LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Bendruomenės prašymas kardinolui A. J. Bačkiui

Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Šventaragio g. 4

LT-01122 Vilnius

Faks. (5) 221 28 07

El. paštas: curia@vilnensis.lt

Kopija: Uždarosios akcinės bendrovės „TELE - 3" vadovui

Į/k 2139302,

Nemenčinės pl. 4, 10102 Vilnius

Faksu: (8~5) 2764253

el. paštu: biuras@tv3.lt

2006-04-11, Vilnius

PRAŠYMAS

Dėl 2006 m. vasario 26 d. televizijos kanalo TV 3 laidos „Savaitės komentarai“ metu paskleistų tikrovės neatitinkančių žinių paneigimo

2006 m. vasario 26 d. televizijos kanalo TV3 laidos „Savaitės komentarai“ (toliau tekste – Laida) metu buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija apie religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą „Ojas“ (toliau tekste – Bendruomenė), žeminami Bendruomenės nariai bei Bendruomenės kaip juridinio asmens reputacija.

Keletas laidoje sumontuotų Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio žodžių ypatingai skaudžiai nuteikia Bendruomenės narius:

    - „Ten tik pagauna į savo tinklą žmones, tai juos tiesiog prirakina ir išnaudoja, ir pavergia. Sakyčiau savotiškai, yra užguiti. “

    - „Tai yra pagal mane žalinga bendruomenė, tai yra, prisidengusi religiniu vardu. Bet yra toks spaudimas ant žmonių ir psichologinis.“

Būtina pažymėti, kad tokių veiksmų ar reiškinių, kaip mini Kardinolas, Bendruomenėje niekada nebuvo. Būtume dėkingi, jeigu paaiškintumėte savo žodžius, pateiktumėte faktus, patvirtinančius Jūsų išdėstytas aplinkybes, arba paneigtumėte jas kaip netiesą ar nesusipratimą. Tokie žodžiai, skambantys iš Kardinolo lūpų, kurio Bažnyčia ir tikintieji patyrė sovietinę priespaudą ir netoleranciją, ypatingai neigiamai nuteikia tikėjimo ir religijos laisvės ateities Lietuvoje kontekste.

Kad galėtumėte tiksliau įvertinti susidariusią situaciją, pateikiame trumpą faktinę informaciją apie Bendruomenę: Religinė bendruomenė Ošo meditacijos centras „Ojas“ pradėjo formuotis 1992 m. Bendruomenė nuo 1997 metų keletą kartų kreipėsi į LR Teisingumo ministeriją įregistruoti ją religine bendruomene ir galiausiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 metų vasario 4 d. sprendimu Bendruomenė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nuostatomis, 2005 m. balandžio 12 d. buvo įregistruota juridinių asmenų registre. Teisinis statusas: religinė bendruomenė. Bendruomenės lyderis yra Mečislovas Vrubliauskas.

Mes pabrėžiame, kad Bendruomenė ir jos nariai turi teisę praktikuoti meditacinę religiją lygiai taip pat, kaip ir kitų tikėjimų tikintieji, t. y. be užgauliojimų, apribojimų ar net persekiojimo. Manome, kad Lietuvoje ilgus šimtmečius kartu gyvavusios įvairios religijos suras kelius tolerantiškai gerbti naujas religijas ir netrukdys joms skleisti laisvę ir tiesą.

Esant papildomos informacijos ar dokumentų poreikiui, prašome susisiekti su mumis Jums patogiu būdu. Tikimės šią situaciją išspręsti tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais.

Priedai:
            1. Religinės bendruomenės registravimo pažymėjimas;
            2. TV 3 Laidos stenograma.


Pagarbiai,

Ošo meditacijos centras “Ojas”

Lyderis Prem Buda /Mečislovas Vrubliauskas/

____________________________

                          (parašas)

P.S. Į Ošo "Ojas" meditacijos centro raštą dėl šmeižimo kardinolas A.J.Bačkis iki šiol neatsakė ir nepranešė, kokiais faktais buvo remiamasi šitaip teigiant. Mes žinome, kad jokių faktų ar liudijimų, patvirtinančių kardinolo Audrio Juozo Bačkio melą apie Bendruomenę nėra. Tai tik pasenusio ir seniai nuo gyvenimo atsilikusio tikėjimo vadovų svajonės.

Praėjus metams naujo dvasingumo pradininkams meditacijos centrui "Ojas" aišku, kad šis Lietuvos Vyskupų konferencijos vicepirmininkas, Vilniaus arkivyskupas, kardinolas A.J.Bačkis apsimelavo ir veidmainiauja. Iš to išaiškėjo ir tai, kad jis yra ir šiuolaikinės lietuviškos inkvizicijos vadas.

Krikščionims – kryžiaus karų, inkvizicijos ir indulgencijų - praeities ir dabarties - vadams šiandien neužtenka atsiprašyti Lietuvos ir pasaulio žmonių. Tuomet ir Rusijai užtektų tik atsiprašyti. Katalikams reikia bent jau pagal jų tikėjimą, o komunistams pagal katalikų pavyzdį atlyginti kaltes.

O normaliems ir natūraliems žmonėms bereikia priminti, kad mumyse jau yra protas, širdis ir siela ir užtenka juos lavinti, juos budinti, o ne ieškoti svetimų ganytojų ir dirbtinių dievų. Meditatoriai tai patiria, tai žino, tuo džiaugiasi ir dalijasi.

Prem

www.dhyan.lt, 2006-05-13
Papildyta 2007-04-08


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2020. All rights reserved. Copyright informationNaujienos