LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

EŽTT nubaudė Lietuvą už inkviziciją prieš Ojas Meditacijos Centro meditatorius

 Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) kolegija 2018-02-27 priėmė sprendimą byloje Mockutė v. Lithuania (Nr. 66490/09) [1], kuriuo EŽTT vienbalsiai pripažino, kad Lietuvos Respublika pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir penkių balsų dauguma prieš du pripažino, kad buvo pažeistas Konvencijos 9 straipsnis (minties, sąžinės ir religijos laisvė). EŽTT tai paskelbė 2018-02-27 savo Pranešime spaudai [2] ir Sprendime [1]. Nuostabiausias šioje istorijoje yra finalas su antiinkvizicine laiminga pabaiga.

Falsifikatorė Audrė Kudabienė 
Falsifikatorė
Audrė Kudabienė
 

Byla susijusi su pareiškėjos, Neringos Mockutės gyvenimo faktais, kad valstybinė N.Vilnios psichiatrinė ligoninė [3] ir televizijos kanalo LNK laida „Srovės“ bei jos pagrindinė kūrėja Audrė Kudabienė [4] melavo ir atskleidė labai asmeninę ir jautrią bei konfidencialią informaciją apie jos asmeninį gyvenimą žurnalistams ir jos mamai, taip pat kad ji specialiai buvo laikoma 52 dienas labai griežtose sąlygose N.Vilnios psichiatrinėje ligoninėje [5] prieš jos valią ir be pagrįstos priežasties, net be reikalingo teismo sprendimo, leidžiant jai psichotropinius vaistus ir pririšant prie lovos, ką jie vadina 5 taškų fiksacija, bei neleidžiant jai praktikuoti religijos - medituoti Meditacijos centre Ojas.

Be to, ji buvo gydytojų žeminama ir gundoma išleidimu, jei nutrauks meditacijas ir kiršinama prieš Meditacijos centrą Ojas (toliau Ojas), kaip ir Ojas prieš ją.

Respublikinė Vilniaus (N.Vilnios) psichiatrinė ligoninė

EŽTT nustatė, kad ligoninė neteisėtai atskleidė asmeninę informaciją apie pareiškėją, tuo pažeisdama vietinius ir tarptautinius įstatymus. Ligoninė taip pat pažeidė pareiškėjos religijos laisvę neteisėtai ją laikydama ir versdama "pakoreguoti" savo religinius įsitikinimus ir praktikas. Lietuvos teismai jau buvo pripažinę jos neteisėtą laisvės atėmimą ir to EŽTT nebuvo nagrinėjama.

Nuostabiausias šioje istorijoje yra finalas. Pradžioje Neringa Mockutė turėjo keletą buitiškų emocinių protrūkių, dėl motinos elgesio su ja vaikystėje, pradėjusi studijuoti Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakultete, kur ji visaip praktikavo ir taikė katalikybės doktrinas ir metodus. Po to ji turėjo dar keletą emocinių protrūkių, apie ką „Srovės“ melavo ir slėpė. Dėl laidos populiarumo. Metas keistis, mielieji, žmonių ir Lietuvos gerovei bei laimei.

Po keliolikos metų paieškų, 2003 metų vasario mėn ji pradėjo medituoti meditacijos centre Ojas, kur ji suprato radusi kelią ir pirmuosius tikrus atsakymus. Jos laimei ir nelaimei Ojas 2003-01-19 pradėjo religinės bendruomenės Ojas registraciją ir 2003-03-12 pateikė dokumentus Lietuvos Teisingumo Ministerijai (TM). TM ir kita LR valdžia per šešis mėnesius turėjo rasti Ojas kaltes ir neregistruoti ar užregistruoti. Prasidėjo kaltųjų paieškos ir Neringa Mockutė LR valdžios ir katalikų sutarimu tapo vienu iš Ojas kaltės ir nedorumo įrodymų katalikybės ir kitų aukštųjų tikėjimų, atėjusių nuo Rusijos caro laikų, fone. Vis tik Ojas, neradus jokio preteksto neregistruoti, buvo užregistruotas 2005-04-12.

Kita pasirinkta katalikų ir TM auka buvo Ilona Gineitienė, iš kurios Lietuvos teisėja Neringa Venckienė slapčia atėmė dvi dukras [6], o EŽTT nesuprato lietuviškos teisės gudrybių [7] ir savo ataskaitoje [8] neįžvelgė vietinės ir tarptautinės teisės pažeidimų. Ilonos Gineitienės dukra Aistė suprato gyvenimo vingius [9] ir džiaugiasi bendravimu su mama.

Foto ~2003.07.02, po katalikiško gydymo (aukštesnės kokybės foto neturime)
Foto 2003.08.07 – po  1,5 mėn ištrūkus iš psichiatrinės ligoninės 
Foto 2003.08.07 – po 1,5 mėn ištrūkus iš psichiatrinės ligoninės 
2013.04 meditacijos metu.
              Nuo 2003 m. nevartodama vaistų 
2013.04 meditacijos metu.
Nuo 2003 m. nevartodama vaistų
 
Foto 2016.08 
Foto 2016.08 

 

Dabar grįžkime prie nuostabaus Neringos Mockutės istorijos finalo. Apie tai yra rašyta ir Ojas interneto svetainėje [10]. Ją per melą ir prievartą patalpinę į valstybinę N.Vilnios psichiatrinę ligoninę veikėjai, giminės ir psichiatrai garantavo, kad ji kasdien turės vartoti vaistus ir naudotis jų paslaugomins visą gyvenimą. Bet Neringa išėjusi iš ligoninės tuojau vėl pradėjo teisingai medituoti Ošo dinaminę meditaciją Ojas Meditacijos Centre ir jai iki 2015 metų, ką pažymėjo ir EŽTT, absoliučiai nė karto nereikėjo nei vaistų, nei psichiatrų. Jų nereikėjo ir iki EŽTT sprendimo 2018-02-27. Nuostabiausia jos istorijos žinia yra tai, kad medituojančiam žmogui ir baisiausias elgesys su juo, pažadai ir gundymai nelemia jo gyvenimo. Neringa Mockurė pati lėmė savo gyvenimą teisingu ir pažangiu pasirinkimu ir elgesiu. Dabar ji džiaugiasi sveikata, gerove ir laisve.

Pranešimas apie EŽTT sprendimą spaudai [2] (anglų k.) ir visas sprendimas [1] (anglų k.). Apie juos jau rašo Ukrainos, JK, Italijos portalai bei Lietuvos Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas [11]. Kita Lietuvos žiniasklaida, tarp jų Lietuvos valstybinė televizija 2018-02-27 d. su Panoramos laidoje [12] minimais antraeiliais teisiniais nusižengimais, EŽTT sprendimą apie inkvizicinius pažeidimus Lietuvoje pagerbė tylos dienomis.

Lietuvos valdžios ir psichiatrų inkviziciškumas ir šioje istorijoje laiminga pabaiga pasireiškė tuo, kad Neringai Mockutei joks psichiatrinis gydymas nebuvo reikalingas. Visi jų ligų pavadinimai priskirti Neringai yra jų inkvizicinių įsivaizdavimų rezultatas. Tai įrodo Neringos supratimas, kad jai reikalinga tinkama meditacija ir teisingas tinkamos dinaminės meditacijos meditavimas, ką ji rado Meditacijos centre Ojas ir jai niekada neprireikė jokios psichiatrų siūlomos ir primetamos pagalbos. Tokia galimybė yra nuostabi žinia Lietuvai, pasauliui ir žmonėms. Tereikia šiek tiek inteligentiškumo tuo pasinaudoti. Todėl Lietuvai ir pasauliui ir linkime inteligentiškumo ir mokėjimo juo pasinaudoti.

Plačiau apie Lietuvos inkvizicinius veiksmus ir jų koordinatorius bei EŽTT sprendimą ir nuostabias žmogaus kūno, proto ir sielos evoliucines galimybes kitose publikacijose.

Ojas info, 2018-03-02

[1] EŽTT sprendimas byloje Mockutė v. Lithuania (Nr. 66490/09) (originalas, kopija)

[2] EŽTT pranešimas spaudai (originalas, kopija)

[3] Atviras laiškas 2003 m. birželio 17 d. LNK televizijos laidos "Srovės" kūrėjams

[4] Išprotėjantys katalikų vaikai nori medituoti

[5] Katalikų ultimatumas merginai: į bažnyčią arba į psichiatrinę?

[6] Katalikiškas ieškinys ir katalikiškas jo patenkinimas

[7] Katalikiškai Lietuvos ir EŽTT teisei trūksta humanizmo

[8] EŽTT sprendimas byloje Gineitienė v. Lithuania (originalas, kopija)

[9] Ojas filmas "Ašramui 21-eri" (N.Mockutės, I.Gineitienės ir jos dukros Aistės interviu)

[10] Laimė – meditacija – protui ir sielai

[11] Žmogaus Teisių Stebėjimo Instituto žinutė Facebook apie EŽTT sprendimą

[12] Panoramos laidos įrašas 2018-02-27

Atnaujinta 2018-03-11


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos