LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Nuo nelygybės ir kančių į superrojų - lygybę, meilę ir meditaciją (2/4)

Nuo nelygybės į holistinę lygybę. Lygybė ir nelygybė pasireiškia visose srityse ir visur turime jos pasekmes. Būtina įskaityti jas kūne, emocijose ir prote. Lygybė prote prasideda artėjant prie širdies. Faktiškai į širdį įeiname tik su lygybe. Kitko ir nereikia. Bet čia turima omenyje holistinė lygybė - lygybė nuo kūno iki proto ir iki sielos. Kūno nelygybės pasekmės yra mažesnės už proto. Išlavinus protą jo nelygybės turi didesnes pasekmes.

Praktiškai dauguma širdies ir psichikos ligų yra nelygybės palaikymo kūne ir prote pasekmės. Ir pasekmės yra tuo didesnės, kuo visuomenė ir individas yra labiau išlavinę protą ir laikosi nelygybės. Įtampos, nerimas, stresas, baimės, depresija, nemiga ir pan. dažniausiai yra nelygybės palaikymo pasekmės. Atminkime, kad ne nelygybė, o nuomonė, požiūris į ją ir ypač jos palaikymas sukelia sunkiausias pasekmes. Šiandien Lietuvoje ir Vakarų pasaulyje nėra atsipalaidavusių žmonių. Kūno, proto ir sielos įtampos yra pagrindinė žmonių kančių priežastis. Įskaitant politikus, medikus, šventikus, psichologus ir pan., nes visi jie yra prote, įpročiuose ir tikėjimuose. Ten kur yra įtampos, ten visuomet buvo, yra ir bus ir siekimas atsipalaiduoti. O atsipalaidavimui žmonės dažniausiai naudoja alkoholį, cigaretes, narkotikus, prievartą, muštynes, karus, inteligentiškesni - diskusijas, maldas, apmąstymus, o inteligentiškiausi – judėjimą vidun, elgesį iš vidaus, įvairias meditacines praktikas, kursus ir meditacijas.

Nelaimes sukelia tikėjimai ir elgesys iš jų 
Nelaimes sukelia tikėjimai ir elgesys iš jų 

Nelaimes sukelia ne alkoholis, cigaretės ir kiti paminėti dalykai, o buvimas ir likimas įpročiuose, tikėjimuose bei prote ir elgesys iš jų. Naujojo Lietuvos Seimo norai per įstatymus ir jėgą pasukti vežimą nuo alkoholio parduotuvės link kultūrnamio ar bažnyčios tik padidins atstumą, vargus ir kainą. Tai tik dar viena dirbtinė priedanga, kliūtis ir pakaitalas. Trumpalaikė. Išeitis - nuo kūdikystės neužsikrėsti nelygybę kuriančiais įpročiais, tikėjimais ir protu, o užsikrėtus atidžiai nuo jų apsivalyti ir juos transformuoti. Kaip ir kūno infekcijos atveju. Tai didžiulis darbas. Tikintieji sako: „Kaip danguj, taip ir ant žemės“. Kai nelygybė danguj, tai ir ant žemės. Dievas ją pradėjo išsirinkdamas žydus. Išsivalyti nuo nelygybių kūne, prote ir sieloje ir nuo jų pasekmių yra ne tik didelis darbas, bet ir ilga kelionė, įspūdinga ir nuostabiausia kelionė, jei einama su lygybe, meile ir meditacija. Lygybė kūne, prote ir sieloje yra holistinė lygybė. Tik holistinė lygybė sukuria amžinus turtus, sveikatą ir laimę. Įskaitant ir praėjusius bei ateinančius gyvenimus.

Nuo išpažinties ir nelaimės – į pažintį ir holistinę laimę. Gero patiekalo iš žemės, purvo ir šiukšlių nepagaminsi. Bet iš purvo galima išauginti lotosą, o tam reikia pažinti žemę ir lotosą bei jo auginimo būdus.

Ar jums labiau patinka arti žemę su žagre, ar mokytis ir arti su technika? O gal jau esate pasiruošę suarti žemę automatiškai naudojantis atitinkama technika ir navigacine sistema? Tai jau daroma. Iš geros žemės geras derlius auga lengvai. O blogesnę žemę ir šiukšles pradžioje reikia transformuoti į gerą žemę ir trąšas ir tik po to galima išauginti gerą derlių. Ar mokame tai daryti lengvai ir įkvepiančiai? Kurioje inteligentiškumo vietoje esame? Pagal tai ir gyvenimas bei savijauta.

Žemę, purvą ir atliekas gana lengva paversti gera žeme ir trąšomis. Tam jau yra sukurtos technologijos. Bet, kuri technlogija yra geriausia ir kuriuo keliu eiti, dauguma nežino. Todėl daugumai išlaidos bus didelės, o derlius mažas. Jie vargs, dejuos ir bankrutuos. Vis tik dauguma žmonių jau gali išmokti matematikos, fizikos, chemijos, biologijos pagrindus, jų lygybes. Nemaža dalis žmonių gali pažinti ir aukštosios matematikos, psichologijos bei bent dalinai pažinti savo nelaimių, emocijų ir minčių eigą bei priežastis. Bet vis tik dauguma negali nei suprasti aukštesnių dalykų, nei pasiekti savo šaknų bei pasąmonės. Tai galima lengvai pamatyti.

Pirma, tai rodo faktai, kad Lietuva neturi nė vieno Nobelio premijos laureato, reiškia autentiško kūrėjo. Lietuva ne tik neprojektuoja aukštų technologijų, bet net jų ir negamina. Mes tik mokame jomis naudotis. Plačiau jas kurti ir jomis naudotis trukdo mūsų įpročiai, tikėjimai ir protas ir iš jų atėjusi valdžia bei korupcija. Viskas kas neevoliucionuoja išnyksta. Jei Lietuva neevoliucionuos – irgi išnyks. Į čia ateis kiti. Evoliucionuojantys gims kitose šalyse. Kaip prisimenantys praėjusius savo gyvenimus Tibeto tulku. Dabar jie gimsta ne Tibete, o Nepale, Kanadoje, Italijoje, JAV. Kita vertus valstybės, šalys ir tikėjimai neturi gilesnės prasmės. Tai tik trumpalaikės identifikacijos amžino kitimo fone. Šios identifikacijos ir yra įpročių, tikėjimų ir proto pamatas. Medituojant jos silpsta ir išnyksta.

Antra, tai rodo ir tai, kad žmonės eina išpažinties, nors tai ne tik kad nereikalinga, bet ir trukdo susijungti su vidumi, išsivalyti bei transformuoti kūną ir pasąmonę. Išpažintis nereikalinga. Nėra nė vieno, kuris giliai nurimsta ar atsipalaiduoja nuo išpažinties ir maldų. Deja, nei kunigai, nei vyskupai, nei popiežius nėra atsipalaidavę, todėl jie ir nėra nei ramybėje, nei tyloje. Nėra ramybėje, bemintėje tyloje ir įkvėpime, nors tai yra natūrali holistinės lygybės pasekmė. Neįmanoma jose nebūti einant su lygybe. Aš išbandžiau vaikystėje ir jaunystėje išpažintį ir lygybę. Bundant ir evoliucionuojant išlieka tik lygybė.

Po klaidingo, žalojančio ar sužeidžiančio poelgio realiai lieka ne nuodėmė ir kaltė, o pasekmės ir žala. Materijoje, širdyje, egzistencijoje ir sąmonėje nėra kaltės ir bausmės. Tai proto triukai. Pasekmes ir žalą reikia iškompensuoti iki lygybės. Po to gerovė, sveikata, džiaugsmas ir laimė – holistinė laimė ateina savaime.

Mūsų nelaimes ir vargus sukelia ne kaltės ir nuodėmės, o mūsų poelgių nelygybės. Ir laimes bei turtus sukuria ne išpažintys ir maldos, o lygybė, holistinė lygybė. Galime ištirti savijautą pasielgus nelygiai ir lygiai. Prote tai vadina teisybe ar teisingumu. Nuolatinis elgesys pagal lygybę sukuria viduje ir aplink laimę ir rojų. Tik eidami su lygybe natūraliai atsipalaiduojame ir iš vidaus paliečiame kūną bei dvasią – tuomet mes ne tik esame rojuje, bet ir aplink skleidžiame rojų ir laimę.

Nuo tikėjimo ir nelaimių į superrojų. Žvilgtelėkime į pavyzdį. Jėzus veidmainiams mokiniams tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Jėzus nepaaiškino, o kas yra ciesoriaus ir kas - Dievo. Jis tiesiog sako atiduokite. Kai tikintieji pagal Jėzų atiduoda ką ima ciesoriaus ir Dievo pasiuntiniai, jiems beveik nieko nelieka. Taip tikėjimas sukuria kančias ir nelaimes.

Bet koks įsakymas, bauda, jėgos ir prievartos naudojimas pažeidžiant lygybę sukelia įtampas ir vėliau kančias 
Bet koks įsakymas, bauda, jėgos ir prievartos naudojimas pažeidžiant lygybę sukelia įtampas ir vėliau kančias 

Pagal krikščionybės dvasios valdovus Jėzaus atsakymas išmintingiausias. Jam pritaria ir krikščioniškų šalių valdovai. Tai labai patinka ir kitų tikėjimų bei šalių vadams. O kai pasaulietinė ir dvasinė valdžia sutaria, žmogui nelaukti gero. Tai tampa tradicija, tradiciniu tikėjimu. Jėzaus atsakyme nėra logikos, maža išminties ir visai nėra lygybės. Todėl jis netikęs. Yra aiškesnis ir geresnis atsakymas. Atiduokite ciesoriui ir Dievui lygiai, kiek davė jums. Toks atsakymas yra logiškas, lengvai apskaičiuojamas objektyviai ir pajuntamas subjektyviai. Elgiantis pagal lygybę atsipalaiduojame ir per mus pradeda tekėti vitališkumas, dvasia ir meilė. Pagal tai lengva rasti tinkamus poelgius kiekvienoje situacijoje ir atsakymus visose derybose bei turguje. Ir tai ne kompromisas, o lygybė ir superrojus.

Atiduodami skolą atsipalaiduojame. Neatiduodami skolos įsitempiame. Neatiduodami atlygio irgi įsitempiame. Imdami visuomet turime duoti, duodami – imti. Nelygybės palaikymui būtinos mintys ir kompanionai. Kitaip greitai išseksime. Jie palengvina savijautą, bet tik laikinai. Elgiantis pagal mintis niekada nepateksime į širdį ir niekada nebūsime atsipalaidavę bei jautrūs. Su nelygybe ir mintimis dings džiaugsmas ir laimė. Pablogės ir sveikata.

Bet koks įsakymas, bauda, jėgos ir prievartos naudojimas pažeidžiant lygybę sukelia įtampas ir vėliau kančias. Net ir norėdami būti gerais bei padėti – įsitempiame, jei nėra lygybės. Lygybės atveju ne norime būti gerais, o esame geri ir nenorime padėti, o dalijamės. Noras padėti ateina iš ego. Padėti ir pasirodyti. Bet po to ramybė ir vidinė tyla sumažėja, nes nelygybė savaime nesilaiko. Jai reikalingos mintys, todėl jų padaugėja. Tai dėsnis.

Protas visuomet seka sielą, o kūnas – protą. Iš lygybės ateinantis atsipalaidavimas nepaprastai sveikatina, džiugina ir laimina. Kai esame atsipalaidavę, esame rojuje. Bet žmogui rojaus maža. Kai rojus yra, jis ūpija superrojaus. Ir jis yra. Tai natūralus brandaus žmogaus poreikis, nes tokia yra mūsų prigimtis ir pareiga. Superrojus tai – sveikata, turtai, meilė, meditacija ir prašvitimas. Superrojus ateina natūraliai. Jis neiškovojamas, jis neuždirbamas, o iki jo pabundame, evoliucionuojame, užaugame ir subręstame. Superrojus turi savo eigą, kelią ir ritmą.

Tęsinys trečioje dalyje.

 

Prembuda, Ojas, 2016-12-12

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos