LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo "Ojas" meditacijos centro išleistos nemirtingos knygos

Ošo

„STEBUKLO BEIEŠKANT“

II tomas


Vakar pokalbyje jūs sakėte, kad gali būti projektuojami netikri kundalini patyrimai, kuriuos laikote ne dvasiniais, bet psichiniais. Kaip ten bebūtų, bet pradiniame pokalbyje sakėte, kad kundalini yra tiktai psichinė. Todėl pagal jus yra dvi kundalini būsenos - psichinė ir dvasinė. Malonėkite tai paaiškinti.

     Tam, kad jūs tinkamai suprastumėte šitai, turi būti aiškiai detalizuota įvairių subtilių kūnų struktūra. Individas gali būti suskirstytas į septynis kūnus. Pirmasis kūnas yra fizinis, kurį mes visi pažįstame. Antrasis kūnas yra eterinis, o trečiasis, esantis už antrojo, yra astralinis kūnas. Ketvirtasis, kuris yra anapus trečiojo, yra mentalinis arba psichinis kūnas, o penktasis kūnas, esantis už ketvirtojo, yra dvasinis kūnas. Šeštasis kūnas yra anapus penktojo ir vadinamas kosminiu kūnu. Po to septintasis ir paskutinysis kūnas yra nirvana šarir (nirvana sharir) arba nirvaninis kūnas, bekūnis kūnas. Dar truputis informacijos apie šiuos kūnus padės jums visiškai suprasti kundalini.

     Pirmaisiais septyneriais gyvenimo metais formuojasi tik fizinis - sthul šarir (sthul sharir) - kūnas. Kiti kūnai yra sėklos būsenos. Juose yra potencija augti, bet gyvenimo pradžioje jie lieka nepabudę. Taigi pirmi septyneri metai yra riboti metai. Per šiuos metus nesivysto intelektas, emocijos ar troškimai. Šiame periode auga tik fizinis kūnas. Kai kurie žmonės niekada neišauga už šių septynerių metų potencijos, jie sustoja šiame periode ir lieka ne daugiau kaip gyvuliai. Gyvulių vystosi tik fizinis kūnas, kiti kūnai jų viduje lieka nepasiekiami. Kitus septynerius metus - tai yra nuo septynerių iki keturiolikos metų - vystosi eterinis, bhava šarir (bhawa sharir) kūnas. Šie septyneri metai yra individo emocinio augimo metai. Štai kodėl lytinis subrendimas kaip intensyviausia emocijų forma pasiekiamas sulaukus keturiolikos metų. Kai kurie žmonės sustoja šioje pakopoje. Jų fiziniai kūnai auga, bet jie įstringa pirmuose dviejuose kūnuose.

     Trečiajame septynerių metų periode tarp keturiolikos ir dvidešimt vienerių metų vystosi - sukšma šarir (sukshma sharir) - astralinis kūnas. Antrajame kūne išauga emocijos; trečiajame kūne išsivysto protavimas, galvojimas ir intelektas. Štai kodėl įstatyminis teismas nelaiko vaiko atsakingu už savo veiksmus iki septynerių metų, nes vaikas junta tik fizinį kūną. Mes laikome vaiką tokiu, kokiu laikome ir gyvulį, mes negalime jo laikyti atsakingu. Net jeigu vaikas padaro nusikaltimą, priimama, kad jis tai padarė kam nors vadovaujant - tikrasis nusikaltėlis yra kas nors kitas.

     Žmogus subręsta išsivysčius antrajam kūnui. Bet tai yra lytinis subrendimas. Gamtos darbas išsivysčius šiam kūnui užsibaigia, todėl gamtos kooperacija šioje pakopoje užsibaigia. Bet žmogus šioje pakopoje pilnąja to žodžio prasme dar ne žmogus. Trečiasis kūnas, kuriame auga protavimo, intelekto ir mąstymo sugebėjimas, yra švietimo, civilizacijos ir kultūros pasekmė. Štai kodėl balsavimo teisė suteikiama dvidešimt vienerių metų asmeniui. Nepaisant to, kad visame pasaulyje tai vyrauja, bet kai kuriose šalyse svarstoma, ar patvirtinti balsavimo teisę nuo aštuoniolikos metų. Tai natūralu, kadangi žmogui vis labiau ir labiau tobulėjant, kiekvienam kūnui augti septynerių metų tarpsnis yra vis mažesnis ir mažesnis.

     Visame pasaulyje mergaitės lytiškai subręsta trylikos - keturiolikos metų. Per pastaruosius trisdešimt metų šis amžius vis mažėja ir mažėja. Net vienuolikos metų mergaitė gali pasiekti lytinį subrendimą. Aštuoniolikos metų amžiaus balsavimo įstatymiškumas yra ženklas, kad dabar žmogaus dvidešimt vienerių metų darbas užbaigiamas iki aštuoniolikos metų. Tačiau paprastai dvidešimt vienerių metų laikotarpio reikia trečiajam kūnui užaugti. Dauguma žmonių toliau nesivysto. Jų augimas trečiajam kūnui išsivysčius sustoja, ir likusią gyvenimo dalį jie neauga.

     Tai, ką aš vadinu psichika, yra ketvirtasis - manas šarir (manas sharir) - kūnas. Šis kūnas turi savo paties nuostabius potyrius. Pavyzdžiui, asmuo, kurio intelektas nėra išugdytas, negali domėtis ar gėrėtis matematika. Matematika turi savo pačios žavesį, tik Einšteinas ištirpo jame, taip kaip muzikas muzikoje ar tapytojas spalvose. Einšteinui matematika buvo ne darbas, o žaidimas, bet tam, kad matematika taptų žaismu, intelektas turi pasiekti savo viršūnę.

     Su kiekvieno kūno išsivystymu prieš mus atsiveria begalinės galimybės. Žmogus, kurio eterinis kūnas neužaugo, kuris sustojo po pirmų septynerių metų, niekuo gyvenime nebesidomi, tik valgymu ir gėrimu. Taigi tokių civilizacijų kultūra, kurių daugumos žmonių išsivystė tik pirmasis kūnas, viskas sukasi tik apie skonio dalykus. Civilizacija, kurioje dauguma žmonių įstrigę antrajame kūne, bus centruota apie seksą. Jų įžymios asmenybės, jų literatūra, muzika, jų filmai ir knygos, jų poezija ir paveikslai, netgi jų namai ir transporto priemonės, viskas bus centruota apie seksą: visi šie dalykai bus prisotinti sekso, seksualumo.

     Civilizacijoje, kurioje visiškai išugdytas trečiasis kūnas, žmonės bus intelektualūs ir kontempliatyvūs. Toje visuomenėje ar nacijoje, kurioje trečiojo kūno išsivystymas tampa labai svarbiu, įvyksta daug intelektualinių revoliucijų. Budos ir Mahaviros laikais Bihare (Bihar) didžioji žmonių dauguma buvo tokio masto. Štai kodėl aštuoni Budos ir Mahaviro masto asmenys gimė mažoje Biharo provincijoje. Greta jų buvo tūkstančiai kitų, kurie nuolat rėmė genijus. Tokios pat sąlygos buvo Graikijoje Sokrato ir Platono (Plato) laikais, tokios pat sąlygos buvo Kinijoje Lao Dzė (Lao Tzu) ir Konfucijaus (Confucius) laikais. Dar nuostabiau yra pažymėti tai, kad visos šios šviesios būtybės gyveno penkių šimtų metų laikotarpyje. Šiame penkių šimtų metų laikotarpyje trečiojo kūno išsivystymas žmoguje pasiekė viršūnę. Paprastai žmogus sustoja trečiajame kūne. Dauguma žmonių po dvidešimt vienerių metų nebesikeičia.

     Nepaprasti yra ketvirtojo kūno potyriai. Hipnozė, telepatija, aiškiaregystė - visa tai yra ketvirtojo kūno potencija. Asmenys gali bendrauti su kitais be laiko ir vietos kliūčių; jie gali neklausdami skaityti kito mintis arba projektuoti mintis į kitą. Be jokios išorinės pagalbos žmogus gali įdiegti minties sėklą kitame. Žmogus gali keliauti už savo kūno ribų, jis gali kurti astralines projekcijas ir pažinti save atskirai nuo fizinio kūno.

     Ketvirtajame kūne yra didelės galimybės, bet mes paprastai nieko nedarome, kad būtų išugdytas šis kūnas, nes jame yra daug pavojų, kaip ir apgaulės. Kai dalykai tampa vis subtilesniais ir subtilesniais, apgaulės galimybė išauga. Tuomet sunku pasakyti, ar žmogus tikrai išėjo iš kūno, ar ne. Jis gali įsivaizduoti, kad išėjo iš kūno ir iš tikrųjų tai gali padaryti. Abiem atvejais nėra kito liudytojo kaip jis pats. Taigi yra didelė klaidos galimybė.

     Pasaulis, kuris prasideda nuo ketvirtojo kūno, yra subjektyvus, o pasaulis iki jo yra objektyvus. Jei savo rankoje turiu rupiją, aš galiu ją matyti, jūs galite ją matyti, penkiasdešimt kitų žmonių taip pat gali matyti. Tai bendra realybė, kurioje visi mes galime dalyvauti ir galime ištirti, ar rupija yra, ar ne. Bet mano minčių karalystėje nei jūs galite būti mano partneris, nei aš galiu būti partneris jūsų minčių karalystėje. Nuo čia prasideda asmeninis pasaulis su visais jo pavojais, jokios išorinės taisyklės čia negalės būti pritaikytos. Taigi realus apgaulės pasaulis prasideda nuo ketvirtojo kūno. Visos ankstesnės trijų kūnų apgaulės gali būti kiaurai matomos.

     Didžiausias pavojus yra tas: tai nebūtinai tas atvejas, kai apgavikas iš tikrųjų žino, kad jis apgaudinėja. Jis gali ir save, ir kitus apgaudinėti nesąmoningai. Dalykai šiame plane yra tokie subtilūs, tokie ypatingi ir asmeniški, kad žmogus neturi būdų patikrinti potyrių tikrumą. Taigi jis negali pasakyti, ar dalykus įsivaizduoja, ar jie iš tikrųjų jam atsitinka.

     Mes visuomet bandėme atitraukti žmoniją nuo ketvirtojo kūno, o tie, kurie naudodavo šį kūną, visada buvo smerkiami ir šmeižiami. Šimtai moterų buvo apkaltintos raganavimu ir sudegintos Europoje, nes jos naudojosi ketvirtojo kūno sugebėjimais. Indijoje šimtai tų, kurie naudodamiesi šiuo kūnu praktikavo tantrą, buvo nužudyti. Jie žinojo kai kurias paslaptis, kurios žmonėms atrodė pavojingos. Jie žinojo tai, kas yra jūsų galvose; jie žinojo, kur sudėti daiktai jūsų namuose, net neįžengę į juos. Todėl visame pasaulyje ketvirtojo kūno sritis buvo laikoma „juodu“ menu, nes niekas nežinojo, kas gali atsitikti. Mes visuomet darėme viską, kas įmanoma, kad sustabdytume pažangą, judant anapus trečiojo kūno, nes ketvirtasis visada atrodė labai pavojingas.

     Pavojai yra, bet kartu su jais yra ir nuostabi nauda. Todėl užuot stovėjus, buvo reikalingi tyrinėjimai. Tuomet mes būtume galėję rasti būdus mūsų potyrių tikrumui patikrinti. Dabar yra moksliniai instrumentai, o taip pat išaugo žmogaus supratimo geba. Tokie keliai gali būti atrasti panašiai kaip ir daug kitų naujų atradimų, kurie buvo padaryti moksle.

     Nežinoma, ar gyvuliai sapnuoja, ar ne. Kaip gali būti tai išsiaiškinta, jei ne gyvulių kalba? Mes žinome, ką sapnuojame, kadangi atsikėlę ryte pasakojame tai, ką sapnavome. Didelės ištvermės ir pastangų dėka dabar būdas atrastas. Vienas žmogus metų metus dirbo su beždžionėmis tam, kad išsiaiškintų tai, ir priemonės, kurias jis panaudojo šiam eksperimentui, vertos suprasti. Jis beždžionėms rodė filmą. Tuoj pat, kai filmas prasidėdavo, beždžionei, kurią tirdavo, buvo sukeliamas elektros šokas. Mygtukas buvo įtaisytas ant beždžionės kėdės ir ji buvo išmokyta nuspausti šį mygtuką, kai tik pajusdavo šoką. Taigi kiekvieną dieną ji sėdėdavo kėdėje ir kai filmas prasidėdavo, pajusdavo šoką. Tuomet ji nuspausdavo mygtuką, išjungiantį filmą.

     Tai tęsdavosi keletą dienų; po to ją užmigdydavo šioje kėdėje. Tuo metu, kai ji pradėdavo sapnuoti, ji pasijusdavo nepatogiai, nes jai filmas ekrane ir filmas sapne buvo vienas ir tas pats. Ji tuoj pat nuspausdavo mygtuką. Vėl ir vėl ji spausdavo mygtuką. Tai rodė, kad ji sapnuoja. Tokiu būdu dabar žmogus gali įsiskverbti į vidinį nebylių gyvulių sapnų pasaulį. Meditatoriai taip pat yra radę ketvirtojo kūno potyrių testavimo būdus iš išorės ir dabar galima patikrinti, ar tai, kas atsitinka, yra tikra, ar ne. Ketvirtojo kūno kundalini potyriai gali būti psichiniai, bet dėl to jie nėra netikri. Žinomos autentiškos ir netikros psichinės būsenos. Kai aš sakau, kad kundalini gali būti tiktai kaip mentalinis potyris, tai nebūtinai reiškia, kad jis yra netikras. Mentalinis potyris gali būti tiek pat netikras, kiek ir autentiškas.

     Jūs naktį sapnuojate. Tuomet sapnas yra faktas, nes jis vyksta. Bet ryte prabudę jūs galite prisiminti sapną, kurio iš tikrųjų nesapnavote, bet galite primygtinai tvirtinti, kad tai jūsų sapnas. Tuomet tai netikra. Žmogus gali atsikelti rytą ir sakyti, kad jis niekada nesapnuoja. Daugelis žmonių tiki, kad jie nesapnuoja. Jie sapnuoja: jie visą naktį sapnuoja, ir tai įrodyta moksliškai. Bet rytą jie tvirtina, kad niekada nesapnuoja. Tuomet tai, ką jie sako, yra absoliučiai klaidinga, nors jie to nežino. Iš tikrųjų jie sapnų neprisimena. Priešingi dalykai taip pat atsitinka: jūs atsimenate sapnus, kurių niekada nesapnavote. Tuomet tai bus taip pat netikra.

     Sapnai yra tikri, juose yra sava realybė. Bet sapnai gali būti ir realūs, ir nerealūs. Realūs sapnai yra tie, kurie iš tikrųjų buvo sapnuoti. Problema ta, kad pabudę negalite tiksliai sapno papasakoti. Dėl šios priežasties senovėje žmogus, kuris galėjo aiškiai ir tiksliai papasakoti savo sapną, buvo labai gerbiamas. Labai sunku papasakoti sapną teisingai. Viena sapno seka yra, kai jį sapnuojate ir visiškai priešinga, kai jį prisimenate. Tai panašu į filmą. Kai žiūrime filmą, istorija vyksta nuo filmo pradžios. Panašiai ir sapne dramos ritė sukasi viena kryptimi miegant ir pradeda išsisukti priešinga kryptimi pabudus, nes mes prisimename paskutinę sapno dalį pirmiausia ir toliau judame atmintyje atvirkščia kryptimi. Tai, ką susapnavome pradžioje, atsiminime tampa paskutiniuoju. Tai panašu į mėginimą skaityti knygą nuo galo; atbulai skaitomi žodžiai tiesiog sukelia chaosą. Todėl atsiminti sapną ir teisingai jį interpretuoti yra didelis menas. Paprastai, kai mes prisimename sapną, projektuojame įvykius, kurių niekuomet nesapnavome. Mes atmetame nemažą sapno dalį, o vėliau ir didžiąją likusio sapno dalį.

     Sapnai yra ketvirtojo kūno funkcija, o ketvirtasis kūnas turi didelę potenciją. Tai, ką joga vadina sidhi, pasiekiama šiame kūne. Joga meditatorių nepaliaujamai įspėja nesiekti jų. Didžiausias pavojus yra nueiti klaidingu keliu. Net jeigu patenkate į ypatingą psichinę būseną, tai neturi jokios dvasinės vertės.

     Todėl kai aš sakau, kad kundalini yra psichinis procesas, aš turiu omeny, kad tai iš tiesų yra ketvirtojo kūno hepeningas. Dėl to fiziologai negali atrasti kundalini žmogaus kūne. Todėl natūralu, kad jie neigia kundalini ir čakrų egzistavimą ir laiko juos įsivaizduojamais. Tai ketvirtojo kūno hepeningai. Ketvirtasis kūnas egzistuoja, bet jis labai subtilus; jis nesuvokiamas mūsų pojūčiais. Jais gali būti pajustas tik fizinis kūnas. Tačiau tarp pirmojo ir ketvirtojo kūnų yra atitinkami taškai.

     Jei mes sudėsime septynis popieriaus lapus vieną ant kito, segtuku pradursime skylę per juos taip, jog visi lapai būtų perdurti, tada net jei skylė dings pirmame lape, jame bus žymės pėdsakas, kurį atitiks skylės likusiuose lapuose. Tuomet net jeigu pirmame lape neliks skylės, jame bus taškas, kurį atitiks segtuko skylutės kituose lapuose, kai jis bus padėtas ant jų. Taigi čakros, kundalini, ir visa kita nepriklauso pirmajam kūnui, bet pirmajame kūne yra juos atitinkantys taškai. Todėl fiziologas neklysta, kai jis juos neigia. Čakros ir kundalini yra kituose kūnuose, bet taškai, atitinkantys juos, gali būti surasti ir fiziniame kūne.

     Taigi kundalini yra ketvirtojo kūno hepeningas ir ji yra psichinio pobūdžio. Kai aš sakau, kad šis psichinis procesas yra dviejų rūšių - vienas tikras, o kitas netikras - tuomet jūs galite suprasti tai, ką turiu omenyje. Jis yra netikras, kai yra jūsų vaizduotėje, kadangi vaizduotė yra taip pat ketvirtojo kūno savybė. Gyvuliai neturi vaizduotės galios, todėl jie turi labai silpną praeities atmintį ir jokio supratimo apie ateitį. Gyvuliai nepažįsta nerimo, nes nerimas visuomet iškyla dėl ateities. Gyvuliai mato daug mirštančių, bet neįsivaizduoja, kad jų gyvybingumas taip pat pasibaigs; dėl to jie nebijo savo galo. Tarp žmonių taip pat yra daug tokių, kurie nepatiria mirties baimės. Toks žmogus visada sieja mirtį su kitais, bet ne su savimi. Tai dėl to, kad jų ketvirtojo kūno vaizduotės geba dar nėra pakankama, kad pamatytų ateitį.

     Tai reiškia, kad vaizduotė gali būti ir tikra, ir klaidinga. Tikra vaizduotė reiškia, kad mes galime pamatyti ateitį, kad mes galime vizualizuoti tai, kas dar neįvyko. Bet įsivaizdavimas, kad kažkas atsitiks, ko negali būti, ko nėra, yra netikra vaizduotė. Kai ji naudojama teisingoje perspektyvoje, ji tampa mokslu; mokslas pradžioje yra vaizduotė.

     Jau prieš tūkstančius metų žmogus svajojo skraidyti. Žmonės, kurie apie tai svajojo, turėjo būti labai lakios vaizduotės. Jei žmogus nė karto nebūtų svajojęs apie skridimą, broliams Raitams (Wright) nebūtų buvę įmanoma sukurti pirmąjį lėktuvą. Jie konkrečia forma įkūnijo žmogaus troškimą skristi. Šiam troškimui įforminti reikėjo šiek tiek laiko; po to buvo atlikti eksperimentai ir pagaliau žmogui pasisekė paskristi.

     Taip pat tūkstančius metų žmogus norėjo pasiekti mėnulį. Pradžioje tai buvo tik jo vaizduotėje; lėtai lėtai buvo kuriamas pamatas, o dabar tai jau įvykdyta. Šie įsivaizdavimai buvo autentiški: kelias nebuvo klaidingas. Šie vaizdiniai buvo realybės kelyje, kuris galėjo būti atrastas vėliau. Todėl mokslininkas įsivaizduoja, įsivaizduoja ir pamišęs žmogus.

     Jeigu aš sakau, kad mokslas yra vaizduotė ir beprotybė yra vaizduotė, nepamanykit, kad tai yra vienas ir tas pats dalykas. Pamišėlis įsivaizduoja dalykus, kurių nėra ir kurie neišplaukia iš fizinio pasaulio. Mokslininkas taip pat įsivaizduoja: jis įsivaizduoja dalykus, kurie tiesiogiai siejasi su fiziniu pasauliu. Ir nors pradžioje taip neatrodo, tačiau yra reali galimybė jiems ateityje atsirasti.

     Tarp ketvirtojo kūno galimybių visuomet yra ir klaidos galimybė. Tuomet prasideda apgaulės pasaulis. Štai kodėl bus geriausia, jei mes prieš įeidami į šį kūną neturėsime jokių lūkesčių. Ketvirtasis kūnas yra psichinis kūnas. Pavyzdžiui, jeigu noriu nusileisti į šio namo pirmąjį aukštą, aš turiu susirasti liftą arba laiptus. Bet jeigu noriu nusileisti savo mintyse, tuomet nei liftas, nei laiptai nereikalingi. Aš galiu tiesiog čia atsisėsti ir leistis žemyn.

     Vaizduotės ir galvojimo pavojingi bruožai yra tai, kad nieko nereikia daryti, tik įsivaizduoti ir galvoti. Todėl kiekvienas tai gali daryti. Dar daugiau, jeigu kas nors įeina į šią sritį su išankstinėmis idėjomis ir lūkesčiais, jis iš karto įkris į juos, nes protas norės palaikyti tik juos. Jis sakys: „Tu nori pažadinti kundalini? Puiku! Ji jau kyla... ji jau pakilo.“ Po to jūs pradėsite įsivaizduoti, kad kundalini kyla, o protas jus šiame klaidingame pojūtyje drąsins tol, kad jūs pajausite, kad ji visiškai pažadinta ir kad visos čakros visiškai aktyvuotos. Bet yra žinomi būdai, kaip patikrinti tokių dalykų pagrįstumą - atsiveriant kiekvienai čakrai, jūsų asmenybėje vyks charakteringi pokyčiai. Šių pokyčių jūs negalite nei įsivaizduoti, nei iš anksto numatyti, kadangi tai įvyksta materijos pasaulyje.

     Pavyzdžiui, kai kundalini pabunda, jūs negalite vartoti svaigalų, tai neįmanoma. Kadangi mentalinis kūnas yra labai delikatus, jį labai greitai paveikia alkoholis. Štai kodėl - jūs nustebsite tai sužinoję, - moteris, kuri vartoja alkoholį, yra žymiai pavojingesnė už vyrą, kuris taip daro. Tai yra todėl, kad jos mentalinis kūnas dar subtilesnis ir jis yra paveikiamas taip greitai, kad dalykai tampa nevaldomais. Štai kodėl moteris turi apsisaugoti nuo šio pavojaus tam tikromis socialinėmis taisyklėmis. Tai vienintelis dalykas, dėl kurio moteris nesiekia lygybės su vyrais, nors, deja, pastaruoju metu bando ir tai daryti. Tą dieną, kai ji įrodo savo lygybę šioje srityje ir pranoksta vyrus, ji taip sužaloja save, kaip niekad nebuvo sužalota jokių vyrų veiksmų.

     Kundalini pažadinimas ketvirtajame kūne negali būti patikrintas jūsų pasakojimais apie potyrius, nes, kaip jau anksčiau sakiau, galite apgaulingai įsivaizduoti kundalini pažadinimą ir potyrius. Apie tai gali būti nuspręsta tik pagal jūsų fizinius bruožus: ar įvyko kokia nors esminė transformacija jūsų asmenybėje. Vos tik energija pabunda, iš karto jumyse prasideda pokyčiai. Štai kodėl aš visada sakau, kad poelgis yra tik išorinis kriterijus, o ne vidinė priežastis. Tai tik to, kas atsitiko viduje, kriterijus. Su kiekviena pastanga atsitinka neišvengiami dalykai. Kai energija pabunda, meditatorius negali vartoti kokių nors intoksikantų. Jeigu jis vartoja narkotikus arba alkoholį, žinokite, kad visi jo potyriai yra visiškai įsivaizduojami, nes tai absoliučiai neįmanoma.

     Pabudus kundalini, visiškai išnyksta polinkis smurtui. Meditatorius ne tik nenaudoja smurto, bet ir nejaučia smurto savyje. Potraukis smurtui, potraukis žaloti kitus gali egzistuoti iki tol, kol vitalinė energija miega. Tuo momentu, kai ji pabunda, kitas liaujasi būti kitu ir jumyse nebūna noro jį žaloti. Tuomet jums nereikės slopinti įtūžio, nes jūs negalite įtūžti.

     Jeigu jūs aptinkate, jog turite slopinti įtūžį, tuomet žinokite, kad kundalini dar nepabudo. Jei po to, kai atsimerkiate, jaučiate, kad esate su lazda, žinokite, kad jūsų akys dar negali matyti, nepriklausomai nuo to, kad jūs pareiškiate priešingai - nes jūs vis dar nepaliekate savo lazdos. Pagal jūsų poelgius bet kuris pašalietis galės išsiaiškinti, ar jūs matote, ar ne. Jūsų lazda, suklupimai ir jūsų nestabili eisena įrodo, kad jūsų akys dar nemato.

     Taigi pabudus jūsų elgesyje atsiras radikalūs pokyčiai, ir visos religijos panašiai kaip mahavrata (mahavrata) pažada - neįtūžis, nevogimas, neapsėdimas, celibatas ir visiškas sąmoningumas - taps jums natūraliais ir lengvais. Tuomet žinokite, kad jūsų potyris yra autentiškas. Nepaisant to, kad jis yra psichinis, vis tiek autentiškas. Tuomet jūs galėsite dirbti toliau. Jei jūsų kelias yra autentiškas, galėsite keliauti į priekį, ne kitaip. Jūs negalite likti ketvirtajame kūne amžinai, nes tai nėra tikslas. Yra dar ir kiti kūnai, kurie turi būti pereiti.

     Kaip aš sakiau, mes aptinkame, kad tik nedaugelis gali išsiugdyti ketvirtąjį kūną. Štai kodėl šiandien pasaulyje vis dar yra stebukladarių. Jei ketvirtąjį kūną išsiugdys kiekvienas, stebuklai Žemėje išnyks iš karto. Jei kokios nors visuomenės vystymasis sustojo ties keturiolikos metų amžiaus riba, tuomet tas, kuris bus išsivystęs šiek tiek daugiau, tas, kuris gali pridėti ar atimti, galvos, kad daro stebuklus.

     Jei prieš tūkstantį metų koks nors asmuo paskelbdavo saulės užtemimo datą, tai buvo laikoma stebuklu, kurį gali įvykdyti tik labai išmintingas žmogus. Šiandien žinome, kad net mašinos gali duoti mums tokią informaciją. Tai apskaičiavimų rezultatas ir tam nereikia astronomo, pranašo arba labai mokyto asmens. Kompiuteris gali pateikti ne vieno užtemimo, bet milijonų užtemimų informaciją. Galima net prognozuoti dieną, kai atšals saulė - nes visa tai yra apskaičiuojama. Mašina gali apskaičiuoti, kiek laiko tęsis saulės energijos emisija, padalijus jos visuminę energiją iš energijos, išspinduliuojamos per dieną, kiekio.

     Visa tai mums nebepanašu į stebuklą, nes mes visi išsivystėme iki trečiojo kūno. Prieš tūkstantį metų tai būdavo didelis stebuklas, jei žmogus išpranašaudavo, kad ateinančiais metais kažkokį mėnesį, kažkokią naktį bus mėnulio užtemimas. Jis buvo laikomas antžmogiu. „Stebuklai“, kurie vyksta dabar - magiški burtai, pelenai, krintantys nuo paveikslo - visa tai yra paprasti ketvirtojo kūno dalykai. Tik dėl to, kad to nemokame, laikome tai stebuklu.

     Įsivaizduokite, kad stovite po medžiu, o aš sėdžiu medyje, ir mes kalbamės. Tuo metu iš toli pamatau atvažiuojantį vežimą ir pasakau jums, kad po valandos atvažiuos vežimas ir sustos po medžiu. Jūs sakysite: „Ar jūs esate pranašas? Jūs kalbate mįslėmis. Niekur aplink nėra jokio vežimo. Aš netikiu tuo, ką jūs sakote.“ Bet po valandos prie medžio atvažiuoja vežimas, ir tuomet jūs būtinai paliečiate mano kojas ir sakote: „Mylimas Meistre, mano pagarba jums. Jūs esate pranašas.“ Skirtumas buvo tik toks, kad aš sėdėjau ant truputį aukštesnės negu jūs pakopos - medyje - iš kur vežimas buvo matomas valanda anksčiau negu jums. Aš nekalbėjau apie ateitį, aš kalbėjau tik apie dabartį. Bet vienos valandos laiko tarpas yra tarp jūsų ir mano esamojo laiko, nes aš esu aukštesnėje pakopoje. Jums tai taps dabartimi po valandos, o man tai dabartis šiuo momentu.

     Kuo giliau žmogus yra savo vidinės būties viduje, tuo didesniu stebuklu jis tampa tiems, kurie vis dar yra paviršiniuose sluoksniuose. Todėl visi jo darbai mums taps stebuklingais. Mes neturime priemonių patikrinti šiuos dalykus, nes nežinome ketvirtojo kūno dėsnių. Taip atsitinka magija ir stebuklai: jie yra nežymūs ketvirtojo kūno ūgtelėjimai. Todėl jeigu norime, kad šiame pasaulyje stebuklai baigtųsi, tai jie nesibaigs tik pamokslaujant masėms. Lygiai taip pat, kaip mes suteikiame žmogui trečiojo kūno išsilavinimą, mokome jį kalbų ir matematikos, taip dabar turime lavinti ketvirtąjį kūną. Kiekvienas žmogus turi būti atitinkamai pasiruošęs, kadangi tik tuomet liausis stebuklai; kitaip tas ar kitas žmogus visuomet jais naudosis. Ketvirtasis kūnas išsivysto iki dvidešimt aštuonerių metų amžiaus - t. y. dar per septynerius metus. Bet tik labai nedaug žmonių pajėgūs jį išlavinti.

     Penktasis kūnas - atma šarir (atma sharir), kuris vadinamas dvasiniu kūnu - labai didelės vertės. Jei augimas gyvenime tęsiasi tinkamu būdu, tuomet iki trisdešimt penkerių metų šis kūnas bus visai išsivystęs. Bet tai tik tolima vizija, nes net ir ketvirtasis kūnas yra išsivystęs tik nedaugelyje žmonių. Štai kodėl siela ir panašūs dalykai mums yra tik diskusijos tema; už žodžių nėra jokio turinio. Kai sakome atmanas, tai yra tik žodis; nieko nėra už jo. Kai mes sakome siena, tuomet yra ne tik žodis, bet ir materija už jo; mes žinome, ką reiškia „siena“. Bet už žodžio atmanas nėra jokios prasmės, nes neturime atmano patyrimo. Tai yra penktasis mūsų kūnas ir tiktai tuomet, kai kundalini pabunda ketvirtajame kūne, atsiranda galimybė įeiti į penktąjį kūną, kitaip negalime įeiti. Mes nesame įsisąmoninę ketvirtojo kūno, todėl penktasis taip pat lieka nepažintas.

     Labai mažai žmonių yra atradę penktąjį kūną; tai tie, kuriuos mes vadiname spiritualistais. Tie žmonės priima tai kaip kelionės pabaigą ir pareiškia: „Pasiekti atmaną reiškia pasiekti viską.“ Bet tai dar ne kelionės pabaiga. Kaip ten bebūtų, bet tie žmonės, kurie sustoja penktajame kūne, neigia Dievą. Jie sako: „Nėra Brahmano, nėra Paramatmano“ lygiai kaip ir tas, kuris sustoja pirmajame kūne, neigs atmano buvimą. Lygiai taip, kaip materialistas sako: „Kūnas yra viskas; kai kūnas miršta, viskas miršta“, taip spiritualistas pareiškia: „Nieko nėra anapus atmano: atmanas yra viskas; tai aukščiausia būties būsena.“ Bet tai yra tik penktasis kūnas.

     Šeštasis kūnas yra brahma šarir (brahma sharir) - kosminis kūnas. Kai asmuo išsivysto anapus atmano, kai jis trokšta jį prarasti, jis įeina į šeštąjį kūną. Jei žmonija vystosi moksliškai, tai natūralus šeštojo kūno išsivystymas įvyks keturiasdešimt dvejų metų, o nirvana šarir - septintojo kūno išsivystymas - iki keturiasdešimt devynių metų. Septintasis kūnas yra nirvaninis kūnas, kuris yra ne-kūnas - kuris yra nekūniškumo būsena, nematerialumo būsena. Tai aukščiausia būsena, kurioje lieka tik vakuumas - netgi ne Brahmanas, kosminė realybė, bet tik tuštuma. Nieko nelieka; viskas išnyksta.

     Todėl kai kas nors paklausdavo Budos: „Kas atsitinka po to?“ jis atsakydavo: „Liepsna užgęsta.“ „Tai kas tuomet įvyksta?“ - vėl tas klausdavo. „Kai liepsna užgęsta, jūs neklausiate, kur ji nuėjo, kur liepsna yra dabar. Ji dingo, ir tai yra viskas.“ Žodis nirvana reiškia liepsnos užgesimą. Todėl Buda sakė, kad įvyksta nirvana.

     Mokšos būsena patiriama penktajame kūne. Pirmų keturių kūnų ribotumas yra transcendentuojamas, ir siela visiškai išsilaisvina. Todėl laisvė yra penktojo kūno potyris. Dangus ir pragaras priklauso ketvirtajam kūnui ir tas, kuris sustoja čia, patirs juos. Tie, kurie sustoja pirmajame, antrajame ar trečiajame kūne, gyvenimas tarp gimimo ir mirties tampa viskuo, jiems nėra gyvenimo anapus mirties. Jeigu asmuo eina anapus jų, į ketvirtąjį kūną, tai po šio gyvenimo jis patiria dangų ir pragarą, kuriuose yra daugybė laimės ir kančios galimybių.

     Jei žmogus pasiekia penktąjį kūną, tai yra durys į laisvę, o jeigu jis pasiekia šeštąjį kūną, tuomet jis gali tapti Dievu. Tuomet tai nėra laisvės ar nelaisvės klausimas, jis būna vienovėje su viskuo, kas yra. Pareiškimas „Aham Brahmasmi (Aham Brahmasmi)“ - aš esu Dievas - yra iš šio plano. Bet yra dar vienas žingsnis, kuris yra paskutinis šuolis - ten, kur nėra aham (aham) ir nėra Brahmano, kur aš ir tu visiškai neegzistuoja, kur visiškai nieko nėra - kur yra visiškas ir absoliutus vakuumas. Tai - nirvana.

     Šie septyni kūnai išsivysto per keturiasdešimt devynerius metus. Štai kodėl penkiasdešimties metų laikotarpio vidurinis taškas buvo žinomas kaip virsmo taškas. Pirmus dvidešimt penkerius metus yra gyvenimo kryptis. Šiame periode buvo dedamos pastangos išlavinti pirmus keturis kūnus, po to buvo laikoma, kad žmogaus išsilavinimas užbaigtas. Po to per likusį gyvenimą žmogus pradėdavo ieškoti savo penktojo, šeštojo ir septintojo kūno. Buvo tikimasi, kad per likusius dvidešimt penkerius metus jis pasieks septintąjį kūną. Štai kodėl penkiasdešimties metų riba buvo laikoma lemiamais metais. Tuo metu žmogus tapdavo vanaprasth (wanaprasth). Tai reiškia, kad jis dabar pasuks savo įdėmų žvilgsnį link miško - dabar jis turėtų nukreipti akis nuo žmonių, visuomenės ir viešumos.

     Septyniasdešimt penkeri metai yra kitas virsmo taškas - kai žmogus inicijuojamas į sanjasą. Pasukti link miško reiškia nusisukti nuo minios ir žmonių; sanjasa reiškia, kad dabar laikas žiūrėti anapus ego, transcendentuoti ego. Miške „aš“ neišvengiamai bus su juo, nors jis visko atsisakė, o nuo septyniasdešimt penkerių metų taip pat turi būti atsisakoma ir „aš“.

     Todėl sąlygos buvo tokios, kad žmogus, kuris buvo šeimoje, turėjo išvystyti savo septynis kūnus taip, kad likusi kelionės dalis taptų spontaniška ir džiaugsminga. Jei taip nepadaryta, tuomet būna labai sunku, nes su septynių metų ciklais yra susijusios atitinkamo išsivystymo būsenos. Jei fizinis vaiko kūnas tinkamai neauga pirmus septynerius gyvenimo metus, jis visuomet liks silpnas. Daugiausia, ko mes galime laukti, tai, kad jis nesirgtų - bet sveikas jis niekuomet nebus, nes kūno sveikumo pamatas, kuris turi būti padėtas per pirmuosius septynerius metus, buvo išjudintas. Tai, kas turėjo tapti stipru ir tvirta, buvo suardyta, o tuomet buvo fizinio kūno vystymosi metas.

     Tai panašu į namo pamato dėjimą: jeigu pamatai yra silpni, tai bus sunku - ne, tiesiog neįmanoma - tai ištaisyti, kai pasiektas stogas. Tik dedant pamatus, jie gali būti gerai pakloti. Todėl jei pirmajam kūnui pirmus septynerius metus sudaromos tinkamos sąlygos, jis tinkamai išaugs. Jei po to per ateinančius septynerius metus nevisiškai išsivystys antrasis kūnas ir emocijos, atsiras daug sekso iškrypimų. Vėliau tai bus labai sunku ištaisyti. Taigi atitinkamo kūno vystymosi metai jam yra lemiami.

     Kiekvienoje gyvenimo pakopoje atitinkamas kūnas turi tam numatytą vystymosi periodą. Vienur ar kitur galimi nedideli nukrypimai, bet tai yra šalia aptariamo dalyko. Jei vaikas lytiškai nesubręsta iki keturiolikos metų, tuomet visas jo gyvenimas tampa sunkiu išmėginimu. Jeigu intelektas neišugdomas iki dvidešimt vienerių metų, vėliau yra labai nedidelė galimybė jį išlavinti. Bet kol kas mes sutinkame su tuo: mes rūpinamės pirmuoju kūnu, po to pasirūpiname vaiką pasiųsti į mokyklą išlavinti ir intelektą. Bet pamirštame, kad ir kiti kūnai turi jiems paskirtą laiką, kurį praradus, kyla dideli sunkumai.

     Žmogui gali prireikti penkiasdešimties metų išlavinti kūnui, kurį turėjo išlavinti iki dvidešimt vienerių metų. Akivaizdu, kad jis neturės tiek daug jėgų, būdamas penkiasdešimties metų, kiek turėjo dvidešimt vienerių metų, todėl turės įdėti daug pastangų. Tai, ką buvo galima lengvai pasiekti dvidešimt vienerių metų, pavirsta ilgu ir sunkiai pasiekiamu dalyku.

     Yra dar ir kitas sunkumas, su kuriuo jis netikėtai susiduria: dvidešimt vienerių metų jis buvo kaip tik prie tų durų, bet nepastebėjo jų. Po to, praėjus trisdešimčiai metų, jis pabuvojo daugelyje vietų ir neprisimena teisingos angos. Jo klajonės neleidžia jam nustatyti vietos, kurioje stovėjo dvidešimt vienerių metų ir kuriai atidaryti tuomet reikėjo tik lengvo stumtelėjimo.

     Todėl gerai organizuotos situacijos reikalingos vaikams iki tol, kol jie pasieks dvidešimt vienerių metų amžių. Tai turėtų būti taip gerai suplanuota, kad juos atvestų iki ketvirtojo kūno. Nuo ketvirtojo kūno likusi dalis bus lengva. Tuomet pamatas bus gerai padėtas, po to lieka tik auginti vaisius. Medis formuojasi tik iki ketvirtojo kūno; po to iš penktojo kūno pradeda atsirasti vaisiai, kurių kulminacija bus septintajame kūne. Mes galime vienur ar kitur truputį pasidairyti šen ir ten, bet turime būti labai atidūs pamatams.

   © Osho International Foundation, 1984

   © M. Vrubliauskas, 1995


Kitos Ošo "Ojas" meditacijos centro išleistos knygos


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2020. All rights reserved. Copyright informationNaujienos