LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


Praktikumo „Kūno, proto ir dvasios darna“ aidai

Rezidentinis (gyvenama praktikumo vietoje) meditacinis praktikumas "Kūno, proto ir dvasios darna" vyko 2007 m. birželio 30 d. – liepos 7 d. gamtoje, Ojas Resorto sode – Miškinėlių gyvenvietėje apie 30 kilometrų į šiaurę nuo Vilniaus. Praktikumą vedė meditacijos meistras Prem Buda.

Kas rytą jau 5:30 dalyviai meditavo Ošo dinaminę, vėliau prausėsi, klausėsi Ošo diskursų, pusryčiavo, po to atlikinėjo įvairias meditacines praktikas, dalijosi. Ši teisingai medituojama meditacija taip įkvėpė dalyvius, kad net neraginant nė vienas nė karto dinaminės nepraleido.

Praktikumas buvo orientuotas į dvasios ir kūno susitikimą, darną, vitalinės ir dvasinės energijos jutimą ir atpažinimą, nes didžioji dauguma žmonių vis dar klaidingai mano, kad dvasia reikia tikėti, o ne patirti ir dėl to bereikalingai beveik nieko nedaro ir kenčia. Ne vienas praktikumo dalyvis aptiko savo tikėjimą, kad viskas bus gerai tik tuo tikint.

“Aš pamačiau, kad turiu nuostatą “jeigu daug kentėsiu, tai kiti už mane išspręs problemas”. Per praktikumą pamačiau, kad jeigu pati sprendžiu, tai ir pamatau, kokie sprendimai gali būti ir kad aš pati turiu spręsti, o ne trauktis, kentėti ir manyti, kad per tą kančią kiti išspręs. Aš galvojau, kad nesu paliesta krikščionybės. Pamačiau, kad geriau jaučiuosi, kai darau kažką, kad nekentėčiau, sprendžiu.” Kanta

Bet pagaminti gerą ir tikslią detalę, skanų ir higienišką maistą ar įkūnyti meilę gali tik jūsų rankos ar lūpos. Nei dievai, nei mesijai čia nereikalingi. Jie gal ir netrukdo, bet ir pakeisti mažai tegali. Jūs galite įkūnyti jų žodžius ar įsakymus, bet jie neateis iš jūsų širdies, jie jūsų negaivins, neaugins. Įsakymai tinka tik neatsakingiems žmonėms ir juose nėra tiesos, nei širdies. Daug arčiau jūsų rankų ir lūpų yra jūsų širdis, jūsų siela. Jos pereina per mirtį, iš jų ateinantis impulsas atitiks jūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Arčiausiai jūsų rankų yra jūsų širdis ir siela. Jos traukia viena kitą.

„Supratau, kad kai nematau atsakymo viduje, reikia išorėj gerai daryti. Tada ir viduj susiveda. Gimė noras eiti į išorę ir veikti nepametant vidaus ir labiau suderinant.“ Įmonės savininkas Kundan

Atsakomybė yra laisvės šaknys. Tik prisiėmęs atsakomybę už savo veiksmus žmogus pradeda dvasiškai augti, atsipalaiduoti, gyventi turtingai ir laimingai. Atsakingas žmogus prisiima atsakomybę ir už savo mirtį bei atgimimą. Bent jau tiek, kiek tai įmanoma prie jo sąmoningumo. Darant atsakingą judesį, veiksmą, žmogus tai patiria. Jis junta dvasios tekėjimą, atsipalaidavimą, atgaivą, džiaugsmą, meilę, bemintę tylą. Daug yra požymių ir juos reikia išmokti atpažinti ir teisingai taikyti. Tam absoliučiai reikalinga praktika, teisingos treniruotės ir meditacija.

„Mano rankos takios pasidarė. Pamačiau, kad gal man gyvenime patiktų lipdyti. Po praktikumo eisiu pasimokyti keramikos ar kur ant stiklo piešia.“ Onutė

„Kai katalikybę praktikavau, manyje visada buvo problema - nerimas. Nueinu, pasimeldžiu, palinkim vienas kitam ramybės, tačiau išeinu, o su manimi - ir nerimas. Dabar supratau, kad tai susiję su tikėjimu. Viduj yra nerimas, graužia, neramu, kai nieko nedarau ir uždengiu problemas tikėjimu.“Teisininkė Neringa

Meditacijos, ypač dinaminės meditacijos, nuostabiausiai sujungia kūną, protą ir sielą. Judant - teka vitalinė energija ir dėl to yra lengviau ją justi, jos nepamesti bei centruotis viduje. Tai paruošiamosios fazės. Meditacijos pakopoje paprastai nejudama - ištirpsta įtampos, nurimsta emocijos ir protas, atsiveria aiški bemintė vizija, tyla, lyg ant užšąlančio lango stiklo išsikristalizuoja gražiausi ir geriausi atsakymai. Meditacijų ir specialių meditacinių praktikų metu dalyviai mokėsi pereiti nuo galvojimo prie žiūrėjimo ir matymo, prie tiesioginio tiesos patyrimo. Taip gimsta įžvalgos – kūno, proto ir dvasios darnos sukūrimo ir įkūnijimo keliai.

„Man iškilo, kad nuo vaikystės nieko gerai nedariau. Daug kas pradėta ir nepabaigta. Ir kad jeigu taip toliau – tai bankrotas.“ Individualios įmonės savininkė Asta

„Pasidarė gerokai aiškiau, kaip spręsti problemas. Pasirodo, nuo tikėjimo „kad viskas bus gerai“ yra sunku ir jis nepadeda. Dabar atsirado didesnis ūpas gyventi, spręsti, kurti. Pamačiau, kad patinka kažką daryti rankomis, kad reikia gyvenime paieškoti, ką galėčiau veikti.“ Vadybininkė Joana

“Viduj jaučiuosi geriau negu prieš praktikumą. Prieš praktikumą buvo visai blogai. Prote, viduj dabar apsitvarkė. Ne tik atsitraukiau, bet ir pamačiau, kur aš susukčiavau. Dabar galima patiesinti. Vien žiūrint, kad eisiu, darysiu - atsipalaiduoja. Supratau, kad reikia ne tik pamatyti, bet ir daryti žingsnius.” Vadybininkas Gatyo

„Pradžioj praktikumo pamačiau, kad nebūnu savim gyvenime, pataikauju, darau dalykus, kad įtikčiau kitiems. Pamačiau sau, kad reikia daryti iki galo, neskubėti, neiti parūkyti, o kai yra energijos kažką veikti, kurti. Kitaip energija pradingsta.“ Vadybininkė Jivan

„Labai pailsėjau. Problemos kažkur toli atrodo.“ Individualios įmonės savininkė, gydytoja Ingrida

Žmogus kurdamas pasaulį, kuria ir save, kurdamas save, kuria ir pasaulį. Energija ir dvasia, meilė ir sąmonė lengviau ir takiau teka takesniais keliais, geresniais ir gražesniais keliais. Tuomet nereikia spausti, nereikia pykti, o tik atsipalaiduoti ir padėti atrasti bei įkūnyti tuos kelius. Tai neįtikėtina, tai daug daugiau nei gali sugalvoti, tikėti ar įsivaizduoti. Bet taip yra. Taip gimsta ir naujas dvasingumas, nauja religija, kurie skiriasi nuo senųjų, kaip kūdikis, vaikas nuo seno žmogaus, kaip naujas mokslas nuo senojo. Taip vyksta ne tik kūno, bet ir sąmonės evoliucija. Tiesinimasis, laisvinimasis ir laimingėjimas.

Ojas informacija
2007-07-10Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2020. All rights reserved. Copyright informationNaujienos