LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Nuo nelygybės ir kančių į superrojų - lygybę, meilę ir meditaciją (1/5)

Žinia, lietuvių kalba yra kilusi iš sanskrito, tai joje yra daug nuostabių žodžių, kurie turi gilesnę prasmę, nei priimta. Vakariečiams ir ypač lietuviams trūksta realių gilesnių patirčių, kad atsiskleistų gilesni žodžių turiniai ir sąveikos. Todėl dažniausiai čia naudojamos paviršinės žodžių prasmės. Realias patirtis ir žinias mes pakeitėme tikėjimais, kas irgi rodo, kad mums trūksta išminties. Kitaip, kam reikalingas tikėjimas, jei yra žinojimas. Įpročiai ir tikėjimai be siauros ir trumpos naudos atneša daugiausiai kančių, nelaimių ir karų.

  

Nuo laiko ir laikymo į lygybę ir rojų. Lietuvių kalboje yra žodis laikas, laikyti. Angliškai žodis tense reiškia laikas ir įtemptas. Kai kada norint suprasti gilesnes žodžio prasmes reikia tyrinėti skirtingas jų reikšmes, kai kada jų tarimą ar rašymą. Laikas įeina į mūsų gyvenimą, kai kas nors laikosi, ką nors laikome ar kai juntame įtampą. Juntant įtampą laikas eina lėčiau. Metų laikai laikosi savaime, o štai lietuvių murmėjimai, kad rusai ir jų prezidentas Putinas tuoj puls, savaime nesilaiko. Tai nuolat reikia palaikyti, nes tai nėra natūralu ir tai neateina iš vidaus. Kai kas nors, kas mums patinka ar norime, nesilaiko, tenka laikyti. O tai sukelia įtampas kūne, prote ir sieloje ir sekina. Taip pat ir vargina, sargdina bei nelaimina. Tuomet atrodo, kad gyvenimas žemėje yra vargų ir kančių vieta, o rojus čia neįmanomas. Iš to ir Lietuvos vyskupų kertinis 2002-12-13 kreipimosi tvirtinimas „visi turėtų atminti, kad žemiškajame gyvenime negali būti sukurtas rojus, todėl jį žadančių žodžiai yra tušti“. Tai tiesa tik tuo tikintiems. Einant su lygybe, rojus ne tik kad įmanomas, bet jį sukurti sau ir kitiems yra mūsų pareiga bei atsakomybė.

Kai nieko nelaikome, atsipalaiduojame ir atsiduriame viduj ir laikas dingsta. Panašiai yra ir geram sapne. Kitaip yra, jei sapnu tikime. Tuomet baisaus sapno atveju išsigelbėjimas yra pabudimas. Kuo žmogus sąmoningesnis, tuo jo sapnai retesni ir gražesni. Vienas iš didžiausių šio meto mokslininkų fizikų Stivenas Hokingas [Stephen Hawking, Kembridžo universiteto profesorius] svarsto, kaip laikas gimsta. Jeigu jis būtų meditatorius, jis matytų atsakymą.

Su lygybe nuo kūno iki dvasios. Kai tik mes sunkumo, kančių ir jų kilimo priežasčių nelaikome ir paleidžiame ne tik iš kūno, bet ir iš proto – laikas dingsta. Tuomet lieka belaikiškumas. Kaip tai veikia gyvenimą ir darną? Darna pagilėja ir tam yra priežastys. Tuomet, kai laikas ir laikymas dingsta, lygybė, tūkstančiai moksle atrastų materijos ir gyvos gamtos lygybių ir milijonai dar neatrastų lygybių ir dėsnių laikosi ir toliau savaime. Einant su lygybe  prote,  užeiname anapus jo ir patenkame į širdį. Tuomet žmoguje lygybė pasiekia aukštesnį nelaikymo, lygybės ir balanso lygį, o energija, esanti kūne, emocijose, mintyse ir vaizdiniuose, virsta augimu, džiaugsmu ir meile. Ir tai yra kelrodė kryptis, kuria reikėtų judėti. Iki šiol taip nebūdavo. Rytai nėjo išorėn iki kūno ir materijos, o Vakarai nėjo vidun iki dvasios ir sąmonės. Kita vertus, matosi, kad eiti su lygybe – tai reiškia eiti ir su mokslu, ir su jutimu, ir su jausmais. Tam reikalingas jutimas, jautimas, protingumas ir inteligentiškumas.

Nelygybę juntame. Net gyvūnai išreiškia nepasitenkinimą (Capuchin monkeys reject unequal pay, Monkey cooperation and fairness) nelygybės atveju. Nelygybę ir jaučiame. Esant nelygybei, prote iš karto gimsta gausybė įvairių minčių ir emocijų bei energijų ir jų kiekis bei mūsų būsena toliau priklauso tik nuo mūsų sąmoningumo ir elgesio. Savo veiksmais judant link nelygybės, minčių daugėja, įvairiausių paaiškinimų daugėja, bet daugėja ir įtampų, kurios vėliau virsta blokais kūne, prote ir sieloje. Dar vėliau – kančiomis, ligomis, vargais ir nelaimėmis. Einant su lygybe, nuotaika kyla, būsena gerėja, nurimstame ir atsipalaiduojame. Padedamas pamatas tolesnei laimei. Tai egzistenciniai dalykai, nenuperkami ir jiems niekaip neprilygsta visokios išpažintys, indulgencijos ir maldos dievams. Jos gali būti, bet visiškai nereikalingos, jei einame su lygybe kūne, prote ir dvasioje.

Lygybė – gyvybės pamatas. Gyvybė prasideda, ir tai yra gana lengva įžvelgti,  nors to, atrodo, dar niekur nebuvo pasakyta, lygybėje. Prasideda ir eina su lygybe. Per visą evoliuciją. Tai, kas neina su lygybe, išnyksta, miršta. Tai visur matoma. Tik individas junta nelygybę, gauna iš jos energijos ir veikia link lygybės. Gyvybė su lygybe  prasidėjo evoliucijos pradžioje, ėjo per gyvybės gimimą, virusus, bakterijas iki ląstelės ir per gyvūnų organizmus iki žmogaus kūno. Tai lengviausias ir laimingiausias kelias. Laimingas yra tas, kuris eina su lygybe. Nelaimingas – tas, kuris eina su nelygybe. Kuo labiau palaikai nelygybę, tuo greičiau susergi, pavargsti, išsenki, numiršti. Visos žmonių ir gamtos evoliucinės karalystės, kurios ėjo su dydžiu, jėga ir nelygybe, išnyko. Po jų gimsta naujos karalystės gamtoje ir sociume su aukštesniu jautrumu ir lygybe. Dėl to ir per penktąjį didįjį išnykimą prieš 65 milijonus metų, visi didesni ir stipresni gyvūnai kartu su dinozaurais išnyko. Juos pakeitė daug mažesni, (žr. From The Beginning of Time to The Present Day, 30:30 min) bet su protingumu ir inteligentiškumu ėję gyvūnai, kurie vėliau virto žinduoliais, paukščiais ir žmonėmis. Lygybės poveikis ir šiandien matomas visur– nuo artimo iki tolimo ir nuo mažo iki didelio, erdvėje ir laike.

Biblijoje neblogai pasakyta „Tiesa išlaisvins“. Bet pažvelgę giliau pamatysime, kad ne tiesa, kuri neturi gero apibrėžimo, o lygybė išlaisvins. Aš siūlau bene geriausią tiesos apibrėžimą. Tiesa yra lygybė visur ir visomis dimensijomis. Į tai įeina visų mokslų, tarp jų matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, psichologijos ir kitų mokslų lygybės, kaip ir lygybės, pajustos ir įsisąmonintos per įžvalgas, meditacijas bei prašvitimą.

Nelygybė – pragaro pamatas. Gautama Buda prieš 2500 metų pateikė auksinę taisyklę, kurią galime pavadinti auksine lygybe - elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir atvirkščiai. Nesielk taip, kaip nenori, kad elgtųsi su tavimi. Taip jis elgėsi ir išsilaisvino iš žemės ir nelygybės gniaužtų – prašvito, pasiekė nirvaną. Yra pliusų, kad Gautama Buda nėjo link materijos, nedavė mokslo nuorodų, nes tuomet Žemę ir protą būtume užteršę anksčiau. Tai darė jo amžininkas Europoje buda Pitagoras. Kita vertus, visuomet išnaudojant daugiau Žemės resursų ir teršiant, galima daugiau inteligentiškumo skirti ir jų atnaujinimui bei Žemės ir proto valymui. Mūsų laikmetyje tai daugiausiai darė buda Ošo. Būtent dėl Ošo tikslių nuorodų, kas labiausiai kenkia Žemei ir žmonėms ir ką reikėtų daryti, jis ir buvo labiausiai koneveikiamas. Jis siūlė medituoti ir per tai transformuoti mūsų kūną, emocijas ir protą taip, kad iš jų kylantys veiksmai būtų valantys ir džiuginantys. Nemedituojant tai atrodo per sunku, medituojant – natūralu ir lengva.

  

Lygybė – rojaus pamatas. Jėzus mokė „Mylėk savo artimą, kaip pats save“. Nuo to pradėti – puiku. Bet mylint tik artimą, kaip pasekmė gimsta neapykanta tolimam. Tai natūrali ir logiška pasekmė, kurią matome tarp draugų, šeimoje, bandoje, gentyje ir šalyse. Šią pasekmę – gimstančią agresiją galime pakeisti tik, jei matome jos priežastis ir rezultatus. Bet bent kartą išreiškus meilę tik artimam ir gimus neapykantai tolimam, neapykantą žmogus nustumia gilyn į kūną, į pasąmonę, nes ji nemaloni. Tai kaupiasi. Po to matymas ir jautimas iškrypsta ir žmogus jau nieko negali pakeisti, nes nemato, kas ir kaip yra. Tuomet toliau kaupiasi agresija ir neapykanta, kuri visuomet pratrūksta. Ir pratrūksta taip, kaip audra, tvanas, sprogimas, šokas ir karai. Jei mylime tik artimą, tai Lietuvos vyskupai yra teisūs. Tuomet Žemėje kaip buvo, yra ir visada bus pragaras. Bet jei mylime ir tolimą, ir gyvūną bei paukštį, jei su visais elgiamės lygiai, tuomet Žemė gali virsti rojumi, meditacijos ir nirvanos vieta – superrojumi.

Tęsinys antroje dalyje.

 

Prembuda, Ojas, 2016-11-29

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos