LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meher Baba. Reinkarnacija ir Karma. V dalis

Vyriškų ir moteriškų inkarnacijų poreikis*

2 dalis iš 2

Seksualinio įsitraukimo genezė. Identifikacija su kūnu reiškia ir identifikaciją su kūno lytimi. Tai reiškia laisvą išraišką tik tai ribotai psichikos daliai, kuri yra susiderinusi su kūno lytimi.  Kadangi kita psichikos dalis yra represuota latentinė ir pasąmonėje, sąmoningoje jos dalyje kyla nepilnumo jausmas ir kompensacinis polinkis atstatyti pilnatvę per prisirišimą prie priešingos lyties asmenų. Įsitraukdama į sąveiką su priešinga lytimi, neišreikštoji psichikos dalis, kuri negalėjo pasireikšti per kūną, siekia kaip nors išsireikšti per kitą. Taip žiūrint, seksualinę trauką galima įvardinti kaip proto pastangų susijungti su savo pasąmoninga dalimi rezultatą.

Save-įveikianti kompensacija. Seksas yra nesąmoningų pastangų apraiška, kuria  sąmoningas protas bando iškompensuoti psichikos fragmentaciją, kurią sukelia identifikacija su kūno lytimi. Šios pastangos kompensuoti fragmentaciją visada yra bergždžios. Kita vertus, kadangi jos kyla ne tik iš identifikacijos su kūnu, bet ir iš tikrųjų ją paryškina - per priešpriešą su priešingos lyties kūnu ir įsitraukimą į ją per prisirišimą ir apsėstumą.

 

Supratimas per atsitapatinimą. Kai siela bando įveikti seksualinį dualumą per atsitraukimą  nuo priešingos lyties, ji tiesia kelią priešingos lyties potyrio supratimui iš vidaus. Tuomet vyras stengiasi suprasti moterį, ne per vyro akis, bet per įžvalgą, kaip jaučiasi moteris, savo asmeninės patirties eigoje. Tokiu pat būdu, moteris stengiasi suprasti vyrą, ne per moters akis, bet per įžvalgą, kaip jaučiasi vyras, savo asmeninės patirties eigoje. Taigi, nors gali atrodyti paradoksalu, bet priešingos lyties forma trukdo tikram priešingos lyties patirties supratimui. Atsitapatinimas nuo priešingos lyties formos palengvina tikrą priešingos lyties patirties supratimą, nes jis pašalina barjerą, kurį sukūrė seksu apsėsta vaizduotė.

  louisdietvorst.wordpress.com
 

  louisdietvorst.wordpress.com

Laisvė nuo seksistinės vaizduotės.  Jei žmogus transcendentuoja seksualinį dualumą ir stengiasi suprasti patirtį susijusią su priešinga lytim, kartais jis iš tikrųjų parodo psichologines savybes, paprastai siejamas su priešinga lytimi.  Taip kai kurie aspirantai vyriškuose kūnuose vienoje ar kitoje fazėje faktiškai apsirengia moteriškais rūbais, kalba kaip jos, jaučia kaip jos ir perima jų psichines savybes bei įpročius. Bet tai tik pereinamoji fazė. Kai atitinkamų patirčių vidinis supratimas užbaigiamas, jie nepatiria savęs nei kaip vyru, nei kaip moterim, bet - kaip esančius anapus lyčių skirtumų. Abi patirtys, susijusios su vyriškomis ir moteriškomis formomis, yra prieinamos ir suprantamos aspirantui, kuris transcendentavo lyčių skirtumus. Jis lieka nepaliestas jų ribotumų dėl supratimo ar dėl to, kad išsilaisvino iš seksistinės vaizduotės apribojimų.

 

  

Sąmoningo ir nesąmoningo proto suderinimas. Pilnatvė, kurios protas siekia, nėra pasiekiama per prisirišimą prie kitų formų ar jų prijungimą. Jos reikėtų ieškoti viduje atkuriant prarastą proto vienovę. Sąmoningo ir nesąmoningo proto suderinimas yra galimas ne per seksualinę trauką ar per apsėstumą kitomis formomis, bet per disidentifikaciją su kūnu ir jo lytimi.  Disidentifikacija su kūnu pašalina barjerą, kuris trukdo visų sielos psichikoje esančių patirčių susiliejimui ir integracijai.  Vidinė pilnatvė randama sukompensavus seksualinį dualumą ir skirtumą, kurie išryškina identifikaciją su kūnu.

 

Dieviška meilė. Laisvė nuo prisirišimo prie priešingos lyties reiškia laisvę nuo kūno, kuriame pati siela inkarnavosi lyties dominavimo, ir tokiu būdu anihiliuojamos dauguma polinkių, kurie priverčia sielą identifikuotis su kūnu. Seksualinio dualumo transcendentavimas savaime neprilygsta visų dualumų įveikimui, bet tai tikrai ženkliai veda link pilnos visų dualumo formų transcendencijos. Kita vertus, lygiai taip pat tiesa yra tai, kad seksualinio dualumo problema yra visos dualumo problemos dalis. Ji pilnai išsprendžiama, kai per Dievišką Meilę, kurioje nėra nei „aš“, nei „tu“, nei vyro, nei moters išsprendžiama platesnė – visų susidvejinimų –  problema. Vyriškų ir moteriškų inkarnacijų tikslas yra tas pats, kaip ir pačios evoliucijos; tai yra įgalinti žmogų pasiekti savo nedalomą ir visuminę egzistenciją.


Pirma dalis

* Ištrauka iš Meher Baba. Discourses 6. Vol3. Reincarnation and Karma. Part V
 
Vertė Meditacijos centras Ojas

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos