jų ir visi žingsniai yra laisvi, nes pamatu yra jėgų lygybė, meilė ir jos tekėjimas – viskas, kas laikosi savaime.

"Aš per daugelį gyvenimų buvau įvairiose dvasinėse kryptyse, o dabar jas vis atrandu viduje, toliau mokausi ir dalinuosi".

Foto: Prembuda mamos rankose. Iš asmeninio archyvo.

Kadangi ne pirmą gyvenimą einu su lygybe ir išmintimi, tai vaikystėje prisiminiau savo atėjimą iš praėjusių gyvenimų. Prisiminimą pagilino brolio nuostaba paklausus apie tai, nes tai taip natūralu, kaip ir ateiti iš išorės į vidų ar iš miego į būdravimą. Taip ateiname iš vakar į šiandien ir iš pernai į šiemet. Tuo negali abejoti, nes tai yra viduje ir matoma ne galvojant, o įžvelgiant. Be pastangų. Nėjimas su tikrovės prisiminimu gimdo fizines ir psichines ligas.

Praėjusių gyvenimų prisiminimas ir supratimas yra anapus minties. Tai duoda ramybę ir tylą. Pradžioje negilias. Mane stebino žmonių apsėdimai ir tikėjimai. Komunizmais ir katalikybėm. Nebuvau spaliuku, pionieriumi ir komjaunuoliu. Nors pradėjau eiti į mokyklą penkerių metų ir baigiau šešiolikos, buvimas kuo nors kitu nei savimi mane stūmė. Tėvų varomas praėjau pirmą komuniją, bandžiau tikėti ir kalbėti maldas, bet tai nei buvo natūralu, nei reikalinga. Tai faktiškai buvo visiškai nereikalinga. Netgi klaida, atitraukimu nuo išminties.Vėliau aš net nemačiau reikalo atsisakyti katalikybės, nes tai tėra tik kaip užpraėjusių metų lapai. Jie seniai nukrito ir supuvo. Dabar jie jau yra kitose žolėse ir medžiuose.

Vaikystėje pastebėjau, kad mano nesąmoningus poelgius ir ne iš vidaus ateinančius veiksmus lydi nelaimės. Kuo sąmoningiau žiūrėjau vidun ir į pasaulį, tuo labiau tikėjimai ir katalikybė tolo, o gyvenimas laimingėjo. Aš per daugelį gyvenimų buvau įvairiose dvasinėse kryptyse, o dabar jas vis atrandu viduje, toliau mokausi ir dalinuosi. Tarp jų - joga, tantra, zen, sufizmas, tao ir kt.

 

"Jaunųjų mokslininkų klube "Po Zodiaku" kviečiau į klubą didžiausius Lietuvos vedlius ir ieškojau atsakymų kaip sujungti vidų su pasauliu".

Foto: Prembuda 1982 m atliekant mokslinius tyrimus. Iš asmeninio archyvo.

Išmintis ir visuomenė. Mūsų šaknys yra materijoje ir pasaulyje. Daug jų yra ir visuomenėje. Jaunystėje jaunųjų mokslininkų klube "Po Zodiaku" aš kviečiau į klubą didžiausius Lietuvos vedlius ir ieškojau atsakymų, kaip sujungti vidų su pasauliu. Tarp jų poetą Justiną Marcinkevičių, matematiką Vytautą Statulevičių, Mokslų akademijos prezidentą Juozą Matulį, ideologą ir redaktorių Henriką Zimaną, žurnalistą Algimantą Čekuolį ir daug kitų. Jie buvo geri išorės žinovai, bet gilaus atsakymo ir tylos jų akyse nebuvo. Kita vertus, mačiau, kad atsakymų ir tylos laikai artėja. Praėjau per komunistų ir vėliau katalikų saugumus. Tarp jų didelio skirtumo nėra. Visi verbuoja saviškiams. Parašiau ir apsigyniau disertaciją. Vedžiau dvi žmonas ir užauginau tris dukras. Pamatu buvo meilė ir jos tekėjimas. Atsitraukęs nuo katalikybės ir komunistų supratau, kad absoliučiai jokia prievarta netinka vaikams. Jaunesniosioms dukroms jokios prievartos neteko. Tai labai padeda džiaugsmui ir laimei.

Šeima ir jos vertybės tėra visuomeniniai paviršiniai burbulai. Vertybės apskritai tėra proto burbulai ir laipteliai į išmintį. Kai meilė niekaip negali laisvai sujungti dviejų kūnų ir sielų ar suka kitu keliu, laikas mylimiesiems sakyti ačiū ir atsisveikinti. Tuomet visuomet lydi ramybė ir meilė. Visuomet buvau atsakingas už visus savo veiksmus ir niekuomet nesekiau nei žmonėm nei dievais. Visur žmonės ir visa tai buvo naudinga išoriniam augimui.

Bet vidinė branda, augimas ir budimas yra ir man buvo svarbiau nei išorinis. Galutinai tuo įsitikinau 1990 metais mokslinėje regimojo suvokimo konferencijoje Paryžiuje, į kurią po dvasinių pratybų nuvykau iš Vilniaus universiteto Regimojo suvokimo laboratorijos. Man patiko ir stebino, kad kuo subtilesnė tema, tuo geriau ją suprantu, galiu užrašyti formules ir sukurti prietaisą. Regėjimas ir jo suvokimas tapo jungiančia grandimi tarp išorinio ir vidinio pasaulio. Dar šuoliukas ir - siela. Nuo proto į išminties lygybę.

Pirmais nepriklausomybės metais mačiau, kaip byra Vilniaus universitetas, kaip nauji nesąmoningi prote vadai kopia į tribūnas ir nepakeitę savo proto ir elgesio modelių ruošiasi pakeisti pasaulį pagal save ir sau. Tarp jų laboratorijos vadovas Andrius Meškauskas - buvęs Lietuvos Komunistų partijos Centro komiteto narys, vėliau tapęs prezidento Valdo Adamkaus kanceliarijos galva, Vilniaus universiteto veikėjai Marija-Aušrinė ir Rolandas Pavilioniai, kurie prichvatizavo bene ankstesnio VU rektoriaus Z.Žemaičio butą ir patalpas, kuriose sukūriau dar ir šiandien pasaulyje nepranoktą stereomatymo diagnostikos ir ugdymo bei matymo sąmoningumui tirti skirtą stereometrą VISUS-4D. Dar ir dabar atmintis aiškiai atgamina akyse, kaip Pavilioniai sekmadienio vidurdienį atėjo pasižvalgyti po prichvatizuojamą butą, atsirakino duris ir sutiko mano nustebusį žvilgsnį. Rolando keliai linktelėjo, o Aušrinės - ne. Greitai netekau reikalingo tyrimams kompiuterio ir finansavimo. Lietuvoje iš tarybinių laikų atėjęs akių žvairumo šalinimas treniruojant stereoregą palaipsniui dingo. Liko žvairiaakiai ir vienaakiai vaikai ir didėjantis atsilikimas nuo pasaulio. Atrodo, praeityje kažkada aš buvau sutikęs Pavilionius Tibeto budizmo keliuose. Dėl to į Vilniaus universitetą buvo pakviestas Dalai Lama, kuris vėliau man atsiuntė bendrą Vakarų mokslo ir budistų regos suvokimo ir treniravimo knygą. Tarybiniais laikais grįžusį bene iš Paryžiaus R. Pavilionį buvau pasikvietęs ir į klubą "Po Zodiaku". Tuomet jis kalbėjo apie proto matricas, panašiai kaip Tibeto budistai, bet toliau niekur ir nenuėjo.

Artėjo metas palikti irstantį universitetą ir giliau žvilgtelėti savo vidun. Ieškant išminties ateina laikas palikti minties valdas. Niekada nepamiršau, ko vėl atėjau į žemę. Vidus užaugina ir duoda daugiau nei gali norėti, tikėti ar svajoti. Subrendus iki išminties, mintis nepatenkina.

"Po kelių metų judėjimo tik vidun, po kelionių į Indiją Ošo ašramą ir meditacijų, vėl gimė ūpas ieškoti kaip atnešti dvasią gyvą iki pasaulio.

 Foto: Prembuda  po meditacinių kursų Ošo Ašrame, Puna, Indija 2002.  Iš asmeninio archyvo.

Po kelerių metų judėjimo tik vidun, po kelionių į Indiją Ošo ašramą ir meditacijų, vėl gimė ūpas ir sąlygos grįžti prie vidaus ir išorės sujungimo, ieškoti, kaip atnešti dvasią gyvą iki pasaulio. Vadinasi, be jokios prievartos, be jokio įsakymo, be absoliutaus baudimo ir su džiaugsmu bei laisve.

Šiuo metu aš aktyviai dirbu vadybinį, teisinį, technologinį ir mokslinį darbą Estetinės odontologijos centre VivaDens, mokslinį darbą centre VISUS-4D ir meditacinį darbą meditacijos centre Ojas bei Ašrame. Tyrinėju ir dirbu nuo kūno ir dantų iki akių ir sielos. Tai duoda nepaprastai gerą pamatą ir šaknis ir juos sujungia su atviru vidumi ir dvasia. Visa tai natūraliai ir įkvepiančiai susijungia, nes veiksmai natūraliai ir lengvai ateina iš vidaus ir lygybės. Mano praktinė, mokslinė ir meditacinė kvalifikacija leidžia įžvelgti aiškius atsakymus ir kelius ten, kur kiti nemato net jokio takelio. Tokia kvalifikacija ir įžvalga visuomet galiausiai atneša sveikatą ir gerovę, ramybę, meilę ir tylą.

 

"Mano praktinė, mokslinė ir meditacinė kvalifikacija leidžia įžvelgti aiškius atsakymus ir kelius ten, kur kiti nemato net jokio takelio".  Foto: Iš Vivadens, Ojo archyvų.

 

Prembuda, 2017-02-13, Ojas meditacijos centras

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos