LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meilė ir ego

1 dalis

Mylimasis Ošo,

Sėdint su tavimi dvi dalys pasireškia manyje, viena prieštarauja kitai. Viena dalis tave myli ir tavimi pasitiki daugiau nei bet kuriuo kitu kada nors sutiktu žmogumi. Kita dalis labai tavęs bijo. Bijo tavo nesvyruojančios tiesos ir galios, kurią ji tau suteikia. Bijo, kokia pažeidžiama esu prieš tave, bijo, kad gali mane įskaudinti. Tačiau giliai viduje žinau, kad niekuomet negali manęs įskaudinti. Ar gali pakalbėti apie mokinio pasitikėjimą meistru ir jo baimę?

 

Deva Satyarthi, tai yra grynas nesusipratimas, kad tu turi dvi dalis. Viena, kuri mane myli, o kita, kuri manęs bijo. Tu dalini save į du asmenis, suskaidai asmenybę, nes nesupranti gilios sąsajos tarp meilės ir baimės. Psichologinį kontekstą reikėtų suprasti.

Meilė yra beveik kaip mirtis. Kai miršti, miršta tavo fizinis kūnas, tu jo nejauti, nes dažniausiai miršti po to, kai įkrenti į nesąmoningumą, todėl nejauti savo mirties. Tik tie, kurių meditacija tapo pilnatviška, gali matyti savo mirtį, nes jie neįkrenta į nesąmoningumą.

Baimė yra, jeigu pakeiti žodį "meilė" mirtimi. Meilė yra sąmoninga mirtis, ne kūno, o ego. Ego viešpatavo tau daugelį gimimų, daugelį gyvenimų. Jo viešpatavimas tapo kone amžinu. Meilė yra vienintelė patirtis, galinti jį nuvainikuoti.

Jeigu meilėje negali prarasti ego, tuomet niekuomet negali jo prarasti. Tu nesi ego, atsimink tai. Tai yra klaidinga idėja apie save, priimta ir įgyta nemokšiškume. Meilėje reikia nuolankumo, meilėje pasitikėjimas kyla savaime. Asmuo, kurį myli, gali atsidengti visiškame pažeidžiamume. Bet nežinai, kad su meile visuomet yra šešėlis, tam tikra mirtis. Ypač tavo asmenybė jaučiasi nepaprastai sutrikdyta, kad esi tokioje gilioje meilėje.

Kaip aš matau, tu nesi pasidalinusi. Tu tiesiog nesupranti sąsajos tarp meilės ir baimės. Tai visiškai natūralu kiekvienam, kuriam patinka jausti baimę, nes jis nežino, kad meilė yra ne kas kita, o ego kapinės, o kadangi tu susitapatini su ego, galvoji, kad tai bus tavo mirtis. Tai gali nebūti sąmoningame lygmenyje, tai gali vykti po juo, tamsoje, nesąmoningoje tavo psichologijos dalyje.

Sąmoningame lygmenyje tu manai, kad galbūt esi suskaidyta į dvi priešiškas stovyklas. Jos nėra priešiškos. Jos yra dvi to paties medžio šakos, bet medis paslėptas pasąmonėje, o sąmonėje gali matyti tik šakas. Natūralu, kad jos atrodo kaip du skirtingi dalykai. Taigi, pirmiausia reikėtų suprasti, kad meilė yra ego mirtis, asmenybės, to, kas netikra. Nėra būdo turėti abu – ir meilę, ir ego. Arba tu gali turėti ego, arba meilę, bet padaryk, kad tai būtų sąmoninga.

Prieš kelias dienas, vienas intelektualiausių ir patyrusių Indijos žurnalistų, M.V.Kamath parašė atsiliepimą apie mano dvi knygas "Maištinga dvasia" ir "Naujasis žmogus". Savo atsiliepime jis parašė keletą dalykų, kurių tikriausiai pats neįsisąmonino... pasąmonė yra labai gili, devynis kartus gilesnė nei tavo sąmonė. Jis parašė, kad esu didžiausias intelektualinis milžinas antrosios dalies dvidešimtojo amžiaus. Ir tuo pačiu kitame sakinyje jis rašo, kad jeigu manęs nesuptų tiek daug prieštaravimų, aš turėčiau daugiau manimi besižavinčių pasaulyje nei turiu dabar. 

Mano sekretorė jam parašė: "Ar galite nurodyti kokį nors intelektualą milžiną visoje žmonijos istorijoje, kurio nesuptų prieštaravimai jam gyvam esant?" Jis mato mažą dalį, tai, kas prieinama jo sąmoningam protui, bet prasiveržia kažkas iš pasąmonės. Savo atsiliepime jis rašo, kad manęs nereikia girdėti arba matyti, kad esu žodžių meistras, pakanka mane tik skaityti. Jis galvojo, kad aukština mane, vadina mane žodžių meistru, rašydamas savo skaitytojams, kad "tiek daug teiginių jo raštuose, kuriuos galima cituoti ir šiek tiek jam pavydžiu, ir galvoju, kad norėčiau būti juos parašęs".

Mano sekretorė jam parašė: "Tu niekuomet nematei Ošo, niekuomet jo negirdėjai. Atrodo, kad esi inteligentiškas žmogus, kuo remiantis sakai, kad pakanka jį tik perskaityti? Aš klausiausi jo, klausiausi jo kalbant ir galiu užtikrinti, kad ištartas žodis turi savo gyvybę, jis vis dar šiltas. Spausdintas žodis yra miręs. Jeigu tau įtaką daro spausdintas žodis, ateik bent kartą, kviečiame tave, Bombėjus nėra taip toli nuo čia, tik penkiolikos minučių skrydis. Pamatyk skirtumą tarp ištarto žodžio ir spausdinto.

Galite išgirsti ištartus žodžius per radiją arba iš įrašo, bet jeigu matote mane kalbant, kažkas daugiau yra pridedama. Tuomet veikia du jūsų jutimai – ausys ir akys. Ausys nėra tokios jautrios, akys turi 80 proc. jautrumo, o visi kiti likę jutimai teturi 20 proc. Matyti yra visiškai kas kita. Matyti meistrą, reiškia jausti jo buvimą, žiūrėti jam į akis, matyti jo malonę. Tai neįmanoma iš užrašyto žodžio. Jeigu tau tokią didelę įtaką daro užrašytas žodis, kad paskelbi jog žmogus yra didžiausias intelektualinis milžinas, atrodytų, kad yra absoliučiai būtina, kad jo klausytum ir bent kartą jį pamatytum.

Vakar atėjo jo atsakymas, labai keistas laiškas. Jis neatsakė nė į vieną mano sekretorės iškeltą klausimą. Jis negali, jis žino, kad suklydo nesąmoningai.

Mano sekretorė uždavė dar vieną klausimą: "Tiesos žmogus nesijaudina dėl gerbėjų. Iš kur jūs ištraukėte tokią idėją? Ar Gautama Buda domėjosi gerbėjais? Ar Jėzus Kristus domėjosi gerbėjais? Nebūtų buvę sunku turėti gerbėjų, netgi kvaili politikai tai sugeba. Tai yra paprasta strategija. Tiesiog sakyk tai, ką jie nori girdėti, ir turėsi gerbėjų.

"Ošo nėra politikas, nei aktorius, nei pramogų organizatorius. Jis nesidomi tavo susižavėjimu. Jis neina į kompromisą. Jis sakys tai, ką jaučia esant tiesa. Netgi jeigu visas pasaulis pasmerks, nukryžiuos jį, tai nepasikeis. Jis ir toliau sakys tai, ką jaučia esant teisinga ir tiesa".

Garbintojų minia melo nepavers tiesa, kaip ir jei esi vienas prieš visą pasaulį, tai nereiškia, kad tavo tiesa tapo melu. Tiesą visuomet išsakė pavieniai individai ir juos visuomet smerkė masės, minia dėl paprastos priežasties, nes tiesa sugriauna jūsų nuomonę, jūsų taip vadinamąsias žinias, priverčia jus suvokti, kad esate visiškas nemokša ir nieko nežinote.

Bet jis nieko neatsakė, nors laišką parašė. Priešingai, laiške jis rašo: "Neatvyksiu paklausyti arba pamatyti Ošo. Nebūčiau atvykęs paklausyti ir pamatyti Gautamos Budos arba Sokrato, arba Jėzaus Kristaus. Ir jis pats mato esmę, kad "tikriausiai pagalvosite, kad esu egoistas. Žinoma, toks esu". Tai yra atsakymas, tai visas atsakymas.

Atrodo, kad jis jaučia, kad būti egoistu nėra nieko gėdinga. Tai yra šiuolaikinis išsilavinimas, kuris davė vieną idiotiškiausių idėjų visam išsilavinusiam pasauliui. Visa išsilavinimo struktūra paremta vaikiška vakarų psichologija, teigiančia, kad kiekvienas asmuo turi turėti stiprų ego, kitaip jis neišgyvens gyvenimo grumtynėse. Išsilavinimo funkcija yra sustiprinti jūsų ego. Štai kodėl visai nesigėdydamas ir nesidrovėdamas M.V. Kamath sako: "tikriausiai pagalvosite, kad esu egoistas. Žinoma, toks esu".

Negaliu suvokti žmogaus, sakančio, kad jis nebūtų vykęs paklausyti Gautamo Budos, Jėzaus Kristaus arba Sokrato. Tiesiog paprastas žurnalistas, su tokiu ego. Žmonės yra taip įpratę prie ego, kad jo nemato. Jis taip arti jų akių, kad juos apakina. <...>

 

Osho. Satyam, Shivam, Sundram. Love: the conscious path of the ego.
20 November 1987, Chuang Tzu Auditorium. Discourse 27. Question 1

 

Atnaujinta 2020-02-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos