LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Žmo­gus klau­sia: "Kas yra tas, ku­ris gal­vo­ja po to, kai ta­po liu­dy­to­ju?" (I dalis)*

Kai jūs esate liudytojas, minčių nėra. Tuo momentu, kai ką nors galvojate, jūs jau nesate liudytojas. Aš stoviu sode ir tampu žiedo liudytoju, aš žiūriu į žiedą – jei tik žiūriu, aš esu liudytojas, o jei pradedu galvoti, tai jau nesu liudytojas. Tuo momentu, kai pradedu galvoti, žiedo jau nebebus prieš mano akis – tarp manęs ir žiedo atsidurs minčių srovė. Kai aš žiūriu į žiedą ir sakau: "Žiedas nuostabus", tuo momentu, kai mano protas sako, kad žiedas yra nuostabus, aš jau nematau žiedo. Protas nedaro dviejų dalykų tuo pat metu – plona uždanga atsiduria tarpe. O jeigu pradėsiu galvoti: "Aš mačiau šį žiedą anksčiau, šis žiedas yra panašus", tai jis dingo iš mano akių. Dabar aš tik įsivaizduoju, kad jį matau.

  

Kartą buvau su draugu, kuris atvyko valtimi upe iš toli. Jis ką tik buvo sugrįžęs iš tolimų šalių. Draugas matė daug upių, daug ežerų ir buvo pilnas minčių apie tas upes ir ežerus. Kai aš pasiėmiau jį paplaukioti mėnulio pilnaties naktį, jis toliau kalbėjo apie tuos Šveicarijos ežerus ir tuos Kašmyro ežerus. Po valandos, kai grįžome atgal, jis man pasakė: "Ta vieta, į kurią jūs mane nuplukdėte, iš tikrųjų buvo nuostabi."

Aš pasakiau: "Tu meluoji. Tu net nematei tos vietos. Aš visą laiką jaučiau, kad tu galėjai būti ir Šveicarijoje, ir Kašmyre, bet tavęs nebuvo valtyje, kurioje mes sėdėjome."

"Be to, aš norėčiau tau pasakyti ir štai ką", – aš jam dar pasakiau, – kai tu buvai Šveicarijoje, tu tikriausiai buvai kur nors kitur. O kai buvai Kašmyre, tu negalėjai plaukioti ežere, apie kurį kalbėjai. Aš sakau ne tik tai, kad tu neplaukiojai tame ežere, į kurį aš tave pasiėmiau, aš taip pat sakau, kad tu nematei ir tų kitų ežerų."

Jūsų minčių uždangos neleidžia jums būti liudytoju. Jūsų mintys neleidžia jums liudyti. Kai mintys atkris, kai tapsite atskiru nuo savo minčių, tuomet tapsite liudytoju. Minčių nebuvimas padaro jus liudytoju. Bet kai aš jums sakau tapti liudytoju, jūs klausiate: "Kas galvoja?"

Ne, nėra nieko, kuris galvotų, yra tik liudytojas ir tas liudytojas yra jūsų vidus. Jei jūs esate totalaus liudytojo būsenoje – kai negimsta jokia mintis, kai negimsta jokių minčių bangos – tuomet jūs įeinate į save. Kai okeane nėra bangų, nėra judėjimo, tuomet jo paviršius tampa ramus, ir jūs galite matyti, kas yra giliau.

Mintis yra banga, mintis yra liga, mintis yra jaudulys. Jūs pasieksite liudijimą, kai prarasite minčių jaudulį. Kai liudijate, jūs negalvojate. Jei galvojate, tai jau nėra liudijimas. Galvojimas ir liudijimas vienas kitam prieštarauja.

Štai kodėl mes dėjome tokias totalias pastangas, kad suprastume meditacijos metodą. Iš tikrųjų mes darome eksperimentus, kaip atsitraukti nuo minčių. Eksperimentais, kuriuos čia darome, jūs susilpninate mintis tiek, kad prieitumėte iki tokios būsenos, kurioje nelieka minčių ir lieka tik mąstantysis. Sakydamas mąstantysis, aš turiu omenyje tik tą, kuris mąsto – tik jo esatį, bet be galvojimo. Kai negalvoja, tada jis gali matyti. Pabandykite suprasti: galvojimas ir liudijimas yra du priešingi dalykai. Štai kodėl aš anksčiau sakiau, kad tik akli žmonės galvoja. Tie, kurie mato, negalvoja. Jei aš nematau ir noriu palikti šį namą, aš galvosiu: "Kur yra durys?" Jei aš nematau ir noriu išeiti iš šio pastato, aš galvosiu: "Kur yra durys?" Bet jei aš matau, apie ką man galvoti? Tuomet aš matysiu kelią ir išeisiu. Taigi esmė yra ta, jei aš turiu akis, aš matau kelią ir išeinu, kam man apie tai galvoti?

Kuo mažiau žmonės mato, tuo daugiau galvoja. Pasaulis vadina juos mąstytojais, bet aš sakau – jie yra akli. Kuo daugiau žmonės mato, tuo mažiau galvoja.

Mahavira ir Buda nebuvo didingi mąstytojai. Aš girdėjau net labai inteligentiškus žmones sakant, kad jie buvo didingi mąstytojai. Tai visiškai klaidinga. Jie iš viso nebuvo mąstytojai, nes jie nebuvo akli. Indijoje mes vadiname juos regėtojais, stebėtojais.

Štai kodėl mes Indijoje šį metodą vadiname daršanu (darshan), regėjimu. Daršanas reiškia matyti. Mes to nevadiname filosofija; filosofija ir daršanas nėra sinonimai. Dažnai žmonės daršaną vadina filosofija, bet tai klaida. Klaidinga vadinti Indijos daršaną Indijos filosofija; tai iš viso ne filosofija. Filosofija reiškia galvojimą, kontempliaciją, atspindėjimą. O daršanas reiškia palikti galvojimą, kontempliavimą ir atspindėjimą.

Filosofai buvo Vakaruose, Vakarai turi savo filosofiją. Jie galvojo apie tai, kas yra tiesa – jie turi apie ją minčių. Indijoje mes negalvojame apie tai, kas yra tiesa, mes galvojame, kaip patirti tiesą. Tai yra, mes galvojame, kaip atverti akis. Štai kodėl visas šis procesas yra akių atvėrimo procesas. Visas mūsų darbas yra – kaip atverti akis.

 

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2019-08-05


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos