LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Brangusis Ošo, kas yra klaidingas supratimas?

II dalis

Jeigu būtumėte budrūs, kaip ir didis prašvitęs vyras Mahavira, kuris netgi po to, kai prašvito ir galėjo būti absoliučiai tikras savo teiginiais, be jokių sąlygotumų... netgi po prašvitimo jis toliau naudojo žodį "galbūt" atsakydamas į kiekvieną klausimą. Jis buvo pirmasis žmogus visoje žmonijos istorijoje, kuris įvedė reliatyvumo sampratą. Visa, ką sakome, yra teisinga tik reliatyviai, galbūt tik akimirką. Bet mes negalime sakyti, kad tai amžiams. Mes negalime besąlygiškai teigti. Tai viena iš priežasčių, nes dėl jo "galbūt" apie jį nesusibūrė labai didelis mokinių ratas, apie vieną didingiausių prašvitusių asmenų. Žmonės nori tikrumo, jie gyvena neužtikrintą gyvenimą. Žmonės nori tikėjimų, jie skęsta. Jų situacija panaši į senyvo žydo, kuris nukrito ant gatvės dėl saulės smūgio ir merdėjo.

Krikščionių šventikas pamatė minią. Jis įėjo ir pasakė: "Senam žmogui manęs reikia. Leiskit man praeiti. Jis miršta!" Jis priėjo prie žydo, nežinodamas, kad jis žydas ir pašnibždėjo jam į ausį:"Dabar yra akimirka prisiminti Dievą, Dievą tėvą, Dievą šventąją dvasią, Jėzų Kristų jo sūnų, vienatinį Dievo sūnų. Prisimink."

Senyvas žydas prasimerkė, pažvelgė į minią ir pasakė:"Kas šis pamišėlis? Aš mirštu, o jis kalba mįslėmis. Koks Dievas? Kokia šventoji dvasia? Koks vienatinis sūnus? Aš čia mirštu, o šis idiotas..."

Žmonėms nereikia galvosūkių. Žmonės nori aiškių tikėjimo sistemų. Mahavira niekuomet niekam nepateikė nė vienos tikėjimo sistemos. Jeigu jo paklaustum, ar Dievas yra, jis atsakytų: "Galbūt". Bet Dievas, kuris galbūt yra, nėra labai Dievas. Negalite garbinti Dievo, kuris galbūt yra. Tuomet ir jūsų malda bus tik "galbūt". Negalite sukurti religijos iš reliatyvumo idėjos. "Jeigu" ir "bet" yra draudžiami religinėse sistemose.

  

Žmonės nenori nieko, kas sukurtų jų protuose daugiau sumaišties, kad ir iš kokio didingo šaltinio tai kiltų. Jie ieško mažų tikėjimų, kurie jiems suteiktų tam tikrą apsaugą, saugumą, juos saugančio Dievo, kuriam galėtų melstis sunkiais laikais. O sunkūs laikai yra beveik visuomet. Jeigu neturi net Dievo, kuriam gali melstis, lieki gilioje vienatvėje.

 Toks žmogus kaip Mahavira, vietoj to, kad suteiktų jums komfortą, paguodą, apie viską sako jums "galbūt". Jokios paguodos. Bet jis turi gilią įžvalgą apie jus. Jis žino, kad netgi jei ir tikite Dievą, jūsų tikėjimas yra tik "jeigu". Jis negali būti daugiau, nes jūsų pasąmonė nežino nieko apie Dievą. Ar kada nors svajojote apie Dievą? Klausiau daug žmonių, ar jie kada nors yra svajoję apie Dievą. Jie atsakė, kad ne. Pasąmonė nėra girdėjusi žodžio "Dievas". Niekas nerepresavo Dievo taip giliai savyje, kad jis taptų pasąmonės dalimi ir išlįstų sapnuose kaip džinas iš butelio. Jūs nesutiksite nei Jėzaus Kristaus, nei Budos. Labai keista.

Jūsų pasąmonė yra didesnė realybė ir Mahavira teisus apie viską sakydamas tik "galbūt". Jis padeda jums įsisąmoninti, kad jūsų situacijoje nieko nėra daugiau už tai. Pakeiskite situaciją, pripildykite savo būtį šviesa ir tai nereiškia, kad jūs tapsite absoliučiai tikras. Tai tiesiog reiškia, kad dings visi klausimai. Nebus atsakymų.

Autentiškame sąmonės totalume nėra klausimų. Neklausiate apie Dievą arba pragarą, arba dangų. Tiesiog neklausinėjate. Esate toks tylus. Iš jūsų tylos klausimai negali kilti. Klausimai auga prote, o jūs esate taip toli anapus proto, savo giliausiame centre, kur nėra klausimo ir nėra atsakymo. Jūs esate be galo pilnatviškas, patenkintas, atsipalaidavęs... su egzistencija, su savimi, su viskuo.

Klausimai reiškia, kad esate įsitempę, nesate atsipalaidavę. Yra kažkoks rūpestis, kuris neša klausimus. Kažkas jus persekioja ir jūs nesugebate išsiaiškinti.  Bet kai jūsų visa būtis sklidina šviesos ir visa tamsa pradingsta, jūs esate tokioje darnoje su egzistencija, kad netgi sakyti, kad esate darnoje su egzistencija, nėra teisinga. Teisinga būtų sakyti, kad esate viena su egzistencija. Geriau būtų sakyti jūs esate egzistencija. Visas atskirumas dingo.

Nėra klausiančiojo.

Nėra ieškojimo.

Jūs atvykote namo.

Tokioje būsenoje yra supratimas, bet nėra ką suprasti. Tai keista žmogaus situacija. Kai jis nori suprasti, jis negali. Kai jis gali suprasti, nelieka nieko, ką suprasti.

 

Jaunavedžiai prieina prie registratūros ir paprašo kambario.
- Vestuvinio? – paklausia tarnautojas, pastebėjęs užrašą "Ką tik susituokę" ant lagamino.
Nuotaka parausta ir sako:
- Ne, aš laikysiu jo pečius tol, kol priprasiu.

Tai klaidingas supratimas.

 

Senolis Finkelšteinas buvo atvesdintas į teismą ir apkaltintas seksualiniu paauglės tvirkinimu. Teisėjas nutraukė bylą, nes įrodymas negalėjo atsistoti prieš teismą.

 

Mendelis Kravitcas grįžta namo ir aptinka nepažįstamąjį gulintį ant nuogos žmonos, o savo galvą padėjusį tarp jos didelių krūtų.
- Ei! – sušunka Mendelis, - ką darai?
- Klausausi muzikos, - atsako nepažįstamasis.
Mendelis priglaudžia savo galvą prie nepažįstamojo galvos ir sako:
- Negirdžiu jokios muzikos.
- Žinoma, kad negirdi, - atsako nepažįstamasis.- Nesi prisijungęs.

 

 

Ištrauka iš: OSHO. Sat Chit Anand Truth Consciousness Bliss; Talks given from 22/11/87 am to 06/12/87 pm; Discourse 8 "You are not plugged in"; Question 1

 

 

Atnaujinta 2021-11-15


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos