LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Egzistencija nežino nieko apie senatvę

II dalis iš III

Tu taip ilgai neatėjai, kad apkalbos apie mane pasikeitė. Dabar kalba, kad nesu senas, o antikinis. Ką turėčiau daryti?

Devagyt, tavo klausimas yra beveik kiekvienos žmogiškos būtybės klausimas. Žinai tai ar ne, širdyje yra virpulys, kad tampi senas, kad po senatvės užplūs, ateis mirtis. Amžiais jums taip skiepijo mirties baimę, kad pati idėja giliai įsišaknijo jūsų pasąmonėje. Ji įsiskverbė giliai į jūsų kraują, kaulus, kaulų čiulpus. Pats žodis jus gąsdina, o ne tai, kad jūs žinote, kas yra mirtis, bet dėl tūkstančius metų besitęsiančių sąlygotumų, kad mirtis yra jūsų gyvenimo pabaiga, todėl ir bijote. Noriu, kad absoliučiai įsisąmonintumėte, kad mirtis nėra pabaiga. Egzistencijoje niekas neprasideda, niekas nepasibaigia. Tiesiog apsidairykite aplinkui... vakaras nėra pabaiga, o rytas nėra pradžia. Rytas juda link vakaro, o vakaras juda ryto link. Viskas paprasčiausiai juda į skirtingas formas. Nėra jokios pradžios ir nėra jokios pabaigos.

Kodėl su žmogumi turėtų būti kitaip? Žmogus nėra išimtis. Su šia idėja apie buvimą išskirtiniu, buvimą ypatingesniu nei kiti gyvūnai ar medžiai, paukščiai žmogus sukūrė savo paties pragarą, paranoją. Idėja, kad esame išskirtinės būtybės, esame žmogiškos būtybės, sukūrė prarają tarp jūsų ir egzistencijos. Praraja sukelia visas jūsų ašaras, nelaimes, bereikalingą skausmą ir nerimą jumyse. Ir visi jūsų taip vadinamieji lyderiai, nesvarbu religiniai, politiniai ar socialiniai, akcentuoja tą prarają, jie ją didina. Nebuvo jokių pastangų visoje žmonijos istorijoje sujungti prarajos šlaitus, sugrąžinti žmogų atgal į žemę, sugrąžinti kartu su gyvūnais ir paukščiais, medžiais ir paskelbti visišką vienovę su egzistencija. Tai yra mūsų būties tiesa. Kai tai bus suprasta, jūs nepergyvensite nei dėl senatvės, nei dėl mirties, nes žiūrėdami aplinkui galite būti visiškai patenkinti, kad niekas niekada neprasideda, visada ten buvo, niekas niekada nesibaigia, tai išliks visuomet ten. Idėja, kad esi senas užpildo tave stipriu nerimu. Tai reiškia, kad dabar tavo gyvenimo, meilės, džiaugsmo dienos pasibaigė ir dabar egzistuos tik vardas. Tai nebus džiaugsmas, bet tik vilkimasis link kapo.

Akivaizdu, kad negali džiaugtis idėja, kad esi tik našta egzistencijoje, tiesiog stovi eilėje, kiekvieną akimirką judančioje link kapinių. Tai viena iš pačių didžiausių visų pasaulio kultūrų ir civilizacijų pasekmių, kad jie nesugebėjo suteikti prasmingo gyvenimo, kūrybiško egzistavimo savo senoliams, kad jie negalėjo suteikti subtilaus grožio ir malonės ne tik senatvei, bet ir pačiai mirčiai. Ir problema tampa dar sudėtingesnė, nes kuo labiau bijai mirties, tuo daugiau bijai ir gyvenimo, nes kiekviena pragyventa akimirka priartina mirtį.

  

Žmogus, kuris bijo mirties, negali mylėti gyvenimo, nes gyvenimas galiausiai atves jus prie mirties durų. Kaip gali mylėti gyvenimą? Dėl tos priežasties visos religijos atsisakė gyvenimo – atsisakė gyvenimo, nes tai yra vienintelis būdas atsisakyti mirties. Jeigu tu negyveni, jeigu jau baigei gyventi, mylėti, šokti, dainuoti, tuomet natūralu, kad neturi bijoti mirties, nes jau numirei. Mes pavadinome tuos žmones šventaisiais, mes garbinome juos. Mes juos garbinome, nes žinojome, kad norėtume būti tokie kaip ir jie, nors neturime tiek daug drąsos. Bent jau galime juos garbinti ir rodyti savo ketinimus.  Jeigu vieną dieną turėsime drąsos arba jos įgytume, mes taip pat norėtume gyventi taip kaip ir jūs – visiškai numirę. Šventasis negali numirti, nes jis jau yra miręs. Jis jau atsisakė visų malonumų, džiaugsmų, visko, ką siūlo gyvenimas, jis atsisakė. Jis grąžino bilietą egzistencijai sakydamas: "Daugiau nesu šio pasirodymo dalimi". Jis užsimerkė.

Vieną kartą taip vadinamasis šventasis mane aplankė. Nusivedžiau jį į sodą, kur žydėjo daug gražių jurginų, parodžiau jam tas gražias gėles ryto saulėje. Jis labai keistai į mane pažiūrėjo, šiek tiek susierzinęs, sudirgęs ir negalėjo atsispirti pagundai mane pasmerkti sakydamas: "Maniau, kad esi religingas asmuo... o tu vis dar džiaugiesi gėlių grožiu?" Dėl vieno jis yra teisus, kad jeigu džiaugiesi gėlių grožiu, negali išvengti ir nesidžiaugti žmogiškų būtybių grožiu, moterų grožiu, negali išvengti džiaugsmo muzikos ir šokio grožiu. Jeigu tave domina gėlių grožis, tai rodo, kad vis dar domiesi gyvenimu, kad dar negali atsisakyti meilės. Jeigu įsisąmonini grožį, kaip gali išvengti meilės?

Grožis išprovokuoja meilę, meilė suteikia grožį. Dėl to jis yra teisus, bet dėl antro teiginio, jis klysta. Kas jam kada nors yra sakęs, kad esu religingas asmuo? Aš dar nesu miręs. Kad būtum religingas bazinis reikalavimas yra būti mirusiu. Jeigu esi gyvas, gali būti tik veidmainis, negali būti išties religingas. Kai matai skrendantį paukštį, neįmanoma nesidžiaugti jo laisve. Kai matai saulėlydį su visomis jo horizonte pasklidusiomis spalvomis, netgi jeigu užsimerki, tavo pastanga užsimerkti rodo, kad tau įdomu. Tave pribloškia jo grožis. Gyvenimas yra kitas meilės vardas. O meilė yra ne kas kita kaip būti jautriu grožiui. Pasakiau tam taip vadinamam šventajam: "Galiu atsisakyti religijos, bet negaliu atsisakyti gyvenimo, nes gyvenimą davė man pati egzistencija, o religija yra žmonių padaryta, pagaminta šventikų ir politikų, pagaminta, kad atimtų iš žmogaus jo džiaugsmą, didingumą, atimtų jo žmogiškumą. Aš nesu religingas žmogus šia prasme. Aš visai kitaip apibrėžiu tai, kas yra buvimas religingu.

 

Ištrauka iš: Ošo, "Didžioji kelionė iš čia į čia", 20 skyrius, "Gracinga senatvė yra jūsų prigimtinė teisė", 1987 m. rugsėjo 29 d. (Osho. The Great Pilgrimage: From Here to Here", Chapter #20 "A graceful old age is your birth right", 29 Sept. 1987)

 

 

Atnaujinta 2020-09-18


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos