LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meher Baba. Reinkarnacija ir Karma. IV dalis

Specifinės inkarnacijos sąlygos*

2 dalis iš 2

Vyriškos ir moteriškos formų prerogatyvos. Moteriška forma turi specialią prerogatyvą, kad net Sadguru ir Avatarai turi gimti per moterišką formą. Vyriška forma turi prerogatyvą, kad dauguma Sadguru pasirodo vyriškoje formoje. Moterys gali tapti šventosiomis ir Sadguru, bet Avatarai visuomet pasirodo vyriškoje formoje.

Meher Baba su viena iš mokinių sode

 

Inkarnacijos galimybes ir kliūtis nulemia sukauptos sanskaros. Bendras inkarnacijos galimybes ir kliūtis visada apibrėžia specifinės sanskaros, kurias individuali siela sukaupė praeityje. Sielos tolesnės evoliucijos poreikiai yra susiję su sukauptų sanskarų prigimtimi. Todėl šios sukauptos sanskaros iš tikrųjų apibrėžia, ar siela žemėje inkarnuosis Rytuose ar Vakaruose, vyriškoje ar moteriškoje formoje, viename ar kitame egzistencijos cikle.  Specifinės inkarnacijos gebos priklauso ne tik nuo to, ar inkarnacijos forma yra vyriška ar moteriška, bet taip pat ir nuo to, kuriame egzistencijos cikle ji vyksta, ar ji atitinka žemiško gyvenimo tėkmę rytų pusrutulyje ar vakarų pusrutulyje.

  

 

Rytai ir Vakarai. Bendrai kalbant, šiandien visi Rytai labiau vystėsi dvasinėje linijoje nei materialinėje, kas atvedė prie to, kad Rytų protas turi spontanišką Dievo siekimą. Vakarai apskritai vystėsi labiau materialioje linijoje negu dvasinėje, dėl ko Vakarų protas turi spontanišką  trauką intelektualiniams ir meno dalykams. Inkarnacija Rytuose paprastai su savim atsineša didesnį polinkį dvasiniam gyvenimui nei inkarnacija Vakaruose. Inkarnacija Vakaruose paprastai atsineša didesnį polinkį materialiniam gyvenimui nei inkarnacija Rytuose. Bet siela turi patirti materialųjį ir dvasinį gyvenimo aspektus, kol ji išsilaisvina iš padalinto gyvenimo pančių. Todėl ta pati siela turi inkarnuotis tai Rytuose, tai Vakaruose.

Buda Tara, Bodhidharmą iniciajavusi Meistrė

 

Pusrutulio keitimas. Jei siela turėjo daug iš eilės inkarnacijų Rytuose ir po to inkarnuojasi Vakaruose, ji su savim atsineša savo gyvenimų Rytuose modelius, ir, nors gyvena Vakaruose, ji iš esmės elgiasi pagal rytietiškus šablonus. Jei siela turėjo daug iš eilės inkarnacijų Vakaruose ir po to  inkarnuojasi Rytuose, ji atsineša savo gyvenimų Vakaruose modelius, ir, nors gyvena Rytuose, ji elgiasi pagal vakarietiškus šablonus. Todėl kartais mes turime europietišką sielą indiškoje formoje ar indišką sielą europietiškoje formoje. Reikia turėti omenyje, kad šis skirtingumas yra tik santykinis ir susijęs su praeities inkarnacijomis ir sanskaromis, bet pati siela kaip tokia yra anapus tokių skirtingumų.

Egzistencijos ciklai. Vyriškos ir moteriškos formų teikiamos gebos santykinai nėra griežtai nekintamos. Jos keičiasi pagal egzistencijos ciklus, taip pat pagal gimimą Rytuose ar Vakaruose. Kai kuriais amžiais vyrai yra aktyvesni, energingesni ir labiau materialiai orientuoti nei moterys. Kitais amžiais yra atvirkščiai. Praeityje Rytų moterys buvo drąsios ir intelektualios. Jos nelaikė jokio pasiaukojimo per dideliu dėl savo vyro laimės ir gerovės, o jų dvasinis nuolankumas išsiplėtė iki žiūrėjimo į vyrą kaip į Patį Dievą. Dabar Rytų pusrutulyje vidutinis vyras turi didesnį dvasinį polinkį nei vidutinė moteris, lygiai kaip dabartinė moteris Vakaruose turi didesnį dvasinį polinkį nei vidutinis vyras. Vyras, gyvenantis Rytuose, yra skirtingas nuo vyro, gyvenančio Vakaruose, ir moteris, gyvenanti Rytuose, yra skirtinga nuo moters, gyvenančios Vakaruose. O netikėtumas yra tame, kad lyginant su priešingos lyties nariais, ta pati siela rodo įvairius pranašumo, atsilikimo ar lygybės laipsnius dvasiniuose ar materialiuose dalykuose, priklausomai nuo to, kuriame egzistencijos cikle, kokios lyties kūne, ir kuriame pusrutulyje ji inkarnuojasi.

 

 

 


* Ištrauka iš Meher Baba. Discourses 6. Vol3. Reincarnation and Karma. Part IV
 
Vertė Meditacijos centras Ojas

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos