LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo Transformacijos TARO – gyvenimo ir likimo keitimui

Tai – 60 nuostabių kortų, iliustruojančių didingų pasaulio išminties tradicijų pamokančias istorijas ir alegorijas, – tarp jų iš zen, budizmo, sufizmo, tantros, tao, krikščionių ir žydų misticizmo.

Knygoje pateikiamos alegorijos, kiekvienos kortos prasmių reziumė ir įvairių kortų derinių aiškinimo instrukcijos kasdienio gyvenimo galimybių ir iššūkių įžvalgoms.

Ošo Transformacijos Taro kortos yra savirados įrankis. Kiekviena korta rodo kelią link mūsų atsivėrimo atsinaujinimui ir pokyčiams, kurie įmanomi kiekvienam iš mūsų, jei išmoksime vis labiau įsisąmoninti neatskleistą savo potencialą. Kiekviena alegorija turi neįkainojamą įžvalgą, kuri žadina mus ieškoti tiesos savo viduje ir maitinti ją savo pačių sąmoningumo dovana.

Kortų dėlionė ir paaiškinimas
Video
Įsigyti

 

Ošo
TRANSFORMACIJOS TARO

Kortų dėlionė ir paaiškinimas

Ošo Transformacijos Taro kortos gali būti naudojamos keliais būdais. Jūs galite dienos kontempliacijai išsirinkti kortą ir perskaityti ją lydinčią istoriją. Arba išsidėstyti keletą kortų pagal bet kurią šioje knygoje pasiūlytą schemą ir pamatyti jums tiesiog dabar rūpimo specifinio klausimo įžvalgą.

Permaina turėtų ateiti iš paties jūsų centro; ji neturi ateiti iš periferijos. Visa maišatis yra periferijoje; giliai dugne nėra jokios maišaties. Jūs panašūs į jūrą: nueikite prie jos ir stebėkite – visi neramumai, visos bangų mūšos vyksta tik paviršiuje. Kuo giliau paneriate, tuo ramiau. Pačioje giliausioje jūros dalyje nėra jokios mūšos, nė mažiausio bangavimo.

„Pradžioje nerkite gilyn į savo vidinę jūrą, kad pasiektumėte tylią kristalizaciją, kurioje nėra jokių trukdžių. Likite ten. Iš ten gimsta visi pokyčiai, visos transformacijos. Kartą ten atsidūrę tampate paties savęs meistru.“ Ošo.

Ošo transformacijos kortos gali būti ir meditacijos forma. Nepriklausomai nuo to, ar jūs renkatės kortas sau, ar skaitote jas kitam asmeniui, – reikalingas trumpas pasiruošimas. Susiraskite ramią vietą, kurioje jūsų niekas netrukdytų. Prieš maišydami kortas atsipalaiduokite ir atsiverkite, paleiskite iš proto savo klausimo ar rūpesčio atsakymo visas išankstines idėjas. Atsipalaiduokite nuo visų kitų rūpesčių, kurie gali trukdyti skaityti. Kai pajaus­ite ramybę ir atsipalaidavimą, išskleiskite užverstas kor­tas vėduokle ir išsirinkite vieną ar kelias.

Kai žiūrite į išsirinktas kortas, atsiminkite, kad žodžiai nurodo tik didesnę žinią ar įžvalgą, kuri yra atitinkamoje istorijoje ar alegorijoje. Net ir tariamai „neigiami“ žodžiai nurodo nematomą transformacijos ir didesnio supratimo potenciją. Kai perskaitysite kortomis iliustruotas istorijas, jums bus aišku.

Galiausiai prisiminkite Ošo nuorodą išlikti žaismingiems ir linksmiems ieškant visų gyvenimo pusių – viduje ir išorėje. Jis sako: „Priimkite gyvenimą žaismingai, lengvai, relaksuotai, be reikalo nekurkite problemų. Devyniasdešimt devyni procentai jūsų problemų atsiranda dėl to, kad gyvenimą priimate rimtai. Rimtumas yra problemų šaknys. Būkite žaismingi, būkite gyvi, labai gyvi. Kiekvieną momentą gyvenkite, lyg jis būtų paskutinis. Gyvenkite intensyviai; tegul jūsų deglas tuo pat metu dega iš abiejų pusių. Net jeigu yra tik vienas momentas, to pakanka. Vieno intensyvaus totalumo momento pakanka, kad patirtumėte amžinybės skonį.“

 

Pateikiame keletą kortų išskleidimo variantų, kuriuos galime naudoti skaitant.

 

  I. Dienos meditacija

 Išsirinkite vieną kortą, neturėdami jokio specialaus klausimo prote. Perskaitykite istoriją ir įgerkite ją taip giliai, kiek tik galite, kad galėtumėte ją išlaikyti visą dieną. Galbūt norėsis nešiotis kortą visą dieną kaip priminimą. Atkreipkite dėmesį į dienos įvykius, kurie gali būti susiję su kortos žinia ar įžvalga.

 

 

  II. Santykiai

Šis kortų išskleidimas gali būti naudojamas santykių su kitu asmeniu – draugu, mylimuoju ar bendradarbiu – įžvalgai.

Sumaišę kortas ir išskleidę vėduokle pasirinkite iš viso keturias kortas.

1. Pirma korta reprezentuos jus ir tai, ką jūs įdedate į santykius arba kokią pamoką turite išmokti.

2. Antra korta reprezentuoja kitą asmenį ir tai, ką ji ar jis įdeda į santykius.

3. Trečia korta reprezentuoja pačių santykių dinamiką, sąveikos tarp jūsų kokybę ar nuotaiką.

4. Ketvirta, paskutinė, korta reprezentuoja santykių prašvitusią įžvalgą ir yra raktas į aukščiausią jų potencialą.

 

 

 

 

  III. Horizontalios ir vertikalios gyvenimo dimensijų suvokimas

Horizontali linija nurodo išorinio pasaulio laiką ir įvykius, o vertikali – augimą nuo nesąmoningų nuomonių ir įpročių iki sąmoningo budrumo. Šis išskleidimas išaiškina abi dimensijas šiam momentui ir padeda suprasti, kaip jos dabar veikia jūsų gyvenimą.

Išsirinkite penkias kortas.

1. Pirma korta padedama horizontalios linijos pradžioje ir reprezentuoja dabartinio jūsų gyvenimo įvykius ir aplinkybes. Ji taip pat gali reprezentuoti išorinių įvykių poveikį jums ar jūsų klausimui, ko galbūt jūs neįsisąmoninate.

2. Antra korta padedama hori­zontalios linijos gale ir reprezen­tuoja arba išorinių įvykių linkmę, arba išorinių poveikių kryptį, kurią jūs įsisąmoninate.

3. Trečia korta padedama kryžiaus apačioje ir reprezentuoja vidines paskatas ar savybes, kurių jūs galbūt neįsisąmoninate; kitais žodžiais tariant, tai transformaci­jos sėkla, kuri pradeda dygti jūsų viduje.

4. Ketvirta korta padedama viršuje ir nurodo jūsų vidinio budrumo arba naujų supratingumo lygmenų, kurie dabar jums tampa pasiekiami, augimo kryptį.

5. Paskutinė korta padedama centre ir reprezen­tuoja raktą jūsų horizontalios ir vertikalios gyvenimo dimensijoms integruoti. Ji taip pat gali simbolizuoti vidinį suvokimą, kurį jums svarbiausia lavinti šiuo metu.

 

 

  IV. Nesirenkantis sąmoningumas

Šis išskleidimas yra naudingas tyrinėjant dviejų pasirinkimo alternatyvų visus elementus ir kiekvieno iš jų nematomą potencialą.

Pastaba: Pirma korta turi likti neatversta iki tol, kol nebus išsirinktos ir pamatytos visos kitos kortos.

1. Išsirinkite ir kairėje padėkite užverstą pirmą kortą.

2. Išsirinkite tris kortas alternatyvai A ir atverskite jas taip, kaip parodyta dia­gramoje.

3. Dabar išsirinkite tris kortas alternatyvai B ir jas atverskite.

Pirma korta kiekvienoje linijoje reprezentuoja jūsų protui įmanomus iššūkius ir galimybes, jeigu jūs tai pasirinktumėte. Ji atsako į klausimą: „Kokie nauji intelek­tualiniai suvokimai ir kūrybiniai gebėjimai atsivers, jei aš tai pasirinksiu?“

Antra korta reprezentuoja kiekvieno pasirinkimo emocinę įtaką – tai, kas vyks jausmų pasaulyje; ir trečia „apraiškos“ korta parodo, kokie platesni gyvenimo arba suvokimo pokyčiai tikriausiai įvyks kiekvieno iš jūsų pasirinkimo atveju.

4. Peržvelgę visas abiejų alternatyvų išvadas, atverskite pirmą kortą ir pažiūrėkite, kokia būtų jūsų „nesirenkančio pasirinkimo“ įžvalga.

 

 

 

  V. Klausimų atsakymas

Sumaišius ir išdėliojus kortas vėduokle, išrenkama viena korta, kuri nurodo atsakymo kryptį.

 


Meditacijos centro "Ojas" išleistos knygos


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2020. All rights reserved. Copyright informationNaujienos