LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Apie gyventojų paramą

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas, nuolatinis Lietuvos gyventojas, duodamas nurodymą valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), gali iki 2% pajamų mokesčio už mokestinį laikotarpį (2018 m.) skirti pasirinktos nepelno organizacijos arba dvasinės bendruomenės veiklai palaikyti ir plėtoti.

(Pastaba. Tai nereiškia papildomų mokesčių asmeniui. Jei jis nenurodys, kam nori pervesti minėtus 2 %, jie nukeliaus į valstybės biudžetą, tarp jų skyrių - biurokratijos, valdininkų, karinių, korupcinių, inkvizicinių, indulgencinių ir kitų panašių struktūrų bei jėgų palaikymui ir platinimui. Mokesčius perveda ne asmuo, o asmens pavedimu Mokesčių inspekcija. Žmogui tereikia užpildyti nesudėtingą specialią prašymo formą ir ją pateikti Mokesčių inspekcijai.)

Prašymo pateikimo terminas, tvarka ir forma.

 • Norint paremti bendruomenę, Prašymą mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki 2019 m. gegužės 2 dienos.
 • Prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu (per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS), tiesiogiai pristatydamas į vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (AVMI) arba  išsiųsdamas  paštu.  Tai jis gali padaryti tiek pats, tiek per įgaliotą asmenį.
 • Tais atvejais, kai pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas gyventojas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją,  Prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija. Jeigu gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos dėl kokių nors priežasčių nepateikia, tai gyventojo Prašymas nenagrinėjamas.

1 var. PILDYMUI RANKA:

 • Prašymo forma:
  • FR0512.PDF (0,2 MB) – PDF formatu, skirta pildyti ranka

Jums tereikia pasinaudoti forma ir užpildyti šiuos laukus (juodu ar tamsiai mėlynu rašikliu, didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis):

   • 1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas.
   • 2 laukelyje – telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris. Jei telefono numeris registruotas užsienio valstybėje, prieš skaitmenis turi būti įrašomas ženklas "+".
   • 3V laukelyje - gyventojo vardas (vardai).
   • 3P laukelyje - gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.
   • 4 laukelį turi užpildyti gyventojas, nesantis Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos vartotoju, ir jame įrašyti adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimus), kuriuo pageidauja gauti korespondenciją.
   • E4 laukelyje turi būti įrašoma E2 laukelyje nurodytam vienetui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Maksimaliai galima skirti 2 procentus.
   • E5 laukelis
   • turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2018 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2019–2022 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.
   • Pasirašyti prašymą.
  • PASTABA: formos FR0512 pildymo taisykles galite rasti seimo svetainėje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.205218/asr.
  • Užpildytos formos pavyzdys (0,2 MB)
 • Užpildytą formą reikia išsiųsti elektroniniu būdu (per EDS), paštu arba pristatyti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pagal nuolatinę gyvenamąją vietą. Apskričių VMI telefonai, adresai ir darbo laikas nurodytas jų tinklalapyje: http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai
 • 2 var. PILDYMUI ELEKTRONINIU BŪDU:

 • Informacija apie elektroninį deklaravimą (EDS) nurodyta Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje: http://deklaravimas.vmi.lt
 • Patikrintas greitas užpildytos formos išsiuntimas elektroniniu būdu (per EDS), asmenims, kurie yra Registruoti EDS vartotojai ir naudojasi Internetine bankininkyste.
 • Paramos apskaitos aiškumui, užpildytos formos kopiją ir informaciją apie apytikslę paskaičiuotą nurodytą pervesti sumą prašome atsiųsti mums el. paštu arba paštu: Meditacijos centras "Ojas", Pavasario g. 21D, 10309 Vilnius.


Religinė bendruomenė Meditacijos centras "Ojas"
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300104386
Buveinės adresas: Pavasario g. 21D, Vilnius

 

 

Atnaujinta 2019-05-01


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551   | tel. (8-5) 2153398    
el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2019. All rights reserved. Copyright informationNaujienos