LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Egzistencija nežino nieko apie senatvę

III dalis iš III

Tu taip ilgai neatėjai, kad apkalbos apie mane pasikeitė. Dabar kalba, kad nesu senas, o antikinis. Ką turėčiau daryti?

<...>

Man religingas asmuo yra tas, kuris yra visiškai gyvas, intensyviai gyvas, liepsnojantis meile, įsisąmoninantis didžiulį grožį aplinkui, turintis drąsos džiaugtis kiekviena gyvenimo ir kartu mirties akimirka. Tik žmogus, kuris taip gali džiaugtis gyvenimu ir mirtimi – jo daina tęsiasi. Visai nesvarbu, ar vyksta gyvenimas ar mirtis, jo daina nėra sutrikdoma, jo šokis nesvyruoja. Tik tokia drąsi siela, tik toks egzistencijos piligrimas yra religingas. Bet religijos vardu žmogui buvo duoti menki pakaitalai, klaidingi, suklastoti, beprasmiai, tiesiog žaislai žaidimui. Statulų garbinimas, žmogaus sugalvotų mantrų dainavimas, garbinimas bailių ir tikrovės vengiančių, ir tų, kurie negali gyventi gyvenimo, nes labai bijo mirties, jų vadinimas šventaisiais. Religija atitraukė žmogų nuo tikro ir autentiško religingumo.

Devagyt, tau nereikia pergyventi dėl senatvės. Tai dar gražiau, kad žmonės pradeda galvoti apie tave kaip apie antikinį. Tai reiškia, kad tu pasiekei tikrą transcendenciją, viską pragyvenai. Dabar tai tavo branda. Tu nieko neatsisakei, bet tiesiog išgyvenai kiekvieną patirtį. Tu užaugai toks patyręs, kad dabar tau nereikia kartoti tų patirčių vėl ir vėl. Tai yra transcendencija. Turėtum džiaugtis, o aš norėčiau, kad visas pasaulis suprastų jog džiaugsmas yra prigimtinė teisė priimant su giliu dėkingumu senatvę ir galutinė senatvės baigtį mirtyje. Jeigu nesi už tai dėkingas, jeigu negali iš to juoktis, jeigu negali išnykti amžinybėje, palikdamas paskui save juoką, tu negyvenai teisingai. Tavimi dominavo ir tave vedė netinkami žmonės. Galbūt jie buvo tavo pranašai, mesijai, gelbėtojai, tirtankaros, jie galėjo būti tavo dievų inkarnacijos, bet jie visi buvo nusikaltėliai ta prasme, kad jie atėmė iš tavęs tavo gyvenimą ir pripildė tavo širdį baimės. Aš čia stengiuosi užpildyti jūsų širdis juoku. Jūsų kiekvienai būties ląstelei turėtų patikti šokti kiekvienoje situacijoje, nesvarbu ar tai diena ar naktis, ar esate nusiminę ar linksmi. Nepriklausomai nuo situacijos, vidinė džiaugsmo srovė turėtų tęstis. Man tai yra autentiška religija.

Devagyt, štai tau kelios sutros. Senolis yra tas, kuris nešioja akinius, kai guli lovoje, kad galėtų geriau matyti merginas, kurias sapnuoja. Senolis yra tas, kuris tik flirtuoja su jaunomis merginomis per vakarėlius, nes jo žmona parves jį namo. Senatvės grožis yra tai, kad esi per senas, kad būtum blogu pavyzdžiu, todėl gali pradėti duoti gerus patarimus. Tik tikrai senas žmogus, gerai žinantis gyvenimo išmintį, gali pasakyti: "Pupyčių meilė yra linksmas dalykas, bet tik keli vyrai supranta, kad tai šuniško gyvenimo pradžia".

Moterys mėgsta paprastus dalykus gyvenime – pavyzdžiui, senus vyrus. Kai pradėsi patikti moterims, tai reiškia, kad su tavimi baigta. Jos daugiau tavęs nebijo, tu esi visiškai priimtinas. Moterys turi savo priežastis, nors moterų protas yra panašus į amžinybę – jis viršija visą supratimą.

Devagyt, jeigu tapai tikrai senas, esi netinkamoje vietoje. Tinkama vieta tau būtų katalikų vienuolynas, nes tai yra nevedusių tėvų namai. Devagyt, jeigu esi tikrai senas, pradėk mylėti savo priešus, tai labai juos supykdys. Seno vedusio vyro geriausias draugas yra jo žmonos vyras. Supratai? Ne. Turiu tau šiek tiek paaiškinti.

Žmogus sėdėjo su geriausiu draugu ir jam pasakė:

- Mano žmona pabėgo su mano geriausiu draugu.

Draugas atsakė:

- Apie ką tu kalbi? Aš esu tavo geriausias draugas.

Vyras atsakė:

- Jau nesi.

Seniems žmonės yra naujas dalykas pasaulyje ką jie gali daryti, tai vadinasi "pank joga". Pank joga, kai stovi ant kito galvos. Kiekviename sename žmoguje yra jaunesnis asmuo, kuris stebisi, kas įvyko. Ir prisimink, Devagyt, jeigu nenueini viso kelio, tai kam iš viso eiti? Ir visai nesirūpink dėl savo seno amžiaus, savo antiškumo. Bent jau kalbant apie prašvitimą, visai nesvarbu, koks tu jį pasieksi – ar būsi jaunas, senas, antikinis, vyras, moteris, viskas yra priimtina, be jokios išimties, nes galutinė patirtis pasitinka kiekvieną iš visų pusių. Nereiktų rūpintis šiais mažais dalykais. Dar daugiau, tai nėra faktai. Tu daraisi paranojiškas dėl apkalbų. Natūralu, kad yra tiek daug gražių žmonių, todėl apkalbos tikrai bus. Ir ką daugiau darytų meditatoriai? Negali medituoti dvidešimt keturias valandas. Tiesiog atsipalaidavimui, pokyčiui... geriausia relaksacija meditatoriui yra apkalbos. Jos nieko neįskaudina ir suteikia nemokamą pasilinksminimą.

Sunkvežimio vairuotojas sustojo sunkvežimių stotelėje, užėjo į vidų, užsisakė puodelį kavos ir gabalėlį pyrago. Šalia jo sėdėjo motociklininkų klubo "Pragaro angelai" narys, kuris pažvelgė į jį ir pasakė:

- Ei, vyruti, nenorėčiau, kad sėdėtum šalia manęs. Pasitrauk.

 Sunkvežimio vairuotojas nieko neatsakė, todėl pragaro angelas pasilenkė ir įmetė savo cigaretę į jo kavos puodelį. Bet sunkvežimio vairuotojas vis tiek tylėjo ir toliau valgė pyragą. Kai jis baigė, atsistojo, apmokėjo sąskaitą ir išėjo.

Jam išėjus pragaro angelas pasakė padavėjui:

- Ei, tas vyrutis buvo silpnas. Matei, koks jis bailys?

- Taip, - atsakė padavėjas, žiūrėdamas per langą, - tikras bailys ir prastas vairuotojas. Jis ką tik pervažiavo kažkokio vargšo motociklą.

Visiškai gerai meditatoriams, nes jie yra įsitraukę į labai rimtus tyrinėjimus, kartais atsipalaiduoti, apkalbėti, pasilinksminti. Tai neprieštarauja jų meditacijoms. Tai labai padeda. Tai atima rimtumą, sugrąžina jums jūsų nekaltumą, paprastumą, atsipalaidavimą. Tai padeda jums sugrįžti į gilesnes meditacijos karalystes.

 

 

Ištrauka iš: Ošo, "Didžioji kelionė iš čia į čia", 20 skyrius, "Gracinga senatvė yra jūsų prigimtinė teisė", 1987 m. rugsėjo 29 d. (Osho. The Great Pilgrimage: From Here to Here", Chapter #20 "A graceful old age is your birth right", 29 Sept. 1987)

 

 

Atnaujinta 2020-09-29


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos